×

Επικοινωνία

×

Αποσπάσματα Σεμιναρίων


Απόσπασμα 06.02.19 Εργασίες τέλους χρήσης διπλογραφικά

Απόσπασμα 30.01.19 Η ισχύουσα νομοθεσία για τις ΕΠΕ και ΙΚΕ μετά και το Ν. 4541/2018


Απόσπασμα 16.01.19 Εργασίες τέλους χρήσης απλογραφικά


Απόσπασμα 1 "12.12.18 Πρακτικά βήματα για την μισθοδοσία και το ασφαλιστικό"


Απόσπασμα 2 "12.12.18 Πρακτικά βήματα για την μισθοδοσία και το ασφαλιστικό"


Απόσπασμα 3 "12.12.18 Πρακτικά βήματα για την μισθοδοσία και το ασφαλιστικό"


05.12.18 Αγροτικά θέματα


28.11.18 Εισοδήματα από ακίνητα Airbnb


07.11.18 Μισθωτή απασχόληση – Μη μισθωτή απασχόληση


31.10.18 Η νέα νομοθεσία για τις Ανώνυμες Εταιρείες


17.10.18 Ανασκόπηση υποχρεώσεων ΦΠΑ μέσα από το έντυπο της περιοδικής δήλωσης"


10.10.18 Όλες οι αλλαγές στην εργατική νομοθεσία. Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Εργατικά θέματα "


04.10.18 Είσπραξη ανεξόφλητων οφειλών - Χειρισμός αντιρρήσεων και υπεκφυγών"


ΕΝ.Φ.Ι.Α. - Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων 27.09.18


"Αναλυτική διαδικασία για την συμπλήρωση των πεδίων στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» 17.09.18"


"Μισθωτή απασχόληση – Μη μισθωτή απασχόληση 12.09.18 "


"Μακροχρόνιο Σεμινάριο Μισθοδοσίας (μέρος 4) 18.07.18"


"Δικαιώματα - Υποχρεώσεις εργαζομένου και εργοδότη 13.06.18"


"Μακροχρόνιο Σεμινάριο Μισθοδοσίας (μέρος 1) 28.06.18"


"Μακροχρόνιο Σεμινάριο Μισθοδοσίας (μέρος 2) 04.07.18"


"Μακροχρόνιο Σεμινάριο Μισθοδοσίας (μέρος 3) 11.07.18"


"Φορολογικές Δηλώσεις Νομικών Προσώπων 16.05.2018"


"Φορολογικές Δηλώσεις Φυσικών Προσώπων 23.05.2018"


"Τεκμήρια - Πόθεν Έσχες - Ανάλωση Κεφαλαίου 29.05.18"


Αναλυτική διαδικασία για την συμπλήρωση των πεδίων στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ»


"Τεκμηρίωση τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών (Transfer Pricing) 24.04.2018"


"Τεκμηρίωση τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών (Transfer Pricing) 26.04.2018"


"Φορολογικές Δηλώσεις Φυσικών Προσώπων 09.05.2018"


"Αλλαγές στις Φορολογικές Δηλώσεις 2018 15.05.2018"


"Φορολογικές Δηλώσεις Φυσικών Προσώπων 06.03.2018"


"Εξωδικαστικός Μηχανισμός - Business Plan - Μελέτη Βιωσιμώτητας 14.03.2018"


"Δώρο Πάσχα - Σερβιτότοροι & Ξενοδοχοϋπάλληλοι 19.03.2018"


"Φορολογικές Δηλώσεις Νομικών Προσώπων 02.04.2018"


"Εργασίες τέλους χρήσης με την εφαρμογή των Ε.Λ.Π. 31.01.2018"


"Επίκαιρα Εργατικά Θέματα 07.02.2018"


"Εργασίες Τέλους Χρήσης Απλογραφικών Βιβλίων 14.02.2018"


"Διακανονισμός παγίων - ProRata ΦΠΑ 21.02.2018"


"Φ.Π.Α. & λοιπά Θέματα Ελεύθερων Επαγγελματιών 29.11.2017"


"Ε.Φ.Κ.Α. & Τιμολόγηση Ελεύθερων Επαγγελματιών 13.12.2017"


"Κεφάλαια διαφορές αναπροσαρμογής αποθεματικά με τα Ε.Λ.Π. 17.01.2018"


"Εκπιπτόμενες & Μη Δαπάνες Επιχειρήσεων 24.01.2018"


"Εργατικά θέματα (Ιδρυση ετ., ΙΚΑ, προσλήψεις απολύσεις, ΕΡΓΑΝΗ) 31.10.2017" A


"Εργατικά θέματα (Ιδρυση ετ., ΙΚΑ, προσλήψεις απολύσεις, ΕΡΓΑΝΗ) 31.10.2017" B


"Επίκαιρα Θέματα Αγροτών (Ασφαλιστικά - Φορολογικά) 08.11.17"


"Εργατικά θέματα (Δώρο Χριστουγέννων, άδειες, κ.ά) 23.11.17"


"Αποθέματα με την εφαρμογή των Ε.Λ.Π. 18.07.2017"


"Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) 11.09.2017"


"Χρηματοοικονομικά στοιχεία Ενεργητικού με την εφαρμογή των Ε.Λ.Π. 27.09.2017"


"Υποχρεώσεις - προβλέψεις επιχορηγήσεις με την εφαρμογή των Ε.Λ.Π. 18.10.2017"


"Οικονομικές αναφορές Διοίκησης τέλους χρήσης" Α
24.05.17


"Ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία με την εφαρμογή των Ε.Λ.Π."
22.06.17


"Άδειες εργαζομένων & Χρονικά όρια εργασίας Α
28.06.17"


"Άδειες εργαζομένων & Χρονικά όρια εργασίας B
28.06.17"


"Όροι εργασίας και αμοιβής Σερβιτόρων & Ξενοδοχοϋπαλλήλων" Α
03.05.17


"Όροι εργασίας και αμοιβής Σερβιτόρων & Ξενοδοχοϋπαλλήλων" B
03.05.17


"Φορολογικές Δηλώσεις Νομικών Προσώπων" Α
06.05.17


"Φορολογικές Δηλώσεις Νομικών Προσώπων" B
06.05.17


"Φορολογικές Δηλώσεις Φυσικών Προσώπων Ε1" Α
08.04.17


"Φορολογικές Δηλώσεις Φυσικών Προσώπων Ε1" Β
08.04.17


"Επίκαιρα θέματα αγροτών (Ασφαλιστικά & Φορολογικά)" A 26.04.2017


"Επίκαιρα θέματα αγροτών (Ασφαλιστικά & Φορολογικά)" B 26.04.2017


"Φορολογικές Δηλώσεις Φυσικών Προσώπων Ε1" Α
15.03.17


"Φορολογικές Δηλώσεις Φυσικών Προσώπων Ε1" Β
15.03.17


"Νομικά Πρόσωπα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα" 29.03.17 A


"Νομικά Πρόσωπα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα" 29.03.17 B


"Κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων - Παράδειγμα σύνταξης"
22.02.17


"Χρήση του Microsoft Excel για τον υπολογισμό αποσβέσεων παγίων"
14.02.17


"Ειδικά Εργασιακά Ζητήματα"
08.02.17


"Εργασίες τέλους χρήσης με την εφαρμογή των Ε.Λ.Π." Δ
24 - 26.01.17


"Εργασίες τέλους χρήσης με την εφαρμογή των Ε.Λ.Π." Γ
24 - 26.01.17


"Εργασίες τέλους χρήσης με την εφαρμογή των Ε.Λ.Π." Β
24 - 26.01.17


"Εργασίες τέλους χρήσης με την εφαρμογή των Ε.Λ.Π." Α
24 - 26.01.17


"Εργασίες τέλους χρήσης ΕΛΠ – ΦΠΑ Αλλαγές περί αγροτών"
12.01.17


"Οι Υποχρεώσεις του Λογιστή"
23.11.16


"Πρακτικά και Εργασιακά Θέματα ΙΙ"
16.11.16


"Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων"
09.11.16


"Πρακτικά και Εργασιακά Θέματα"
02.11.16


"Φορολογία Εισοδήματος Νομικών προσώπων"
12.10.16


"Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών προσώπων"
05.10.16


"Τήρηση Απλογραφικών βιβλίων με βάση τα Ε.Λ.Π."
28.09.16


"Πρακτικά και Εργασιακά Θέματα"
21.09.16