×

Επικοινωνία

×

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου για ατομική επιχείρηση

Ερώτηση 1138.
16.01.18
Έχει γίνει έναρξη εργασιών με αντικείμενο εργασιών εστιατόριο σε ιδιόκτητο χώρο την χρήση 2017. Το εστιατόριο δεν έχει λειτουργήσει ακόμη, δεν έχει ταμειακή μηχανή, δεν έχει αγορές μόνο κάποια έξοδα ΔΕΗ για φώτα ασφαλείας. Θα δηλωθεί ιδιόχρηση για το 2017;

Κατηγορία: 

Χρήση ΦΗΜ

Ερώτηση 1137.
16.01.18
Ιατρός με αντικείμενο δραστηριότητας ιατρικές υπηρεσίες δερματολογίας έχει κάνει επέκταση δραστηριότητας με ΚΑΔ. 96041006 Υπηρεσίες προσωπικής Υγιεινής και φροντίδας σώματος (αποτρίχωσης-θεραπείας με υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες) και εντάχθηκε στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Για την δραστηριότητα αυτή εκδίδει αθεώρητες με ξεχωριστή σειρά χειρόγραφες ΑΠΥ με ΦΠΑ 24% με βάση την ΠΟΛ.1002/2014. Είναι σωστό αυτό ή για την δεύτερη δραστηριότητα θα πρέπει να χρησιμοποιεί ΦΗΜ για την έκδοση των αποδείξεων.


Χαρακτηρισμός πώλησης ακινήτων ως επιχειρηματική δραστηριότητα

Ερώτηση 1133.
15.01.18
Φυσικό πρόσωπο θέλει να πουλήσει τα ακίνητά του αντικειμενικής αξίας 3εκ ευρώ, τα οποία αποτελούνται από πολλές οριζόντιες ιδιοκτησίες, προκειμένου να προβεί σε αγορά εταιρίας ΑΕ ξενοδοχειακής μονάδας. Σύμφωνα όμως με τον 4172/13 αν φυσικό πρόσωπο πουλήσει πάνω από 2 ακίνητα εντός 2 ετών, τότε θεωρείται ότι ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογείται με την κλίμακα της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η πρώτη ερώτηση έχει να κάνει με το αν υπάρχει κάποια ευνοϊκή διάταξη σε αναπτυξιακό νόμο που λόγω του ότι θέλει να επεκτείνει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, μπορεί να απαλλαχθεί από την εν λόγω διάταξη του 4172. Η δεύτερη ερώτηση είναι ποια διαδικασία πρέπει να κάνουμε ώστε να φορολογηθεί σαν από επιχειρηματική δραστηριότητα; Απαιτείται έναρξη ατομικής επιχείρησης με καδ εκμετάλλευση ακινήτων ή απλά φορολογείται με τους οικείους κωδικούς στο Ε1;

Κατηγορία: 

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων

Ερώτηση 1131.
18.12.17
Με απόφαση 10/11/2014 κρίθηκε προσωρινά εκτελεστή από μονομελές πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης να καταβληθεί ποσό 36.082,36€. Δεν έχει γίνει εγγραφή επισφαλών απαιτήσεων για το συγκεκριμένο ποσό. Σήμερα πήραμε πιστοποιητικό από υποθηκοφυλακείο, το οποίο αναφέρει ότι η περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη έχει βάρη από τα οποία δεν μπορούμε να εισπράξουμε το ανωτέρω ποσό. Μπορεί να γίνει διαγραφή της απαίτησης μέσα στη χρήση του 2017;


Φορολογική αντιμετώπιση χρηματικού βραβείου από την πλευρά του λήπτη (νομικό πρόσωπο) και του δότη (νομικό πρόσωπο)

Ερώτηση 1130.
18.12.17
Εταιρεία κερδίζει δύο βραβεία στα πλαίσια άσκησης της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, το ένα από κοινωφελές ίδρυμα και το άλλο από επιχείρηση. Το βραβείο δίνεται για την καινοτομία των επιχειρηματικών ιδεών.
Πως αντιμετωπίζεται φορολογικά η λήψη βραβείου για τον λήπτη και για αυτόν που το δίνει; Υπάρχει υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου; Διευκρινίζω ότι δεν υπάρχει αντιπαροχή από τον λήπτη. Ποιες οι ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουν και οι δύο πλευρές;

Κατηγορία: 

Απόσβεση δικαιώματος εκμετάλλευσης ημιτελών τουριστικών ακινήτων

Ερώτηση 1128.
18.12.17
ΑΕ έχει αγοράσει από άλλη εταιρεία, το έτος 2011, το δικαίωμα εκμετάλλευσης ημιτελών τουριστικών ακινήτων για 20 έτη. Δεδομένου ότι τα ακίνητα δεν αποπερατώθηκαν ακόμα εδώ και 6 έτη που έχει αγοραστεί το σχετικό δικαίωμα, η ΑΕ δεν έχει κάνει καμία απόσβεση επί της σχετικής δαπάνης αγοράς του δικαιώματος εκμετάλλευσης.
Είναι σωστός αυτός ο χειρισμός η θα έπρεπε η ΑΕ να κάνει αποσβέσεις επί του ποσού αγοράς του δικαιώματος με βάση τα έτη, ανεξάρτητα αν αποπεράτωσε - χρησιμοποίησε τα ακίνητα;

Κατηγορία: 

Τρόπος έκπτωσης (ΦΠΑ και φορολογία εισοδήματος) δαπανών ανέγερσης κτίσματος από το μισθωτή, σε μισθωμένο ακίνητο κυριότητας τρίτου

Ερώτηση 1121.
18.12.17
Ενοικιαστής (ατομική επιχείρηση) προβαίνει σε κατασκευή εντός του χώρου που ενοικιάζει η οποία είναι πρόσθετη και θα αφαιρεθεί με την λήξη της μίσθωσης. Η κατασκευή αυτή αποτελείται από μπετό - σίδερα - ειδικό γυαλί και αφορά την ασφάλεια των εργαζομένων (η ενοικιάστρια επιχείρηση είναι ενεχυροδανειστήριο). Δεδομένου ότι τα εναπομείναντα χρόνια ενοικίασης βάσει συμβολαίου είναι 8, ερωτάται αν η ενοικιάστρια επιχείρηση δικαιούται να εκπέσει το ΦΠΑ της δαπάνης αυτής η οποία δαπάνη επαναλαμβάνω δεν αποτελεί προσθήκη ή βελτίωση του ακινήτου αλλά θα αφαιρεθεί όταν παραδοθεί το ακίνητο (εξυπηρετεί μόνο τις ανάγκες της συγκεκριμένης επιχείρησης) και να χειριστεί την κατασκευή αυτή ως πάγιο αποσβένοντάς την σε 8 έτη που είναι η υπόλοιπη διάρκεια της μίσθωσης.


Ελάχιστη μισθωτική αξία

Ερώτηση 1126.
18.12.17
Εταιρεία η οποία εκμισθώνει ακίνητα, εάν το μίσθωμα ενός ακινήτου είναι μικρότερο από το 3% σε ποίες ενέργειες θα πρέπει να προβεί κατά την σύνταξη του εντύπου Ν και του Ε2 και του ισολογισμού;
Θα πρέπει να δηλώνει το τεκμαρτό ή το πραγματικό στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος;
Θα πρέπει να δηλωθούν σε ξεχωριστούς κωδικούς;


Τεκμήριο δαπανών ανέγερσης οικοδομής για τη λειτουργία υποκαταστημάτων ατομικής επιχείρησης

Ερώτηση 1125.
15.12.17
Ατομική επιχείρηση έχει δηλώσει στην ΔΟΥ 2 νέα υποκαταστήματα υπό ανέγερση σε οικόπεδα που ανήκουν στον επιχειρηματία (όπου και φαίνεται η ατομική επιχείρηση). Παίρνει τιμολόγια για τις εργασίες ανέγερσης και αποπεράτωσης (προκειμένου να τα εμφανίσει και ως πάγια). Το ερώτημα είναι αν για αυτά τα κτίσματα οφείλει να δηλώσει τις δαπάνες τους στο Ε1 για το πόθεν έσχες.


Σελίδες