×

Επικοινωνία

×

Φορολογία Στην Πράξη

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΜΙΣΘΟΥ – ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

Ο μισθός επιτελεί πολλαπλές λειτουργίες. Καταρχήν νοείται ως αντιπαροχή της εργασίας που προσφέρεται από τον εργαζόμενο και εξαρτάται από την ποιότητα και ποσότητα αυτής (της εργασίας). Επειδή ο μισθός αποτελεί συνάμα και μέσο βιοποριστικό, υπάρχουν περιπτώσεις που εισπράττεται χωρίς να παράσχεται εργασία.

Κατηγορία: 

ΟΙ ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η προστασία της σωματικής ακεραιότητας και υγείας των εργαζομένων έχει πολλαπλή έκφανση. Πρέπει να τηρούνται προληπτικά μέτρα προστασίας με συγκεκριμένες προδιαγραφές που προκύπτουν από διατάξεις αναγκαστικού δικαίου και για την επιμελή εφαρμογή των οποίων χρειάζεται η μεσολάβηση ειδικών εμπειρογνωμόνων.


Σελίδες