×

Επικοινωνία

×

Φορολογία Στην Πράξη

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

ΑΓΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΡΑΤΟΣ-ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ – ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ

Ερώτηση 005.
Έστω ότι η εταιρεία ΑΒΓ Α.Ε.Β.Ε πραγματοποίησε αγορά εμπορευμάτων από προμηθευτή της (εγγεγραμμένο στο σύστημα VIES) σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., αξίας 140.000 €. Τα αγαθά απεστάλησαν από τον προμηθευτή στην Ελλάδα και παρελήφθησαν από την ΑΒΓ Α.Ε.Β.Ε. Η μεταφορά έγινε από μεταφορική εταιρεία (επίσης εγγεγραμμένη στο VIES) του κράτους του προμηθευτή και κόστισε στην ΑΒΓ Α.Ε.Β.Ε. 5.000 €.

Κατηγορία: 

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΑΣ ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΑ ΕΤΗ

Ερώτηση 004.
Έστω ότι η εταιρεία ΑΛΦΑ ΕΠΕ εμφάνιζε παρακάτω δεδομένα : Α) τη χρήση 2008 εμφάνιζε τα 200.000€ ζημία Β) τη χρήση 2009 100.000€ ζημιά Γ) τη χρήση 2010 25.000€ ζημιά Δ) τη χρήση 2011 150.000€ κέρδη Ε) την χρήση 2012 80.000 € ζημία και την χρήση 2013 200.000€ κέρδη.

Απάντηση

Κατηγορία: 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΒΙΛΒΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ερώτηση 003.
Χρόνος διαφύλαξης βιβλίων και στοιχείων μετά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22 του ν. 4203/2013. Μπορούν να καταστραφούν βιβλία και στοιχεία υποθέσεων προηγούμενων ετών για τις οποίες έχει εκδοθεί μέχρι τις 31.12.2013 εντολή ελέγχου;

Απάντηση (20.05.2014)

Κατηγορία: 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ

Ερώτηση 002.
Φορολογούμενος (άγαμος) ο οποίος δηλώνει μηδενικό εισόδημα αλλά έχει στην κατοχή του διαμέρισμα 106 τμ (α κατοικία) σε περιοχή με τιμή ζώνης από 2800 έως 4999- μπορεί να θεωρηθεί δικαιούχος του κοινωνικού μερίσματος;

Απάντηση (19.05.2014)

Κατηγορία: 

ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ – ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ

Παρακάτω αποδίδονται οι έννοιες και ο τρόπος υπολογισμού των αποσβέσεων όπως ορίζονται από το  Π.Δ. 1123/1980 καθώς και οι αντίστοιχες  διατάξεις που αφορούν στον υπολογισμό των αποσβέσεων και είναι σύμφωνες με τον ν. 2190/1920.

Κατηγορία: 

Σελίδες