×

Επικοινωνία

×

Φορολογικά - Εργατικά In Written

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Ζημιά από τροχαίο ατύχημα εταιρικού αυτοκινήτου την οποία κάλυψε η ασφαλιστική απευθείας στο συνεργείο

Ερώτηση 1997
14.10.21

 

Εταιρικό όχημα ενεπλάκη σε κάποιο τροχαίο και είχε υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο το οποίο ήταν ασφαλισμένο σε μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία. Το τρακαρισμένο αυτό όχημα το πήγαμε σε συνεργείο που συνεργάζεται με την ασφαλιστική εταιρία για να γίνει επιδιόρθωση. Η επιχείρηση επειδή είχε ασφαλισμένο το όχημα πλήρωσε στο συνεργείο μόνο το ποσό του ΦΠΑ που αναλογούσε στο τιμολόγιο της επισκευής. Το ποσό της καθαρής αξίας του τιμολογίου της επισκευής δεν το πλήρωσε η επιχείρησή μας, αλλά η ασφαλιστική εταιρεία.

Τι εγγραφές πρέπει να κάνουμε στα διπλογραφικά βιβλία της εταιρείας για το ποσό του ΦΠΑ που καταβάλαμε και πώς αντιμετωπίζουμε τις λογιστικές εγγραφές για τις περιπτώσεις που ασφαλιστικές εταιρείες καλύπτουν τις ζημιές από τα τροχαία στα εταιρικά οχήματα.

 

Κατηγορία: 

Κάλυψη τεκμηρίου αγοράς ακινήτου με συνάλλαγμα από Κίνα

Ερώτηση 1996
14.10.21

Κινέζος με άδεια διαμονής στην Ελλάδα θέλει να προβεί σε αγορά ακίνητου στην Ελλάδα (σπίτι). Για την αγορά ακινήτου, θα λάβει έμβασμα από τους γονείς του από Κίνα. Τι δικαιολογητικό χρειάζεται για να καλύψει το τεκμήριο αγοράς του ακινήτου;

Κατηγορία: 

Απόσχιση κλάδων ΟΕ με τη σύσταση νέων εταιρειών

Ερώτηση 1995
14.10.21

 

ΟΕ με απλογραφικά βιβλία με 2 ακίνητα στο όνομα της αποτελείται από 2 εταίρους με 50% έκαστος. Η ΟΕ αποτελείται από κεντρικό (λιανικό εμπόριο κατά βάση και κτηματομεσιτικά) και από υποκατάστημα (χονδρικό εμπόριο κατά βάση). Οι εταίροι θέλουν να δημιουργήσουν ο καθένας ξεχωριστά από μια νέα εταιρία (νέες ΟΕ) ή ατομική επιχείρηση (η ΟΕ να μισθώσει τα ακίνητα στα νέα σχήματα ξεχωριστά) με απόσχιση των δυο καταστημάτων χωρίς να θέλουν να διαλύσουν την υπάρχουσα εταιρία (θέλουν να διατηρηθεί μόνο το αντικείμενο της εκμετάλλευσης ακινήτων). Τα ερωτήματα είναι τα εξής:
1) Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί σε ΓΕΜΗ ΔΟΥ κ.λπ. για την απόσχιση κλάδων ώστε να αποτελέσουν εισφορά στα νέα σχήματα; Χρειάζεται έκθεση ορκωτών;
2) Σε περίπτωση που δεν γίνει απόσχιση με τον ν.4601/2019 μπορεί να γίνει εισφορά στα νέα σχήματα εμπορευμάτων, με χαρτόσημο αντί για ΦΠΑ και τα μηχανήματα να μισθωθούν μαζί με το κτίριο ή πρέπει να εισφερθούν μαζί μηχανήματα κ εμπορεύματα κ να μπει χαρτοσημο;

3) Από άποψη ΕΛΠ (ν.4308/2014) σε περίπτωση που ισχύει το χαρτόσημο για την μεταβίβαση των εμπορευμάτων και μηχανήματων θα κοπεί τιμολόγιο με χαρτόσημο 3,6% ή θα γίνει συμφωνητικό αφού έχουν δημιουργηθεί τα νέα σχήματα και έχουν το επαρκές κεφάλαιο;
4) Για αποφυγή ΦΠΑ κατά την μεταβίβαση και πάνε με τις διατάξεις του χαρτοσήμου τι άλλοι κανόνες πρέπει να τηρηθούν για την παραπάνω διαδικασία;

 


Λύση και εκκαθάριση οικοδομικής προσωπικής εταιρείας με διανομή ακινήτων στους εταίρους

Ερώτηση 1994
14.10.21

 

Οικοδομική εταιρεία Ο.Ε. με έναρξη 22.10.1999 έχει ακίνητα απούλητα, τα οποία εκμισθώνει. Θέλει να κάνει διακοπή και να γίνει εκκαθάριση στους 2 εταίρους. Το κεφάλαιο ίδρυσης είναι 2.934,70 € και η αξία των ακινήτων 992.932,00 €. Ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν για τη διακοπή με εκκαθάριση; Τι φόροι προκύπτουν;

Τα ακίνητα είναι κατασκευασμένα τα έτη 2000 έως 2011. Με το ΦΠΑ τι πρέπει να κάνουμε; Έχουμε κάποια υποχρέωση; Δεν έχουμε κάνει καμία αυτοπαράδοση. Πώς θα απεικονισθεί ο ισολογισμός κλεισίματος;

 

Κατηγορία: 

Βεβαίωση μη συμμετοχής εργοδότη σε εργοδοτική οργάνωση

Ερώτηση 1993
14.10.21

Έγινε πρόσληψη διανομέα 20/5/2020 με εθνική συλλογική σύμβαση σε εταιρεία ταχυμεταφορών με 650 μεικτά. Στις 5/10/2021 δηλώνει παραίτηση και απαιτεί αναδρομικά 65/μήνα για επίδομα γάμου. Το επίδομα το δικαιούται μόνο αν η εταιρεία συμμετέχει σε εργοδοτικές οργανώσεις. Πως βεβαιώνω ότι η εταιρεία δεν συμμετέχει σε τέτοια οργάνωση ώστε να αντιμετωπίσω τον επόπτη από την επιθεώρηση εργασίας σε περίπτωση που κάνει καταγγελία;


Χρόνος έκδοσης παραστατικού πώλησης/τιμολογίου για παροχή συνεχιζόμενης υπηρεσίας (σεμινάρια)

Ερώτηση 1991
14.10.21

Ατομική επιχείρηση με ΚΑΔ 85591905 «Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων», σε περίπτωση κάποιου ελέγχου κατά την διάρκεια των εκπαιδευτικών σεμιναρίων με τι παραστατικά είναι κατοχυρωμένος; Πρέπει να τηρεί κάποιο πρόσθετο βιβλίο (τύπου μαθητών);

Και αν πληρωμή των σεμιναρίων δεν γίνεται με εξόφληση αλλά με έναντι θα πρέπει να κόβει 1 απόδειξη παροχής υπηρεσιών με όλο το ποσό στην αρχή της συνεργασίας και με κάθε πληρωμή να κόβει απόδειξη είσπραξης;

Κατηγορία: 

Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων

Ερώτηση 1989
14.10.21

Κάποιος θέλει να κάνει έναρξη με ΚΑΔ 38.11.1 «υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων», θα πρέπει να βγάλει κάποιου είδους άδεια, θα πρέπει να έχει φορτηγό σαν επαγγελματικό αυτοκίνητο; Τι θα πρέπει να προσέξουμε;

Επίσης, αν κάποιος έχει έναρξη επιτηδεύματος με ΚΑΔ «εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών αγωγών», μπορεί να κόψει τιμολόγιο για πώληση ανακυκλώσιμων υλικών; Τι θα πρέπει να κάνει;

Κατηγορία: 

Ασφαλιστικές εισφορές ΟΑΕΕ οικ. έτους 2010 κατά το σχηματισμό ανάλωσης κεφαλαίου

Ερώτηση 1992
06.10.21

Κατά το σχηματισμό του ποσού της ανάλωσης κεφαλαίου αφαιρούνται οι ασφαλιστικές εισφορές οι οποίες μέχρι τη χρήση 2010 συμπληρώνονταν στο έντυπο Ε1(ποσά δαπανών που αφαιρούνται από συνολικό εισόδημα και φόρο)? Π.χ. Συνολικό δηλωθέν εισόδημα 14713,28€---εκπτώσεις εισοδήματος 4825,52€(ασφαλιστικές εισφορές)---φορολογητέο εισόδημα 9887,76€. Ποιο ποσό λαμβάνεται υπόψη για το σχηματισμό της ανάλωσης κεφαλαίου?

Κατηγορία: 

Υποχρέωση σύνταξης συμφωνητικού για παροχή συνδρομητικής υπηρεσίας από γυμναστήριο

Ερώτηση 1987
04.10.21

Γυμναστήριο το οποίο π.χ. έχει προσφορά ετήσια συνδρομή 500€ και ο πελάτης του πληρώνει με δόσεις και κάθε φορά που πληρώνει το γυμναστήριο του εκδίδει απόδειξη. Σε περίπτωση ελέγχου αυτό μας καλύπτει ή θα πρέπει να κάνει και κάποιο συμφωνητικό το γυμναστήριο με τον ενδιαφερόμενο;

Κατηγορία: 

Σελίδες