×

Επικοινωνία

×

Στοιχείο αυτοπαράδοσης

Ερώτηση 1043.
29.09.17
Καλημέρα. Γυμναστήριο συμμετέχει σε προωθητική καμπάνια μέσω προσφοράς κουπονιών σε περιοδικό. Αν π.χ. ένα κουπόνι κοστίζει 200€ για ετήσια συνδρομή + δώρο 6μηνη συνδρομή, για το εξάμηνο το γυμναστήριο πρέπει να εκδώσει αυτοπαράδοση;

Κατηγορία: 

Χρόνος έκδοσης απόδειξης λιανικής από ξενοδοχείο σε περίπτωση είσπραξης προκαταβολής

Ερώτηση 1029.
13.09.17
Θα ήθελα να μου διευκρινίσετε τον χρόνο έκδοσης παραστατικού υπηρεσιών από ξενοδοχείο, όταν λαμβάνει προκαταβολή ολόκληρο το ποσό της υπηρεσίας πριν την παροχή της υπηρεσίας, ποσοστό ως προκαταβολή της υπηρεσίας πριν την παροχή της υπηρεσίας και εάν και στις δύο περιπτώσεις εκδοθεί κατά την ολοκλήρωση αποτελεί παράβαση;
Εάν το παραστατικό πρέπει να εκδοθεί κατά την είσπραξη των χρημάτων, και η προκαταβολή εισπραχθεί το έτος 2017 και η υπηρεσία θα παρασχεθεί στον πελάτη το 2018 πως θα το χειριστώ λογιστικά και φορολογικά;

Κατηγορία: 

Φ.Ε. έκπτωση δαπανών > 500 € με συμψηφισμό πελάτη / προμηθευτή

Ερώτηση 902.
22.02.17
Επιχείρηση αγοράζει από ένα προμηθευτή εμπορεύματα με τιμολόγια αξίας άνω των 500. Ο συγκεκριμένος όμως προμηθευτής είναι και πελάτης της επιχείρησης. Έτσι με αυτό τον τρόπο δεν πληρώνει κανένας τα τιμολόγια που εκδίδονται απλά γίνονται χρεοπιστώσεις με τα εκατέρωθεν τιμολόγια. Ο τρόπος αυτός εξόφλησης των τιμολογίων που είναι άνω των 500 ευρώ είναι σωστός;

Κατηγορία: 

Τιμολόγιο τεχνικού έργου - Χρόνος έκδοσης τιμολογίου τεχνικών έργων

Ερώτηση 822.
02.12.2016
Εργολάβος οικοδομών αγοράζει οικοδομικά υλικά στο όνομά του τα οποία χρεώνει στους πελάτες του κατά την τιμολόγηση των εργασιών του. Πώς και πότε θα τιμολογήσει τα υλικά τα οποία έχουν μεταφερθεί σταδιακά στον πελάτη από την μάνδρα οικοδομικών υλικών κατ’ εντολή του εργολάβου;

Κατηγορία: 

Έκδοση παραστατικών

Ερώτηση Μ003
04.10.2016
Τι είδους παραστατικό (απόδειξη ή τιμολόγιο) πρέπει να χορηγείται από τα τουριστικά πρακτορεία των οποίων τα οχήματα χρησιμοποιούνται για την μεταφορά μαθητών και εκπαιδευτικών σε περιπάτους, εκπαιδευτικές εκδρομές και επισκέψεις και ποιο ΑΦΜ πρέπει να αναγράφεται σε αυτά;

Κατηγορία: 

Ελεύθερος επαγγελματίας με αγροτικό εισόδημα

Ερώτηση 752.
29.09.2016
Ελεύθερος επαγγελματίας έχει και αγροτικό εισόδημα από ελαιόλαδο 4000,00 ευρώ , είναι υποχρεωτικό να το δηλώσει στο μητρώο σαν δεύτερη δραστηριότητα και να εκδίδει ο ίδιος τιμολόγιο πώλησης με ΦΠΑ για τις πωλήσεις που θα κάνει σαν αγρότης.

Κατηγορία: 

ΙΑΤΡΟΙ

Ερώτηση 389.
1. Σε δωρεάν εξέταση ασθενούς τι παραστατικό πρέπει να εκδίδεται; Τι ισχύει σε δωρεάν επανεξέταση;

Κατηγορία: 

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΠΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Ερώτηση 351.
Θα ήθελα να ρωτήσω το τρόπο καταχώρησης σε απλογραφικά βιβλία την απόδειξη εισόδου από πρατήριο καυσίμων για αγορά πετρελαίου κίνησης επαγγελματικού οχήματος από εργολάβο οικοδομών.

 

Κατηγορία: 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΠΑ

Από το συνδυασμό των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43 του Ν.2859/2000, προκύπτει ότι για την υπαγωγή στο ειδικό καθεστώς και τον προσδιορισμό του φόρου, τόσο τα πρακτορεία ταξιδίων όσο και οι εξομοιούμενες με αυτά επιχειρήσεις τουριστικών περιηγήσεων, θα πρέπει να συγκεντρώνουν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Κατηγορία: 

Σελίδες