×

Επικοινωνία

×

Φορολογία Στην Πράξη

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Παρακράτηση φόρου όταν υπάρχει εμπορική και μη εμπορική δραστηριότητα

Ερώτηση 1533
25.07.19
Ατομική επιχείρηση με ΚΑΔ έναρξης καθαρά εμπορικής επιχείρησης, εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών (αξίας πάνω από 300€) με αιτιολογία Σεμινάριο. Υποχρεούται ο λήπτης του τιμολογίου σε παρακράτηση φόρου 20%;

Κατηγορία: 

Δημοτικός φόρος 2% επί της δαπάνης για συμμετοχή σε έκθεση και προμήθειας ενημερωτικών εντύπων

Ερώτηση 1532
25.07.19
Εκδοτικός οίκος μετείχε σε υπαίθρια έκθεση βιβλίου. Για την δαπάνη συμμετοχής στην έκθεση, έλαβε τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών από τον διοργανωτή. Οφείλει να καταβάλει τέλος διαφήμισης 2% υπέρ ΟΤΑ για την δαπάνη αυτή;
Η δαπάνη για τα ενημερωτικά έντυπα που ετοίμασε και διέθεσε στην έκθεση, υπάγεται στο τέλος διαφήμισης 2% υπέρ ΟΤΑ;

Κατηγορία: 

Φορολογική αντιμετώπιση ιδιόχρησης και τόκων δανείου που λήφθηκε για ανέγερση ξενοδοχείου το οποίο εκμεταλλεύεται ατομική επιχείρηση

Ερώτηση 1531
25.07.19
Ξενοδοχείο κτίστηκε με δάνειο που έλαβε ο επιχειρηματίας από Τράπεζα. Πρόκειται για ατομική επιχείρηση. Ωστόσο, η βεβαίωση τόκων που εκδίδει η τράπεζα αναγράφει «Στεγαστικό Δάνειο» και όχι Επαγγελματικό.
Σύμφωνα με τα παραπάνω οι τόκοι δανείου εκπίπτουν από τα έσοδα;
Πώς υπολογίζεται η ιδιόχρηση του ξενοδοχείου;
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

Κατηγορία: 

Έκδοση παραστατικού σε περίπτωση λήψης ποσού ως χορηγία από μέλος συλλόγου επαγγελματιών

Ερώτηση 1528
25.07.19
Σύλλογος επαγγελματιών (Φροντιστήρια) που δεν έχει φορολογητέα έσοδα και κατά το καταστατικό είναι μη κερδοσκοπικός, λαμβάνει από μέλος του χορηγία για την κάλυψη μέρους του κόστους πραγματοποιηθείσας εκδήλωσης που προβλέπει το καταστατικό. (έχουμε δηλαδή χορηγία και για την εκπλήρωση και κατά την εκπλήρωση του σκοπού). Η χορηγία δεν έχει χαρακτηριστικά διαφήμισης ή ανταπόδοσης.
Τι παραστατικό πρέπει να εκδώσει ο σύλλογος; Απλή απόδειξη είσπραξης ή τιμολόγιο;
Αν είχε φορολογητέα έσοδα (πχ τόκους), αλλάζει κάτι στον παραπάνω χειρισμό;

Κατηγορία: 

Υπολογισμός προϋπηρεσίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων

Ερώτηση 1525
25.07.19
Γειά σας
Σε ξενοδοχοϋπάλληλο που εργάζεται σε περιοχή που ισχύει η ΣΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, προϋπηρεσία για να υπολογίσουμε το επίδομα προϋπηρεσίας, μετράμε μέχρι 14/02/2012 ή μέχρι σήμερα;

Κατηγορία: 

Χρόνος έκδοσης ΑΛΠ σε περίπτωση δωρεάν παροχής υπηρεσίας

Ερώτηση 1524
25.07.19
Με τα ΕΛΠ δεν έχουμε υποχρέωση έκδοσης ΑΛΠ για τις δωρεάν υπηρεσίες.
Για την δωρεάν παροχή υπηρεσιών, όταν αυτή υπάγεται στο ΦΠΑ, η Π. 7475/07.11.86 προέβλεπε: «5. Για τον τρόπο και χρόνο έκδοσης, καταχώρισης και φύλαξης του ειδικού στοιχείου εφαρμόζονται κατ' αναλογία οι σχετικές µε το φορολογικά στοιχεία διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων.»
Σήμερα, ποια είναι η προθεσμία έκδοσης ΑΠΥ στην πχ δωρεάν υποβολή φορολογικής δήλωσης;

Κατηγορία: 

Χρόνος αναγνώρισης εσόδου προ προκύπτει από τιμολόγιο εκκαθάρισης, προμήθειας κλ.π.

Ερώτηση 1523
25.07.19
Επιχείρηση λαμβάνει εκκαθαρίσεις από πωλήσεις εμπορευμάτων από πωλήσεις που πραγματοποιούν τρίτοι. Οι εκκαθαρίσεις για τον μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους εκδίδονται εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός Ιανουαρίου του επομένου έτους.
Στην λογιστική βάση τα έσοδα αυτά τα καταχωρώ στο ημερολόγιο εγγραφών ισολογισμού και τα αναγνωρίζω στην λογιστική βάση ως έσοδα της χρήσης 2018. Με βάση όμως την φορολογία εισοδήματος θα πρέπει επειδή το παραστατικό εκδίδεται στο επόμενο έτος να αναγνωριστούν ως φορολογητέο έσοδο της επόμενης χρήσης και να συμπληρώσω τον πίνακα Ε του εντύπου Ε3 και τους σχετικούς κωδικούς από ετεροχρονισμό εσόδων.
Παράλληλα έχω και έσοδα από παροχή υπηρεσίας για προμήθειες που λαμβάνει η επιχείρηση και τα τιμολόγια εκδίδονται στο επόμενο έτος. Στην λογιστική βάση τα αναγνωρίζω ως έσοδα της χρήσης και καταχωρούνται στους κατάλληλους λογαριασμούς εσόδων με χρέωση του σχετικού λογαριασμού των απαιτήσεων (κωδικός 37.ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ).
Τέλος, οι προμήθειες που καταβάλλω στον παραγγελέα με τις εκκαθαρίσεις θα πρέπει και αυτές να αναμορφωθούν ως προσωρινές διαφορές; Παρακαλώ αν θα μπορούσα να έχω και ένα σχετικό πρακτικό παράδειγμα προκειμένου να αποσαφηνιστεί η ορθή μεταχείριση του συγκεκριμένου θέματος.

Κατηγορία: 

Αλλαγή κατηγορίας βιβλίων αγροτικού μετά την έναρξη της χρήσης εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις

Ερώτηση 1519
04.07.19
Σύμφωνα με τα ΕΛΠ (Ν 4308/2014) οι αγροτικοί συνεταιρισμοί με την προϋπόθεση ότι εμπίπτουν στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων της παρ. 2 (γ) του άρθρου 1 του ως άνω νόμου, εντάσσονται σε τήρηση βιβλίων απλογραφικών με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 (κύκλος εργασιών έως 1.500.000 ευρώ). Ερωτώ εάν μπορώ να υποβάλλω σήμερα τον Ιούνιο του 2019 στο τμήμα μητρώου της ΔΟΥ εκπρόθεσμη δήλωση μεταβολών ενός συνεταιρισμού για αλλαγή βιβλίων από διπλογραφικά που τηρεί μέχρι σήμερα σε απλογραφικά, από την 1/1/2019, δεδομένου ότι εμπίπτει στις διατάξεις που προαναφέρονται και δεν έχει πραγματοποιήσει συναλλαγές.

Κατηγορία: 

Σελίδες