×

Επικοινωνία

×

Φορολογία Στην Πράξη

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΑΚΑΛΥΠΤΟ ΧΩΡΟ

Ερώτηση 129.
Θέσεις πάρκινγκ που δηλώνονται( στο συμβόλαιο) ως παρακολούθημα σε διαμέρισμα ,οι οποίες όμως θέσεις βρίσκονται σε ακάλυπτο χώρο , πρέπει να δηλώνονται στο έντυπο Ε9;

Κατηγορία: 

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ – ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Ερώτηση 116.
Σε συγχώνευση ή μετατροπή εταιρειών( ανεξάρτητα με ποιον νόμο θα γίνει 2166/93 ή ΝΔ 1297/1972 Ή 2190/1920) από τις συγχωνευόμενες ή μετατρεπόμενες επιχειρήσεις συντάσσεται εκτός από ισολογισμός μετασχηματισμού και κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης και διάθεσης αποτελεσμάτων( τώρα με ΕΛΠ δεν υπάρχει βέβαια πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων) με ημερομηνία την ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού;

ΠΧ αν μια εταιρεία συντάξει ισολογισμό μετασχηματισμού με 31/03 , με την ίδια ημερομηνία θα γίνει και πίνακας αποτελεσμάτων χρήσης και διάθεσης αποτελεσμάτων;

Κατηγορία: 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

Ερώτηση 124.
Έχουμε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα τα οποία έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Κατόπιν συμβούλου του προγράμματος όλες οι δαπάνες για την ανακαίνιση του κτιρίου πρέπει να περαστούν ως πάγια. Το κτήριο λειτούργησε 17/07/2014, ενώ οι δαπάνες ανακαίνισης ξεκίνησαν το 2013. Οι αποσβέσεις αν επιλέξουμε να τις καταχωρίσουμε στο βιβλίο εσοδών εξόδων, ξεκινούν από την ημέρα λειτουργίας; Αν η κάθε δαπάνη είναι κάτω των €1.500,00, μπορώ να τις αποσβέσω 100% ή θα πάω με 4% (κτηριακά); Μήπως επειδή πρόκειται για ανακαίνιση δεν μπορώ να αποσβέσω 100%;

Κατηγορία: 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ

Ερώτηση 115.
Αντιμετωπίζω το εξής πρόβλημα για το 2014. Η εταιρεία καταβάλει στον Δ/νων Σύμβουλο μια αμοιβή διοίκησης κάθε μήνα. Για το έτος 2014 και συγκεκριμένα για τους μήνες Ιαν-Φεβ-Μαρτ και Απρ'14 οι αμοιβές αυτές δηλώθηκαν στην υποβληθείσα δήλωση παρακρατούμενων ως αμοιβές από Εμπορική Δραστηριότητα αρθ 64 παρ. 1 περ δ' 4172/2013 με 20%. Ο φόρος έχει πληρωθεί κανονικά όπως και το αναλογούν χαρτόσημο. Από τους επόμενους μήνες και με βάση εγκύκλιο οι αμοιβές αυτές καταχωρήθηκαν και υποβλήθηκαν στον Δ/νων Σύμβουλο ως αμοιβές από μισθωτή υπηρεσία.

Κατηγορία: 

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΛΗΨΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΠΟ ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Ερώτηση 123.
Σε τιμολόγιο λήψης λογισμικού από Ιρλανδία θα πρέπει να γίνει παρακράτηση φόρου 20%. Η σχετική εγκύκλιος αναφέρει ότι αν προσκομιστεί πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας η παρακράτηση θα είναι 5% σύμφωνα με την σχετική σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας. Θα ήθελα να ρωτήσω: η αίτηση για την εφαρμογή της σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας καλύπτει το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας ή μαζί με την αίτηση πρέπει να προσκομίσουμε και το πιστοποιητικό;

Κατηγορία: 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΖΗΜΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ερώτηση 122.
Φυσικό πρόσωπο στη δήλωση φορολογίας έτους 2014 δηλώνει ζημιά από ατομική επιχείρηση, εισόδημα από εργόσημα ΟΓΑ ως εργάτης γης και φορολογείται με βάσει τα τεκμήρια. Μπορεί η ζημιά της ατομικής επιχείρησης να μεταφερθεί στο έτος 2015;

Κατηγορία: 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΛΗΤΕΟΥ ΦΟΡΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ερώτηση 113.
Καλημέρα μηχανικός έχει αποδώσει (προκαταβάλει ) φόρο με την ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΛΗΤΕΟΥ ΦΟΡΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ με συντελεστή 4% (εκπόνηση μελετών) , αυτός ο φόρος πρέπει να σταλεί από τον μηχανικό στην βεβαίωση αποδοχών από επιχ/κη δραστηριότητα .

Κατηγορία: 

Σελίδες