×

Επικοινωνία

×

ΑΛΠ σε γυμναστήριο

Ερώτηση 684.
12.07.2016
Σε γυμναστήριο το οποίο στον τιμοκατάλογο έχει πρόγραμμα π.χ. 6μηνο (500,00 ευρώ) με μηνιαία καταβολή 100,00 ανά μήνα ώστε να έχει ο πελάτης την δυνατότητα να το διακόψει, ο πελάτης δίνει 100 ευρώ ανά μήνα και κόβεται το σχετικό παραστατικό εκτός από τον τελευταίο μήνα που ο πελάτης δεν δίνει καθόλου λεφτά επειδή το έχει αποπληρώσει ήδη. Επίσης ο πελάτης βάσει του τιμοκαταλόγου έχει την δυνατότητα να σταματήσει ανά πάσα στιγμή το πρόγραμμα χωρίς να έχει υποχρέωση να πληρώσει τα υπόλοιπα χρήματα. Επίσης στην καρτέλα του πελάτη κάποιες φόρες γίνεται και πάγωμα συγκεκριμένου διαστήματος. Είναι σωστό;
Ακολουθούν παραδείγματα.
Ο πελάτης σήμερα 27/06/2016 έρχεται στο γυμναστήριο και κλείνει πρόγραμμα 6 μηνο άξιας 500,00 το οποίο και αναγράφεται στην καρτέλα του και την οποία υπογράφει κάθε φορά που έρχεται στο γυμναστήριο δίνει 100,00 και κόβεται ΑΛΠ από ταμειακή 100,00 στις 02/08/2016 δίνει άλλα 100,00 και κόβεται ΑΛΠ 100,00.
Στις 02/09/2016 θέλει να κάνει πάγωμα για ένα μήνα οπότε και έρχεται στο γυμναστήριο και πάνω στην καρτέλα του γράφουμε το χρονικό διάστημα του παγώματος π.χ. 1 μήνα στις 02/10/2016 έρχεται στο γυμναστήριο και δίνει άλλα 100,00 και κόβουμε ΑΛΠ 100,00 οπότε μέχρι τώρα έχει δώσει 300,00 ευρώ και έχουν κοπεί οι αντίστοιχες ΑΛΠ. Στις 02/11/2016 μας ενημερώνει τηλεφωνικά ότι δεν θα ξανάρθει όποτε δεν υπογράφει τίποτα στην καρτέλα του (παρουσίες) και δεν κόβεται καμιά άλλη ΑΛΠ.
Είναι σωστή η διαδικασία;

Κατηγορία: 

Επιχορήγηση αναπτυξιακού παγίου

Ερώτηση 678.
05.07.2016
Ο.Ε. παραγωγής ενέργειας (φωτοβολταϊκό πάρκο) έκδωσε τιμολόγιο επιδότησης από αναπτυξιακό νόμο στο 2015. Η αγορά παγίου έγινε το 2011. Στην φορολογική δήλωση θα περαστεί σαν προσαύξηση εισοδήματος και πως θα περιληφθεί στις αποσβέσεις. Μέχρι σήμερα δεν έχει εισπράξει την επιδότηση.  Θα πρέπει να γίνει μεταβολή τον αποσβέσεων από 2011 μέχρι σήμερα.

Κατηγορία: 

Αποσβέσεις παγίων σε αδράνεια

Ερώτηση 667.
22.06.2016
Σύμφωνα με το ΕΓΛΣ τα ενσώματα πάγια που βρίσκονται σε αδράνεια δεν υπόκεινται σε αποσβέσεις ,με τα ΕΛΠ ισχύει το ίδιο;
(Γνωρίζω ότι σύμφωνα με την ΠΟΛ 1073/31.3.2015 δεν θα υπολογίζονται φορολογικές αποσβέσεις)Λογιστικά τι γίνεται;

Κατηγορία: 

Αποτίμηση συμμετοχών

Ερώτηση 660.
10.06.2016
Θα ήθελα να ρωτήσω αν οι ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ οντότητες είναι υποχρεωμένες σε αποτίμηση
στις 31.12.2015 των συμμετοχών τους σε συγγενείς εταιρείες (ποσοστό πάνω από 30%) και πάνω σε ποιο ισολογισμό. Αν ναι τι εγγραφές είναι απαραίτητες.
Πρόκειται για Ελληνική εταιρεία HOLDING που έχει μόνο συμμετοχές.

Κατηγορία: 

Ασφαλιστικές εισφορές - Καταχώρηση στο έντυπο Ν

Ερώτηση 651.
03.06.2016
Στα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την συμπλήρωση του εντύπου Ν, η καταχώρηση π.χ. της πληρωμής - εξόδων των ενσήμων Δεκεμβρίου θα γίνει την ημερομηνία πληρωμής (Ιανουάριο επόμ. έτους) ή τον Δεκέμβριο;

Κατηγορία: 

Απογραφή 2015 - Προσδιορισμός κόστους πωληθέντων

Ερώτηση 647.
03.06.2016
Επιχείρηση με απλογραφικά βιβλία πραγματοποίησε 31.12.2014 πρώτη φορά προαιρετικά απογραφή.
Η επιχείρηση ανήκει στις απαλλασσόμενες της ΠΟΛ.1019/2015 και δεν θα συνεχίσει να πραγματοποιεί απογραφή. Πως θα προσδιορίσει το κόστος πωληθέντων για το έτος 2015; Είναι υποχρεωμένη να λάβει υπόψη ως απόθεμα έναρξης την απογραφή 31/12/2014 και απόθεμα τέλους μηδέν ή πρέπει να προσδιορίσει το κόστος πωληθέντων μόνο από τις αγορές;

Κατηγορία: 

Απόδειξη παροχής υπηρεσιών

Ερώτηση 641.
19.05.2016
Επιχείρηση δραστηριοποιείται στο λιανικό και χονδρικό εμπόριο σιδηρικών εργαλείων, είδη σπιτιού, χρώματα κ.τ.λ. Στα πλαίσια καλής συνεργασίας με τους πελάτες της αναλαμβάνει την επισκευή βλαβών στα πωληθέντα εμπορεύματα της (εκτός εγγύησης).
Η εταιρεία με την οποία συνεργάζεται για την επισκευή των εμπορευμάτων εκδίδει Τ.Π.Υ. προς την επιχείρηση και εκείνη με την σειρά της χρεώνει το πελάτη .
Τι παραστατικό θα εκδίδει η επιχείρηση για τους πελάτες της;
Λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι εμπορική επιχείρηση, ποιος είναι ο κατάλληλος ΚΑΔ την παραπάνω δραστηριότητα, ώστε να προστεθεί στο Μητρώο της εφορίας;

Κατηγορία: 

Προαιρετική απογραφή

Ερώτηση 632.
18.05.2016
Στις 31-12-2002 έκανα για πρώτη φορά προαιρετική απογραφή εμπορευμάτων .
Στη συνέχεια για όλες τις επόμενες χρήσεις 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 και 2014 έκανα πάντα προαιρετική απογραφή. Κάνοντας απογραφή στις 31/12/2002 ήμουν υπόχρεος σε απογραφή για τις 3 επόμενες χρήσεις δηλ.2003, 2004, 2005. Κάνοντας προαιρετική απογραφή στις 31/12/2005 ήμουν υπόχρεος σε απογραφή για τις χρήσεις 2006, 2007 και 2008. Κάνοντας προαιρετική απογραφή στις 31/12/2008 ήμουν υπόχρεος σε απογραφή για τις χρήσεις 2009, 2010 και 2011. Κάνοντας προαιρετική απογραφή στις 31/12/2011 ήμουν υπόχρεος σε απογραφή για τις χρήσεις 2012-2013 και 2014. Δηλ. στις 31/12/14 η απογραφή μου ήταν προαιρετική. Με βάση τα παραπάνω είμαι υπόχρεος σε απογραφή για τις τρεις επόμενες χρήσεις δηλ. για τις χρήσεις 2015, 2016 και 2017;
Μήπως έχει ισχύ διάταξη των ΕΛΠ που λέει ό,τι αν κάποιος κάνει προαιρετική απογραφή στις 31/12/2014 μπορεί να μην κάνει απογραφή στις 31/12/2015 εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις (ύψος πωλήσεων κάτω των 150,000 ευρώ);
Μήπως εννοεί αν κάνεις για πρώτη φορά προαιρετική απογραφή στις 31/12/14 δεν υποχρεούσαι να κάνεις απογραφή στις 31/12/15 εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις;
Εσείς τι μου προτείνετε να κάνω τελικά στις 31/12/15 με βάση τα παραπάνω;

Κατηγορία: 

Αναλώσιμα - Τρόπος καταχώρισης στα βιβλία και απογραφή

Ερώτηση 619.
26.04.2016
Σε μεταποιητικές επιχειρήσεις (π.χ. βιοτεχνία επίπλων, μεταλλικών κατασκευών) με απλογραφικά βιβλία και με υποχρέωση σύνταξης απογραφής λόγω ακαθάριστων εσόδων, υλικά όπως βίδες, ροδέλες, χρώματα, κλωστές, δίσκοι κοπής, ηλεκτρόδια και λοιπά παρόμοια είδη πρέπει να αντιμετωπίζονται ως αποθέματα ή δαπάνες;
Πρέπει να συμπεριληφθούν στην απογραφή;
Το κόστος των εργασιών που ανατίθεται σε τρίτους (π.χ. η βαφή των μετάλλων, η βαφή των παραγομένων προϊόντων κλπ.) πρέπει να καταχωρηθεί σε λογαριασμό αποθεμάτων και να υπολογιστεί στο κόστος του αποθέματος στην απογραφή ή σε λογαριασμό δαπανών;

Κατηγορία: 

Σελίδες