×

Επικοινωνία

×

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Έκπτωση δαπανών

Ερώτηση 1066.
23.10.17
ΙΚΕ με αγροτική δραστηριότητα, έχει στην κατοχή της αγροτική έκταση (αγροτεμάχιο) που συνορεύει με χείμαρρο. Δαπάνες αντιστήριξης (τοιχίο κ.λπ.) είναι εκπιπτόμενες;


Ελεύθερος Επαγγελματίας – ΕΦΚΑ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Ερώτηση 1061.
18.10.17
Μηχανικός με μπλοκάκι και έναν πελάτη, έχει εγγραφεί στην ειδική πλατφόρμα και πληρώνει εισφορές ΕΦΚΑ από κοινού με τον πελάτη - εργοδότη του. Παράλληλα έχει την έκπτωση των μισθωτών στην φορολογία εισοδήματος.
Από το 2017 συνεργάζεται και με πελάτη εξωτερικού (ΕΟΚ) οπότε θα εκδίδει και σε αυτόν τιμολόγια.
Ποια θα είναι η αντιμετώπισή του σε σχέση με τις ασφαλιστικές εισφορές δεδομένου ότι ο τζίρος του θα είναι περίπου 50% στην Ελλάδα σε έναν πελάτη και 50% στο εξωτερικό πάλι σε έναν πελάτη; Μπορεί να συνεχίσει να είναι εγγεγραμμένος στην ειδική πλατφόρμα και να πληρώνει το μέρος των εισφορών που του αναλογούν ή θεωρείται πλέον μη μισθωτός; Και τι γίνεται με την φορολογική του αντιμετώπιση; Εξακολουθεί να φορολογείται σαν μισθωτός έχοντας την έκπτωση των αποδείξεων;

Κατηγορία: 

Βεβαιώσεις για απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήματος των συντάξεων που χορηγούνται σε πρόσωπα που παρουσιάζουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%)

Ερώτηση 1048.
02.10.17
Φορολογούμενος στον οποίο έχει αποδοθεί ποσοστό αναπηρίας 80% από την Ανώτατη Στρατού Υγειονομική Επιτροπή από 01/02/1990 και σύνταξη από τον ίδιο φορέα λόγω ανικανότητας για άσκηση οποιουδήποτε βιοποριστικού επαγγέλματος, δηλώνει όπως κάθε χρόνο την αναπηρική σύνταξή του, στο Ε1 με τον κωδικό 913 και 001. Η δήλωση υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και βγήκε για έλεγχο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Η ερώτησή μου είναι: Παύει να ισχύει η απόφαση της υγειονομικής επιτροπής του στρατού επειδή δεν έχει περάσει από τα ΚΕ.Π.Α.; Και αν ισχύει, ποια εγκύκλιο να επικαλεστώ στην αρμόδια Δ.Ο.Υ ώστε να πάρω το αφορολόγητο;

Κατηγορία: 

Διενέργεια παρακράτησης ΦΜΥ από εργολάβο

Ερώτηση 1042.
02.10.17
Εργολάβος έχει αναλάβει να εκτελέσει ένα τμήμα ενός ιδιωτικού οικοδομικού έργου (ανέγερση κατοικίας). Έχει συνάψει εργολαβικό συμφωνητικό με τον Εργοδότη-Ιδιώτη-Ιδιοκτήτη, στου οποίου το όνομα έχει γίνει απογραφή στο ΙΚΑ (Κύριος του έργου).

Κατηγορία: 

Αποσβέσεις – έκπτωση δαπανών και ΦΠΑ σε μισθωμένο ακίνητο τρίτου.

Ερώτηση 1049.
29.09.17
Ατομική επιχείρηση ενοικίασε στο τέλος του 2016 ακίνητο τρίτου και δημιούργησε υποκατάστημα εμπορίας ρούχων (όπως και το κεντρικό κατάστημα). Επί του ακινήτου που μισθώθηκε (υποκατάστημα) έγιναν δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου καθώς και ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες ύψους 30.000 €.
Η μίσθωση του κτιρίου του υποκαταστήματος ήταν 10ετής. Τον Αύγουστο του 2017 το υποκατάστημα έκλεισε λόγω κακής οικονομικής πορείας.
Ερωτάται:
Οι δαπάνες επί του ακινήτου του τρίτου που δεν έχουν αποσβεστεί έως την στιγμή της διακοπής λειτουργίας του υποκαταστήματος, θα αφαιρεθούν στο σύνολό τους μέσα στη χρήση που έγινε η διακοπή (2017);
Υπάρχει υποχρέωση ως προς το ΦΠΑ των δαπανών διαμόρφωσης του υποκαταστήματος που έκλεισε και το οποίο έχει συμψηφιστεί με το ΦΠΑ των εσόδων κατά το χρονικό στάδιο της διαμόρφωσης (2016); Πρέπει να γίνει 5ετής διακανονισμός;

Κατηγορία: 

Εκκαθάριση κατασκευαστικής Ο.Ε. με απούλητα ακίνητα

Ερώτηση 1047.
29.09.17
Κατασκευαστική ΟΕ με απλογραφικά βιβλία και με 2 μέλη, εταίρους 75% - 25%, θέτουν σε εκκαθάριση, μετά τη λύση της, την εταιρεία τους, μόνο που της έχουν μείνει για εκκαθάριση απούλητα ακίνητα. Τα ακίνητα αυτά είναι μισθωμένα και έχουν κατασκευαστεί προ ΦΠΑ.
Κατά τη μεταβίβασή τους στους εταίρους η αξία τους θα υπολογιστεί με την αντικειμενική τους τιμή. Ποια η φορολογική τους μεταχείριση σαν ΦΜΑ στους εταίρους και σαν εισόδημα της υπό εκκαθάριση ΟΕ; Ισχύει ότι θα πληρώσουν οι εταίροι το 1/4 του ΦΜΑ μόνο και τίποτα άλλο, όπως ίσχυε με τον ν.3842/10 ή με ποιον άλλο τρόπο θα μπορούσε να γίνει η εκκαθάριση σε αυτή την περίπτωση;

Κατηγορία: 

Υπεραξία μεταβίβασης ατομικής επιχείρησης

Ερώτηση 1028.
13.09.17
Ατομική επιχείρηση Α (με απλογραφικά) αγόρασε αρχές του 2017 υφιστάμενη άλλη επιχείρηση ως σύνολο (με χαρτόσημο 2,4%) και στα τιμολόγια που εκδόθηκαν υπήρχε ένα ποσό ως υπεραξία.

Σήμερα η επιχείρηση Α θα πουληθεί. Η υπεραξία (αέρας), που θα αναγραφεί πάλι στα τιμολόγια μεταβίβασης της επιχείρησης ως σύνολο, θα είναι μικρότερη της αρχικής.
- Η διαφορά αυτή θα εμφανιστεί κάπου στο Ε3;
- Αν η διαφορά ήταν θετική, θα επηρέαζε το Ε3 ή μόνο τους κωδικούς στο Ε1;

Κατηγορία: 

Χρόνος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ από εταιρεία (ΕΠΕ) που τίθεται σε εκκαθάριση

Ερώτηση 1036.
13.09.17
ΕΠΕ θα μπει σε εκκαθάριση στις 10/09/2017. Θα πρέπει μέσα σε 30 μέρες να γίνει φορολογική δήλωση για το διάστημα από 01/01/17-10/09/17 και να σταλεί ΦΠΑ για το διάστημα 01/09/17-10/09/17; Κατόπιν θα υποβάλλει για το επόμενο διάστημα δηλώσεις σαν ΕΠΕ υπό εκκαθάριση;


Έννοια μόνιμης εγκατάστασης

Ερώτηση 1024.
12.09.17
Έχω περίπτωση που 2 συνέταιροι θέλουν να ξεκινήσουν εταιρία αλλά με έδρα την Γερμανία, για να αποφύγουν την υπέρμετρη φορολογία στην Ελλάδα. Ο ένας είναι φορ. κάτοικος Γερμανίας και ο άλλος Ελλάδας. Θέλουν να εξάγουν ελληνικά προϊόντα στην Γερμανία και εκεί να τα πωλούν με χονδρική πώληση σε σουπερμάρκετ και άλλα καταστήματα λιανικής. Τα προϊόντα που θα πωλούν θα είναι αγορασμένα από ντόπιους παραγωγούς και από ελληνικές επιχειρήσεις. Πώς θα το στήσουν νόμιμα όλο αυτό;
Είναι δυνατό να γίνεται από την Ελλάδα μόνο η αποθήκευση και διανομή των προϊόντων (που δεν συνιστά μόνιμη εγκατάσταση) και η αγορά καθώς και η πώληση των προϊόντων να γίνεται από την έδρα στην Γερμανία; Είναι δυνατό ένας αγρότης να πουλάει δικά του προϊόντα απευθείας σε εταιρία στην Γερμανία; Μπορεί να γίνει και μια εταιρία στην Ελλάδα -έστω ατομική επιχείρηση (εμπορικός αντιπρόσωπος)- που θα πουλάει τα εμπορεύματα στην Γερμανική εταιρία; Σε αυτή την περίπτωση όμως λόγω του ότι θα έχουμε ενδοομιλικές συναλλαγές (αφού θα συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο στην γερμανική εταιρία ο αντιπρόσωπος) θα υπάρχει θέμα με την τιμολόγηση των προϊόντων από την ελληνική επιχείρηση στην γερμανική. Υπάρχει τρόπος να αποφευχθεί αυτό;


Αποσβέσεις εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων

Ερώτηση 1033.

11.09.17

Εταιρεία που το αντικείμενο δραστηριότητάς της είναι η ενοικίαση αυτοκινήτων, διαθέτει 10 αυτοκίνητα για το σκοπό αυτό.

Υπάρχει κάποιος περιορισμός όσον αφορά τις αποσβέσεις των μεταφορικών μέσων των εταιρειών ενοικίασης αυτοκινήτων που να συνδέεται με τον τζίρο ή οποιοσδήποτε άλλος περιορισμός;


Σελίδες