×

Επικοινωνία

×

Φορολογία Στην Πράξη

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Αυτασφάλιση οικοδόμων και αμοιβές μελών ΔΣ ΑΕ στο έντυπο Ε1

Ερώτηση 1642
19.02.20
1. α. Εισόδημα από οικοδομικά ένσημα, αυτασφάλιση ΚΩΔ. 311-312. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μου δώσετε κάποια παραδείγματα για τη συμπλήρωση του κωδικού αυτού.
β. Οι αμοιβές μελών ΔΣ μιας ΑΕ σε ποιον κωδικό της δήλωσης Ε1 καταχωρούνται;
Σας ευχαριστώ.

Κατηγορία: 

Τέλη χαρτοσήμου στις αποδείξεις πληρωμής δικαιωμάτων εγγραφής ή συνδρομών των μελών συλλόγων

Ερώτηση 1638
19.02.20
Α. Ποια εισοδήματα υπόκεινται σε χαρτόσημο; Και σε τι ποσοστό;
Β. Οι αποδείξεις εισπράξεις συνδρομών που εκδίδουν τα σωματεία (σύλλογοι) υπόκεινται σε χαρτόσημο;
Σας ευχαριστώ

Κατηγορία: 

Ένταξη στο ειδικό καθεστώς «αφανούς αγρότη» ή μόνο λόγω κατοχής αγροτικού αυτοκινήτου

Ερώτηση 1636
19.02.20
1. α) Έχει καταργηθεί η έννοια του αφανούς αγρότη; Αν ναι, γιατί στο Ε3 εξακολουθεί να υπάρχει ακόμα η ένδειξη του «ΑΦΑΝΕΙΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΔ»?
Β) Η ύπαρξη και μόνο αγροτικού αυτοκινήτου με υποχρεώνει να ενταχθώ στο ειδικό καθεστώς αγροτών;
γ) Αν έχω αγροτικό αυτοκίνητο πρέπει να γραφτώ στο ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ;
Σας ευχαριστώ

Κατηγορία: 

Δωρεά χρηματικού ποσού από αλλοδαπό σε φορολογικό κάτοικο Ελλάδας.

Ερώτημα 2 user2444
19.02.20
Φυσικό πρόσωπο από Γαλλία δωρίζει μετρητά άνω των 150.000€ μέσω τράπεζας σε φορολογικό κάτοικο Ελλάδας και Έλληνα πολίτη.
Μεταξύ των δύο φυσικών προσώπων δεν υπάρχει βαθμός συγγενείας.
Ποια είναι α) η υποχρέωση του δωρολήπτη από την αποδοχή της δωρεάς;
Και β) ποια είναι η υποχρέωση του δωρολήπτη για την φορολογία εισοδήματος;

Κατηγορία: 

Φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση ανείσπρακτων μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας νομικού προσώπου

Ερώτηση 1628
04.02.20
Υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας (Κυπριακή) αγοράζει ακίνητο στην Αθήνα . Το ακίνητο έχει μισθωμένα καταστήματα τα οποία όμως δεν καταβάλλουν τα δεδουλευμένα ενοίκια.
Δεν γίνονται νέα μισθωτήρια , ως νέος ιδιοκτήτης, και ξεκινά η διαδικασία έξωσης των μισθωτών με επιδόσεις εκθέσεων αποβολής. Για του πρώτο εξάμηνο του έτους καταχώρησα στα βιβλία μου τα ενοίκια ως έσοδο, τον Ιούλιο του 2019 υπογράφουν πρωτόκολλο παράδοσης μισθίου στο οποίο η εταιρεία παραιτείται από όλες τις οικονομικές της απαιτήσεις για τα οφειλόμενα μισθώματα.
Η ερώτηση είναι πώς αντιμετωπίζω φορολογικά αυτήν την εξέλιξη, πώς την απεικονίζω στα βιβλία της εταιρείας;

Κατηγορία: 

Φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση της επιχορήγησης του Ν. 3299/2004

Ερώτηση 1625
04.02.20
ΑΕ που έχει υπαχθεί στον Ν.3299/04 επενδύοντας σε πάγια περιουσιακά στοιχεία προ της 1/1/2015 και που έχει επιλέξει να μεταφέρει το κονδύλι του 3299 σαν αφορολόγητο αποθεματικό στον ισολογισμό, με τι λογιστικό - φορολογικό χειρισμό πρέπει να το αντιμετωπίσει; Είναι σωστός ο χειρισμός να το έχουμε αμετάβλητο σαν αποθεματικό στον ισολογισμό και στον λογ/σμο 41.10 κάθε χρόνο και να εκπίπτουμε τις αποσβέσεις των επιχορηγηθέντων παγίων; Υπάρχει κάποιος διαφορετικός χειρισμός βάσει ΕΛΠ; Η ΣΛΟΤ Α.Π 345/5-3-2019 με έβαλε σε σκέψεις.

Κατηγορία: 

Τήρηση του βιβλίου αδειών

Ερώτηση 1633
04.02.20
Τι ισχύ έχει πλέον το βιβλίο αδειών, ετήσια ή πενταετή;
Αν έχει ετήσια ισχύ, μπορεί το ΣΕΠΕ το 2020 να ζητήσει για έλεγχο το βιβλίων αδειών του 2019;
(σημείωση ότι έχει αναρτηθεί το έντυπο Ε11).

Κατηγορία: 

Σελίδες