×

Επικοινωνία

×

Φορολογία Στην Πράξη

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Πώληση αγροτεμαχίου στο οποίο δεν ανεγέρθηκε κτίριο

Ερώτηση 1540
05.09.19
Ανώνυμη εταιρεία ανάπτυξης και διαχείρισης κατασκευής ακινήτων με έναρξη το 2008 και ιδρυτικό κεφάλαιο 60.000,00 ευρώ, η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΚΑΔ 68.20.00.00) και δευτερεύουσα ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΚΑΔ 68.10.00.00) καθώς και άλλες δευτερεύουσες .
Το 2010 έγινε αγορά 2 αγροτεμαχίων αξίας 50.000,00 ευρώ με σκοπό την ανέγερση εμπορικού κέντρου πράγμα το οποίο δεν επιτεύχθηκε. Με αποτέλεσμα το Σεπτέμβριο του 2019 να γίνει η πώληση των αγροτεμαχίων με αξία πώλησης 500.000,00 ευρώ σε άλλο νομικό πρόσωπο.
Θα ήθελα τα φώτα σας όσον αφορά την λογιστική αλλά και φορολογική αντιμετώπιση της πράξης αυτής.
Παρακαλώ πολύ όπως μου υποδείξετε και οτιδήποτε θεωρείται ότι πρέπει να επιστήσω την προσοχή μου.

Κατηγορία: 

Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων σε περίπτωση λήψης ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας από τον ΟΑΕΔ

Ερώτηση 1539
09.08.19
Υπολογίζεται στο Δώρο Χριστουγέννων οι ημέρες του 6μήνου επιδόματος ΟΑΕΔ; Η εργαζόμενη δεν θέλει να συνεχίσει να εργάζεται.

Κατηγορία: 

Επιστροφή ΕΙΧ αυτοκινήτου που αγοράστηκε ως πάγιο σε προηγούμενη χρήση

Ερώτηση 1538
09.08.19
Εταιρεία αγόρασε το «Α» ΕΙΧ τον ΝΟΕ-2018. Το αυτοκίνητο «Α» παρουσίασε σοβαρό πρόβλημα και ο προμηθευτής δέχθηκε να το αντικαταστήσει. Αρχές του 2019 επέστρεψε η εταιρεία το προβληματικό «Α» ΕΙΧ και έλαβε ισόποσο πιστωτικό τιμολόγιο με την αγορά του και, σε λίγες ημέρες αργότερα, παρέλαβε το νέο ΕΙΧ «Β» (όμοιο με το «Α») με νέο τιμολόγιο, ισόποσο της αρχικής αγοράς.
Πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε (σύμφωνα με τα ΕΛΠ) αυτήν την συναλλαγή;
Γιατί, η αγορά, χρήση (απόσβεση) και επιστροφή του «Α» δημιουργεί ένα πλασματικό κέρδος που υπό ομαλές συνθήκες δεν θα υπήρχε.

Κατηγορία: 

Υπολογισμός επιδόματος αδείας σε περίπτωση μετατροπής της σύμβασης από μερική σε πλήρη απασχόληση

Ερώτηση 1537
09.08.19
Παλιός εργαζόμενος υπάλληλος (άνω των 3 ετών) με μερική απασχόληση 2 ώρες ημερησίως, τον Ιούλιο έλαβε το σύνολο του επιδόματος αδείας και την άδεια που του αναλογεί για όλο το έτος με τα έως τότε δεδομένα της 2ωρης απασχόλησης. Από τον Αύγουστο όμως, η σύμβασή του άλλαξε και έγινε πλήρους απασχόλησης. Θεωρείται ότι η υποχρέωση της επιχείρησης απέναντί του έχει τακτοποιηθεί με την άδεια και το ΕΑ που έχει λάβει ή πρέπει η επιχείρηση να δώσει συμπληρωματικά άδεια και επίδομα αδείας;

Κατηγορία: 

Καταβολή μισθού σε τραπεζικό λογαριασμό

Ερώτηση 1536
09.08.19
Βάσει της Κ.Υ.Α. αριθμ. 26034/695/2019, από 01/07/2019, για κάθε πληρωμή-καταβολή (υποχρεωτικά σε λογαριασμό του δικαιούχου) που αφορά μισθοδοσία θα πρέπει να αναφέρουμε την αιτιολογία και το χρονικό διάστημα που αφορά (π.χ. «Μισθοδοσία μηνός 7/2019» ή «επίδομα αδείας 2019» ή «επίδομα αδείας 2019»). Θα μπορούσαμε π.χ. να κάνουμε πληρωμή αποδοχών τέλος περιόδου σε ξενοδοχοϋπάλληλο και να γράψουμε στην αιτιολογία «Μισθοδοσία μηνός 10/2019 - επ. αδείας - αποζ. αδείας»;

Κατηγορία: 

Βραχυχρόνια μίσθωση Airbnb από επιχείρηση ενοικιαζόμενων δωματίων

Ερώτηση 1535
09.08.19
Επιχείρηση ενοικιαζόμενων δωματίων έχει πελάτες από airbnb, η οποία απέστειλε ένα έντυπο με το ονόματα και τα ποσά των κρατήσεων. Τι καταχωρεί στο βιβλίο εσόδων – εξόδων; Το συγκεκριμένο έντυπο ή πρέπει να κόψει ο υπόχρεος ΤΠΥ; Θεωρείται ενδοκοινοτική η πράξη αυτή και πώς διαχειρίζεται;

Κατηγορία: 

επίδομα αδείας σε μερική απασχόληση

Ερώτηση 1534
25.07.19
Αν υπάλληλος εργάζεται με μερική απασχόληση (πέντε ημέρες & 20 ώρες) και στην σύμβαση του αναγράφεται ως αποδοχές σταθερά μηνιαίως πχ 570,49€, ποια θα είναι το επίδομα αδείας; Το 50% των 570,49 δηλαδή 285,25€ ή κάτι διαφορετικό;

Κατηγορία: 

Φορολογική αντιμετώπιση μετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων καθώς και τόκων λογαριασμού περιθωρίου (margin account)

Ερώτηση 1530
25.07.19
Φυσικό πρόσωπο έχει στην κατοχή του μετοχικό χαρτοφυλάκιο (μετοχές) καθώς και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων την 31η Δεκεμβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους.
Α. Είναι υποχρεωμένο να δηλώσει το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο στο έντυπο Ε1 ή οπουδήποτε αλλού βάσει νομοθεσίας; Αν ναι, απλό πότε και σε ποια ιστοσελίδα κλπ.;
Β. Μέρος του συγκεκριμένου μετοχικού (όχι αμοιβαία κεφάλαια) χαρτοφυλακίου είναι μέσω αλληλόχρεου λογαριασμού (margin account). Οι τόκοι του margin account εκπίπτουν φορολογικά; Θα παρακαλούσα να έχω μια γενικότερη πληροφόρηση για το margin acount.
Ευχαριστώ προκαταβολικά για το ενδιαφέρον σας.

Κατηγορία: 

Υποχρέωση υποβολή εντύπου Ε3 από νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε περίπτωση εισοδήματος από τόκους

Ερώτηση 1529
25.07.19
Εκκλησία δόγματος έχει έσοδα από δωρεές και τόκους (μικροποσά). Η ύπαρξη των μικροποσών από τόκους την υποχρεώνει σε τήρηση βιβλίων κατά τα ΕΛΠ; Κατ’ επέκταση, οι τόκοι θα πρέπει να συμπληρωθούν αρχικά στο Ε3 και εν συνεχεία στο Ν (πίν. 3Α2) ή μόνο στο έντυπο Ν;

Κατηγορία: 

Σελίδες