×

Επικοινωνία

×

Αποσπάσματα Σεμιναρίων


"Φορολογικές Δηλώσεις Φυσικών Προσώπων 06.03.2018"


"Εξωδικαστικός Μηχανισμός - Business Plan - Μελέτη Βιωσιμώτητας 14.03.2018"


"Δώρο Πάσχα - Σερβιτότοροι & Ξενοδοχοϋπάλληλοι 19.03.2018""Εργασίες τέλους χρήσης με την εφαρμογή των Ε.Λ.Π. 31.01.2018"


"Επίκαιρα Εργατικά Θέματα 07.02.2018"


"Εργασίες Τέλους Χρήσης Απλογραφικών Βιβλίων 14.02.2018"


"Διακανονισμός παγίων - ProRata ΦΠΑ 21.02.2018"


"Φ.Π.Α. & λοιπά Θέματα Ελεύθερων Επαγγελματιών 29.11.2017"


"Ε.Φ.Κ.Α. & Τιμολόγηση Ελεύθερων Επαγγελματιών 13.12.2017"


"Κεφάλαια διαφορές αναπροσαρμογής αποθεματικά με τα Ε.Λ.Π. 17.01.2018"


"Εκπιπτόμενες & Μη Δαπάνες Επιχειρήσεων 24.01.2018"


"Εργατικά θέματα (Ιδρυση ετ., ΙΚΑ, προσλήψεις απολύσεις, ΕΡΓΑΝΗ) 31.10.2017" A


"Εργατικά θέματα (Ιδρυση ετ., ΙΚΑ, προσλήψεις απολύσεις, ΕΡΓΑΝΗ) 31.10.2017" B


"Επίκαιρα Θέματα Αγροτών (Ασφαλιστικά - Φορολογικά) 08.11.17"


"Εργατικά θέματα (Δώρο Χριστουγέννων, άδειες, κ.ά) 23.11.17"


"Αποθέματα με την εφαρμογή των Ε.Λ.Π. 18.07.2017"


"Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) 11.09.2017"


"Χρηματοοικονομικά στοιχεία Ενεργητικού με την εφαρμογή των Ε.Λ.Π. 27.09.2017"


"Υποχρεώσεις - προβλέψεις επιχορηγήσεις με την εφαρμογή των Ε.Λ.Π. 18.10.2017"


"Οικονομικές αναφορές Διοίκησης τέλους χρήσης" Α
24.05.17


"Ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία με την εφαρμογή των Ε.Λ.Π."
22.06.17


"Άδειες εργαζομένων & Χρονικά όρια εργασίας Α
28.06.17"


"Άδειες εργαζομένων & Χρονικά όρια εργασίας B
28.06.17"


"Όροι εργασίας και αμοιβής Σερβιτόρων & Ξενοδοχοϋπαλλήλων" Α
03.05.17


"Όροι εργασίας και αμοιβής Σερβιτόρων & Ξενοδοχοϋπαλλήλων" B
03.05.17


"Φορολογικές Δηλώσεις Νομικών Προσώπων" Α
06.05.17


"Φορολογικές Δηλώσεις Νομικών Προσώπων" B
06.05.17


"Φορολογικές Δηλώσεις Φυσικών Προσώπων Ε1" Α
08.04.17


"Φορολογικές Δηλώσεις Φυσικών Προσώπων Ε1" Β
08.04.17


"Επίκαιρα θέματα αγροτών (Ασφαλιστικά & Φορολογικά)" A 26.04.2017


"Επίκαιρα θέματα αγροτών (Ασφαλιστικά & Φορολογικά)" B 26.04.2017


"Φορολογικές Δηλώσεις Φυσικών Προσώπων Ε1" Α
15.03.17


"Φορολογικές Δηλώσεις Φυσικών Προσώπων Ε1" Β
15.03.17


"Νομικά Πρόσωπα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα" 29.03.17 A


"Νομικά Πρόσωπα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα" 29.03.17 B


"Κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων - Παράδειγμα σύνταξης"
22.02.17


"Χρήση του Microsoft Excel για τον υπολογισμό αποσβέσεων παγίων"
14.02.17


"Ειδικά Εργασιακά Ζητήματα"
08.02.17


"Εργασίες τέλους χρήσης με την εφαρμογή των Ε.Λ.Π." Δ
24 - 26.01.17


"Εργασίες τέλους χρήσης με την εφαρμογή των Ε.Λ.Π." Γ
24 - 26.01.17


"Εργασίες τέλους χρήσης με την εφαρμογή των Ε.Λ.Π." Β
24 - 26.01.17


"Εργασίες τέλους χρήσης με την εφαρμογή των Ε.Λ.Π." Α
24 - 26.01.17


"Εργασίες τέλους χρήσης ΕΛΠ – ΦΠΑ Αλλαγές περί αγροτών"
12.01.17


"Οι Υποχρεώσεις του Λογιστή"
23.11.16


"Πρακτικά και Εργασιακά Θέματα ΙΙ"
16.11.16


"Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων"
09.11.16


"Πρακτικά και Εργασιακά Θέματα"
02.11.16


"Φορολογία Εισοδήματος Νομικών προσώπων"
12.10.16


"Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών προσώπων"
05.10.16


"Τήρηση Απλογραφικών βιβλίων με βάση τα Ε.Λ.Π."
28.09.16


"Πρακτικά και Εργασιακά Θέματα"
21.09.16