×

Επικοινωνία

×

Φορολογικά - Εργατικά In Written

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Λογιστική παρακολούθηση των πιστωτικών υπολοίπων που προκύπτουν λόγω clawback και rebate

Ερώτηση 1879
02.04.21

Η επιχείρηση μας έχει ως πελάτη τον ΕΟΠΥΥ. Εξαιτίας των πιστωτικών τιμολογίων που εκδίδει για τα ποσά των clawback καιrebateo πελάτης εμφανίζεται με πιστωτικό υπόλοιπο στις 31/12/2020 τέτοιοπου συμπαρασύρει το συνολικό υπόλοιπο του πρωτοβάθμιου λογαριασμού 30 σε πιστωτικό.Ποιος είναι ο σωστός λογιστικός χειρισμός σύμφωνα με τα ΕΛΠ για την απεικόνιση στον ισολογισμό του λογαριασμού πελάτες;Θα ήταν σωστό να παρακολουθώ τα πόσααπό την έκδοση των παραπάνω πιστωτικών τιμολογίων στον πελάτη σε λογαριασμό υποχρεώσεων πχ 53.06 μιας και η εξόφληση των ποσών αυτών προς τον ΕΟΠΥΥ γίνεται σε δόσεις με παρακράτηση από την εξόφληση των αμοιβών μας κάθε μήνα;

 

Κατηγορία: 

Τιμολόγηση με μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ από επιχείρηση εγκατεστημένη στην Αθήνα σε υποκαταστήματα επιχειρήσεων στα νησιά αυτά

Ερώτηση 1878
02.04.21

Καλημέρα,

Εμπορική επιχείρηση μορφής ΟΕ με έδρα στην Αττική τιμολογεί με 17% υποκαταστήματα που βρίσκονται στα 6 νησιά που ισχύει ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ. Η έδρα των επιχειρήσεων αυτών είναι στην Αττική. Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 4 του Ν.2859/2000 όντως πρέπει να τιμολογεί με μειωμένο συντελεστή. Έχει αλλάξει κάτι;

 

Κατηγορία: 

Δέσμευση τήρησης ΣΣΕ

Ερώτηση 1877
02.04.21

Γειά σας

Παρακαλώ να μου πείτε:

1) Αν είναι ακόμα υποχρεωτική η χρήση της Σ.Σ.Ε Ξενοδοχοϋπαλλήλων όλης της χώρας
2) Στην Σ.Σ.Ε Ξενοδοχοϋπαλλήλων όλης της χώρας, τι θέλει να πει ο ποιητής με το άρθρο 5 (Μεταβατικές ρυθμίσεις) παρ. 2;

3) Είναι υποχρεωτική η Σ.Σ.Ε. μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων (ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα)

4) Ποιες Σ.Σ.Ε είναι σε υποχρεωτική ισχύ σήμερα;


Χρήση ΦΗΜ από ταχυμεταφορικές εταιρείες

Ερώτηση 1876
02.04.21

Ατομική επιχείρηση με αντικείμενο "ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ", και ΚΑΔ 53201900 ΑΛΛΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Π.Δ.Κ.Α. έχει σταθερή εγκατάσταση, στην οποία παραδίδουν και παραλαμβάνουν δέματα οι πελάτες. Έχει υποχρέωση χρήσης ΦΗΜ ή ταμειακής μηχανής για τα παραστατικά που εκδίδει;  

Κατηγορία: 

Χρόνος διαβίβασης σύνοψης των παραστατικών στην πλατφόρμα myDATA

Ερώτηση 1875
22.03.21

Αγαπητοί συνεργάτες θα ήθελα να θέσω τα εξής ερωτήματα:

A) Μπορεί να ανέβει στην βάση του mydata της ΑΑΔΕ τιμολόγιο που εκδίδεται φυσικά έστω στις 5/7 αλλά η ημερομηνία έκδοσης - αναγραφής στο τιμολόγιο και καταχώρησης στα βιβλία είναι η 30/06 ή όλα πρέπει να γίνονται σε πραγματικό χρόνο δηλαδή για το παράδειγμα στις 05/7;

B.) Στις περιπτώσεις που τιμολογώ την προηγούμενη ημέρα για την επόμενη, δηλαδή περιπτώσεις που το τιμολόγιο εκδίδεται φυσικά στις 04/7 αλλά η ημερομηνία καταχώρησης στα βιβλία, αναγραφής στο παραστατικό και χρήσης του παραστατικού είναι η επόμενη ήτοι η 05/07 σε ποια ημερομηνία ανεβαίνει το τιμολόγιο στο mydata στις 04/07 ή στις 05/07

Κατηγορία: 

Παραγραφή αξίωσης επιστροφής φόρου

Ερώτηση 1874
19.03.21

Στις 27/12/2020 κοινοποιήθηκε στην επιχείρηση ποσό (από οριστικό φύλλο ελέγχου) ως αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου εισοδήματος χρήσης 2014. Η επιχείρηση κατέθεσε αίτημα επιστροφής στις 4/1/2021. Υπάρχει περίπτωση παραγραφής του αιτούμενου φόρου;

Κατηγορία: 

Προσδιορισμός μισθώματος κυλικείου/περιπτέρου στη Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας

Ερώτηση 1873
19.03.21

1. Σύμφωνα με την ΔΕΑΦ Β 1165110 ΕΞ 2015 /Υπ. Οικονομικών, περί υποβολής δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης από τις σχολικές επιτροπές προς τα κυλικεία των σχολείων (βάσει ΠΟΛ.1230/2015 & ΠΟΛ.1013/2014 ), οι σχολικές επιτροπές ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ στην υποβολή δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης. Δεν υπάγονται στις εμπορικές μισθώσεις, αλλά η εκμετάλλευση συνιστά ανάθεση του δικαιώματος λειτουργίας, αλλά επειδή τα εισπραττόμενα μισθώματα αποτελούν εισόδημα από ακίνητη περιουσία, υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης (υποχρέωση χαρτοσήμου).

Επειδή μέχρι σήμερα, μια Σχολική Επιτροπή, δεν έχει υποβάλει Ηλεκτρονικά Μισθωτήρια – δηλώνοντας βέβαια τα έσοδα στο Ε2 για την επιβολή του αναλογούντος χαρτοσήμου - (εξ άλλου μηχανογραφικά στο είδος της μίσθωσης δεν αναφερόταν «Παραχώρηση χρήσης δικαιώματος εκμετάλλευσης κυλικείου», κάτι που φαίνεται να μπαίνει με την απόφαση Α.1050/2021 που τροποποιεί την ΠΟΛ.1162/2018), με την δυνατότητα που δίνει η Α.1050/2021 (τροπ. Νο.4), μπορούμε να κάνουμε αναδρομικά (χωρίς πρόστιμο) αυτές τις υποβολές των Μισθωτηρίων, προκειμένου η Σχολική Επιτροπή να τύχει και των ευνοϊκών διατάξεων COVID;

Επίσης, επειδή από τις συμβάσεις μισθώσεων των κυλικείων προκύπτει ότι το μίσθωμα είναι μεταβλητό (βάσει του αριθμού των μαθητών), αν υποβληθεί ηλεκτρονικό μισθωτήριο, πέρα από τις σημειώσεις (ΠΟΛ.1230/2015 ΠΑΡ. ΙΙ) τι ποσό θα αναγραφεί ως μίσθωμα;

2. Το ίδιο ερώτημα, για την υποβολή μισθωτηρίου, παρατίθεται και για «Παραχώρηση χρήσης δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου».

Κατηγορία: 

Μεταβίβαση αναπόσβεστων φορτηγών ΔΧ σε νομικό πρόσωπο

Ερώτηση 1872
19.03.21

Θέλουμε να ιδρύσουμε Ε.Ε., η οποία θα έχει κεφάλαιο την εισφορά του ενός εταίρου με μετρητά (ο εταίρος με το 1%) και ο άλλος θα εισφέρει 4 φορτηγά ΔΧ τα οποία έχει σε ατομική επιχείρηση και τα οποία δεν έχουν αποσβεστεί πλήρως καθώς έχουν αγοραστεί από το 2018. Τα ερωτήματα είναι:

α) η συμμετοχή του Ο.Ε. εταίρου θα είναι η αναπόσβεστη αξία ή θα πρέπει να γίνει εκτίμηση της αξίας των φορτηγών.

β) Η μεταβίβαση θα έχει υπεραξία;

Κατηγορία: 

Φόρος υπεραξίας κατά την μεταβίβαση ακινήτου

Ερώτηση 1871
19.03.21

Καλημέρα όταν αγοράζουμε ένα ακίνητο μέσα στο 2021, 100.000 ευρώ και σε δυο μήνες το πουλάμε 250.000 ευρώ προκύπτει φόρος για την διαφορά πώλησης; Επίσης αν προκύπτει φόρος πως καταβάλλεται με την συμβολαιογραφική πράξη πώλησης;

Κατηγορία: 

Ασφάλιση εταίρου και διαχειριστή μονοπρόσωπης ΙΚΕ που απασχολείται παράλληλα και ως μισθωτός

Ερώτηση 1870
19.03.21

Μονοπρόσωπη ΙΚΕ έχει ορίσει ως διαχειριστή άτομο το οποίο δεν είναι μέλος της εταιρείας και παράλληλα θα τον απασχολήσει και ως υπάλληλό της. Έχει γίνει συμφωνία να καταβάλλει 500,00 ευρώ το μήνα για την αμοιβή της διαχείρισης και 1000,00 ευρώ για τις υπηρεσίες που θα προσφέρει ως υπάλληλος γραφείου με εξαρτημένη σχέση εργασίας και πλήρες εβδομαδιαίο ωράριο.

Η ερώτηση μου αφορά το πώς θα απεικονιστούν αυτά τα 2 ποσά σε ΑΠΔ και αν υπάρχει διάκριση στα 2 ανωτέρω ποσά. Ποια είναι τα ασφαλιστικά πακέτα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν.

Ως διαχειριστής υποθέτω ότι θα πρέπει να απογραφεί και στον ΕΦΚΑ-ΠΡΩΗΝ ΟΑΕΕ, εκεί πώς επιλέγω κατηγορία και πώς δηλώνω την παράλληλη ασφάλισή του; Πρέπει να επισκεφτώ το αρμόδιο υποκατάστημα δεδομένου ότι η έναρξη θα γίνει από την υπηρεσία μίας στάσης;


Σελίδες