×

Επικοινωνία

×

Φορολογία Στην Πράξη

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Ασφαλιστική αντιμετώπιση υπάλληλου γραφείου σε Ιερά Μονή (Ν.Π.Δ.Δ.)

Ερώτηση 1717
14.07.20
Γειά σας
Με αφορμή την ΑΠΔ του δημοσίου, έχω την εξής ερώτηση:
Ιερά Μονή Ν.Π.Δ.Δ. με ΚΑΔ 94911002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΩΝ, ασφαλίζει προσωπικό με ειδικότητα ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Μέχρι τώρα οι μισθολογικοί και οι μη μισθολογικοί όροι είναι βάσει της ΕΓΣΣΕ και το πακέτο κάλυψης για την ασφάλιση του, το 101 - ΙΚΑ ΜΙΚΤΑ - ΕΤΑΜ, με ΑΠΔ κοινών επιχειρήσεων.
Είναι σωστή η διαχείριση που γίνεται ή πρέπει να αλλάξει;


Παροχή σε είδος ΙΧΕ που χρησιμοποιείται από υπάλληλο και επιβάρυνση ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης του εν λόγω οχήματος

Ερώτηση 1725
13.07.20
Παροχή σε είδος ΙΧΕ οχήματος για 12 μήνες σε έναν υπάλληλο. Υπολογίζεται ως εισόδημα;
Το τεκμήριο του ΙΧΕ οχήματος επιβαρύνει τον υπάλληλο ή τους εταίρους; Η εταιρία είναι Ο.Ε.

Κατηγορία: 

Δάνειο μεταξύ ιδιωτών

Ερώτηση 1706
13.07.20
Τι διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω για να πάρω ένα δάνειο από έναν φίλο μου ιδιώτη, ώστε να μην έχω πρόβλημα με την εφορία. Ευχαριστώ.

Κατηγορία: 

Αγορά οικοπέδου και παραχώρηση σε εργολάβο για ανέγερση οικοδομής και αποτύπωση στο Ε3

Ερώτηση 1724
10.07.20
Ε.Ε. με απλογραφικό σύστημα τήρησης βιβλίων, αγόρασε εντός του 2019 δύο οικόπεδα. Στο τέλος του έτους τα παραχώρησε σε εργολάβο για να λάβει κάποια ακίνητα.
Θέλω να ξέρω:
1) Η αγορά θα εγγραφεί στο βιβλίο της επιχείρησης;
2) Συμμετέχει στο οικονομικό αποτέλεσμα, δηλαδή αποτελεί έξοδο (θα πρέπει να βάλω απόσβεση);
3) Πώς θα χειριστώ το θέμα της εργολαβίας όσον αφορά το Ε3 της χρήσης 2019;

Κατηγορία: 

Υποχρεώσεις εργοδότη σχετικά με εργαζόμενο με σύμβαση μαθητείας – πρακτική άσκηση (ΕΡΓΑΝΗ – ΕΦΚΑ – Αποδοχές)

Ερώτηση 1720
02.07.20
Επιχείρηση αν σε συνεργασία με τις σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ (ΕΠΑΣ) ή με ΙΕΚ / ΤΕΙ για την πρακτική άσκηση σπουδαστών, «απασχολήσει» κάποιον, τι υποχρεώσεις έχει στο ΕΡΓΑΝΗ και στον ΕΦΚΑ;
Δηλαδή: ποια έντυπα υποβάλει στο ΕΡΓΑΝΗ; Στην ΑΠΔ, πως υπολογίζει αποδοχές και με ποιο ποσοστό υπολογίζει τις εισφορές; Πρέπει να καταβάλει υποχρεωτικά στην τράπεζα τις αποδοχές των «απασχολημένων μαθητών»; Τελικά, αυτά τα ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ στο ΕΡΓΑΝΗ «Αναγγελία Σύμβασης Μαθητείας» και «Αναγγελία Πρακτικής Άσκησης» ποιες επιχείρησης αφορούν;


Κοστολόγηση βιβλίων (αποθεμάτων) εκδοτικού οίκου, λογιστική αντιμετώπιση συγγραφικών (πνευματικών) δικαιωμάτων

Ερώτηση 1722
01.07.20
Κατά την αποτίμηση από εκδοτικό οίκο των μενόντων αποθεμάτων στην απογραφή της 31-12-2019, εκτός από τις α’ ύλες και τις αμοιβές τρίτων, συμπεριλαμβάνουμε και το δικαίωμα του συγγραφέα (π.χ. 30%), με αντίστοιχη χρέωση πρόβλεψης στο λογαριασμό 61.
1) Επειδή όμως δεν γνωρίζουμε πότε θα πουληθούν τα προϊόντα, πώς θα είναι ορθό να συμπεριλάβουμε στο κόστος αποθεμάτων αυτή την πρόβλεψη δικαιωμάτων του συγγραφέα, δεδομένου ότι: α) δεν γνωρίζουμε το χρόνο πώλησης των προϊόντων και β) στην μεταξύ τους συμφωνία υπάρχει ο όρος ότι ο υπολογισμός των δικαιωμάτων θα γίνεται επί των εισπραχθέντων ποσών (δεν αναφέρει πωλήσεων)
2) Για να μην πιστώσω τον λογ. 53 στην παραπάνω εγγραφή πρόβλεψης του 61 (οπότε θα πρέπει να αποδοθεί και φόρος δικαιωμάτων 20% για μη βέβαιες και μη εκκαθαρισμένες πωλήσεις), ποιο λογαριασμό προτείνεται να πιστώσω;

Κατηγορία: 

Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εφημερίες ιατρού του Ε.Σ.Υ.

Ερώτηση 1719
30.06.20
Ιατρός του ΕΣΥ, κάνει εφημερίες. Το νοσοκομείο, στις βεβαιώσεις αποδοχών, στέλνει την αμοιβή των εφημεριών ως πρόσθετες αποδοχές με παρακράτηση 20%. Το ερώτημα μου είναι, αν με την παρακράτηση του 20% εξαντλείται και η φορολογική υποχρέωση;

Κατηγορία: 

Έκπτωση δαπανών και μειώσεις του φόρου για ελεύθερο επαγγελματία με μπλοκάκι (περ. στ΄, άρθρου 12 Κ.Φ.Ε.)

Ερώτηση 1721
30.06.20
Ελεύθερος Επαγγελματίας με μπλοκάκι που φορολογείται βάση της περ. στ' παρ. 2 αρ. 12 ν.4172/13, έχει την δυνατότητα να εκπίπτει δαπάνες και να φορολογείται στο καθαρό κέρδος που προκύπτει, μετά την αφαίρεση των δαπανών και να έχουν εφαρμογή οι μειώσεις του φόρου βάση του άρθρου 16;

Κατηγορία: 

Παρακράτηση φόρου για αμοιβές διαφήμισης μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας με έδρα την Ιρλανδία

Ερώτηση 1716
30.06.20
Στην Ερώτηση 1701, αν ελληνική επιχείρηση που λαμβάνει τιμολόγιο από Ιρλανδία για: α) χρήση χώρου στο clοud της google, β) χρήση λογαριασμού εταιρικού email, γ) διαφήμιση, θεωρούνται αυτά δικαιώματα ή κάτι άλλο που υπάγονται σε υποχρέωση παρακράτησης φόρου στην Ελλάδα; Απαντήσατε ότι αποτελούν δικαιώματα.
Στην απάντηση της ερώτησης 1670-1671 για επιχείρηση ενοικιαζόμενων δωματίων που διαφημίζεται για όλο το έτος σε GOOGLE και FACEBOOK αναφέρεστε στην ΠΟΛ. 1120/2014, όπου δεν εμπίπτουν στις διατάξεις περί παρακράτησης οι αμοιβές αντιπροσώπων, πρακτόρων, μεσιτών, κ.λπ. από αμοιβές ή προμήθειες για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας από αλλοδαπά εργοστάσια ή αλλοδαπούς οίκους οποιασδήποτε φύσης υλικού, μεταφορέων, μεσιτών, πρακτόρων, διαμεσολαβητών, εκτελωνιστών, φωτορεπόρτερ, διαφημιστών, επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείμενο ασφαλιστικές δραστηριότητες, εφόσον αυτές εκδίδουν εκκαθαρίσεις με τις αμοιβές των συνεργατών τους, προς τους συνεργάτες τους (ασφαλιστικούς πράκτορες, μεσίτες ασφαλίσεων, ασφαλιστικούς συμβούλους κ.τ.λ.), αμοιβές για υπηρεσίες φασόν, προώθησης προϊόντων και γενικά οι αμοιβές που με τον ν.2238/1994 χαρακτηρίζονταν ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, και στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η υποβολή μηδενικής δήλωσης παρακρατούμενου φόρου.
Μήπως στην ερώτηση 1701 εξαιρείται από την παρακράτηση για δικαιώματα η διαφήμιση; δεδομένου ότι δεν αποτελεί χρήση λογισμικού όπως η περίπτωση α και β του ερωτήματος.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ.

Κατηγορία: 

Σελίδες