×

Επικοινωνία

×

Φορολογία Στην Πράξη

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΟΥΣ

Ερώτηση 029.
Αστική δικηγορική εταιρία υποκατάστημα Αγγλικής καταβάλλει σε μέλος δικηγόρο μηνιαία αμοιβή για υπηρεσίες που παρέχει στην εταιρία.

Ερώτηση

1-εαν το ποσό αυτό μπορεί να θεωρηθεί προμέρισμα εάν πρέπει να παρακρατηθεί φόρος μερισμάτων δεδομένου ότι το υποκατάστημα δεν ενεργεί διανομή κερδών ,διανομή κερδών κάνει το κεντρικό.

2- εάν με την καταβολή του φόρου θα εξαντληθεί η υποχρέωση του μέλους για καταβολή επί πλέον φόρο στην ατομική δήλωση του

Κατηγορία: 

ΦΠΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

Ερώτηση 028.
Σας παρακαλώ πολύ θα ήθελα να μου διευκρινίσετε εάν η συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού για υλοποίηση Προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων υπάγετε σε μειωμένο ποσοστό ΦΠΑ 13%. Οι συγγραφείς, συνθέτες, καλλιτέχνες και ερμηνευτές έργων Τέχνης υπάγονται στο ΦΠΑ. Στην εφορία που πήγα να ρωτήσω μου απάντησαν Ότι μόνο για την συγγραφή βιβλίου υφίστανται ο μειωμένος Φπα.

Κατηγορία: 

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΗ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Ερώτηση 027.

Επιχείρηση κανονικού καθεστώτος με αγροτική εκμετάλλευση Αξιότιμοι κύριοι, Σας αποστέλλω το παρόν προκειμένου να μου παρασχεθούν διευκρινήσεις σχετικά με την εξής περίπτωση:

Επιχείρηση απλογραφικών βιβλίων με έναρξη από 2011 εντασσόμενη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, πραγματοποιεί συναλλαγές ως «αφανής» αγρότης – δεδομένου ότι προϋπολογίζεται ότι ο τζίρος της θα είναι μικρότερος των 15.000 ευρώ, ομοίως και οι αγροτικές ενισχύσεις θα είναι κάτω των 5.000 ευρώ.

Κατηγορία: 

ΚΙΝΕΖΙΚΗ AE ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ…

Ερώτηση 026.
Κινεζική AE διατηρεί υποκατάστημα στην Ελλάδα το οποίο την χρήση 2013 πραγματοποίησε κέρδη 100.000 για τα οποία κατέβαλλε φόρο 26.000 EURO. Το υπόλοιπο μεταφέρθηκε σε υπόλοιπο εις νέον.

Εάν οφείλει να παρακράτηση φόρου μερισμάτων για το ποσό των 74.000 δεδομένου ότι σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα κέρδη μετα την φορολόγηση πιστώνονται στο κεντρικό.

Με τι συντελεστή θα γίνει η παρακράτηση δεδομένου ότι η ΣΑΔΦ προβλέπει παρακράτηση με 5% και όχι 10%


ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΧΑΜΗΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13%

Ερώτηση 025.
Στην σελίδα 421 του βιβλίου πρακτικού οδηγός για αγροτικές επιχειρήσεις γίνεται αναφορά για το ποιες υπηρεσίες για τη γεωργική παραγωγή υπάγονται στο 13%. Ο συντελεστής θα εφαρμοστεί από πχ επιχείρηση με εμπορία γεωργικών λιπασμάτων και εκμετάλλευση ψεκαστικού μηχανήματος για την παροχή του ψεκασμού προς αγρότες..... ή μόνο από αγρότες προς αγρότες βάση του ν.2859/2000 ΦΠΑ άρθρο 42 παρ 4 ως αγροτικές υπηρεσίες, οι παρεχόμενες από τους αγρότες κλπ κλπ προβληματισμός στην λέξη ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ βάζει περιορισμό στους άλλους επαγγελματίες όπως στο παραπάνω παράδειγμα.

Κατηγορία: 

ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ερώτηση 024.
Θέλω να ρωτήσω τους τόκους από αποζημίωση που έχει πάρει μια χήρα από τροχαίο συζύγου της στο Ε1 σε ποιον κωδικό μπαίνει; Θεωρείται εισόδημα από κινητές αξίες και φορολογείται ή μπαίνει στο εισόδημα που δεν φορολογείται;

Κατηγορία: 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΑΓΡΟΤΗ

Ερώτηση 023.
Παρακαλώ πολύ θέλω να μου απαντήσετε σε δυο ερωτήσεις:

1. Αγρότης στο ειδικό καθεστώς έχει κόψει ΤΔΑ από ξυλουργό. Ο ξυλουργός πως τον χαρακτηρίζει μη υπόχρεο ΜΥΦ η ΜΥΦ όχι;

2. Επίσης αγρότης που κόβει το πράσινο παραστατικό από δική του παραγωγή και το πουλάει στον εαυτό του τι κάνει στις συγκεντρωτικές;

Κατηγορία: 

ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΡΟΤΗ ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Ερώτηση 021.
Στο παράδειγμα του βιβλίου «πρακτικός οδηγός για τις αγροτικές επιχειρήσεις» σελ.249 αναφέρει την περίπτωση που έχει κάποιος 4.200,00 ευρώ ακαθάριστα έσοδα από παντοπωλείο και 18.500,00 ευρώ από αγροτ. εκμετάλλευση. Θα ήθελα να μου πείτε τι γίνεται όταν ισχύει το αντίστροφο δηλαδή όταν κάποιος έχει ατομική επιχείρηση με απλογραφικά βιβλία και έσοδα από αγροτ. εκμετάλλευση το 2013 κάτω από 15.000,00 ευρώ και έσοδα επιδοτήσεων κάτω από 5.000,00 ευρώ. θα τηρεί και βιβλία για την δραστηριότητα από την αγροτ. εκμετάλλευση;

Κατηγορία: 

ΜΥΦ ΑΓΡΟΤΩΝ

Ερώτηση 020.
Μετά την παραλαβή του βιβλίου σας για τους αγρότες δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πότε πρέπει οι αγρότες με βιβλία να υποβάλλουν ΜΥΦ. Παρακαλούμε ενημερώστε μας με την ανάλογη εγκύκλιο. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Κατηγορία: 

Σελίδες