×

Επικοινωνία

×

Παραστατικό πώλησης

Ερώτηση 769.
19.10.2016
Μίνι μάρκετ πουλά λαχεία τύπου ''ξυστό''. Το παραστατικό πώλησης αναφέρει στο είδος του ότι είναι ''πρωτόκολλο παράδοσης λαχείων'', αναφέρει την αξία (χωρίς ΦΠΑ). Αυτό επέχει θέσει τιμολογίου πώλησης; Καταχωρείται κανονικά ως τιμ. πώλησης χωρίς ΦΠΑ ή στα έσοδά της η επιχείρηση θα έχει εκκαθάριση με προμήθεια;

Κατηγορία: 

Ε9 Δασικού συνεταιρισμού - Στοιχείο ΕΛΠ για απόδοση πλεονάσματο

Ερώτηση 766.
13.10.2016
Αναγκαστικός συνεταιρισμός δάσους, που τηρεί απλογραφικό σύστημα, αποφασίζει, μετά την αφαίρεση των προβλεπόμενων αποθεματικών και εξόδων, να μοιράσει κέρδη επιχειρηματικής του δραστηριότητας στα μέλη του υπό μορφή μερίσματος.

  1. Τα μέλη υποχρεούνται στην αναγραφή του μεριδίου τους στο προσωπικό τους Ε9 ή θα πρέπει να είναι δηλωμένο το δάσος στο Ε9 του συνεταιρισμού;
  2. Με τι παραστατικό θα αποδοθούν τα κέρδη-μερίσματα στα μέλη; Δεν θα πρέπει να είναι σχετικό με ΜΥΦ;
Κατηγορία: 

Επέκταση κεντρικού καταστήματος

Ερώτηση 763.
11.10.2016
Ατομική επιχείρηση έχει κεντρικό εμπορικό κατάστημα-έδρα σε ισόγειο πολυκατοικίας. παράλληλα στην ίδια διεύθυνση, στο ισόγειο του ιδίου κτιρίου πάλι ενοικιάζει και δεύτερο κατάστημα το οποίο θα χρησιμοποιήσει σαν έκθεση. Τα δύο καταστήματα δεν επικοινωνούν εσωτερικά μεταξύ τους, επειδή ανάμεσά τους παρεμβάλλεται η είσοδος της πολυκατοικίας.
Ταμειακή μηχανή και γενικότερα πωλήσεις κάνει μόνο το πρώτο κατάστημα.
Ερωτάται, αν το δεύτερο κατάστημα μπορεί να θεωρηθεί ένα με το κεντρικό σαν επέκταση π.χ. κεντρικού, ή αν πρέπει υποχρεωτικά να δηλωθεί σαν υποκατάστημα επιβαρύνοντας μας με τέλη επιτηδεύματος.

Κατηγορία: 

Εγγραφή συμψηφισμού φόρου εισοδήματος ΑΕ με επιστροφή φόρου μετόχου-προέδρου ΔΣ

Ερώτηση 759.
07.10.2016
Μέτοχος σε Α.Ε. ο οποίος είναι ταυτόχρονα και πρόεδρος Δ.Σ. είχε επιστροφή φόρου εισοδήματος και έγινε συμψηφισμός αυτής της επιστροφής με τον φόρο εισοδήματος της Α.Ε. Ποιες λογιστικές εγγραφές πρέπει να γίνουν για αυτόν τον συμψηφισμό στα βιβλία της Α.Ε.;

Κατηγορία: 

Διαγραφή υπολοίπων πελατών με ΕΛΠ

Ερώτηση 746.
16.09.2016
Εταιρεία με διπλογραφικό σύστημα θέλει να προχωρήσει σε διαγραφή υπολοίπων πελατών (χωρίς προβλέψεις και φορολογική έκπτωση) τα οποία έχουν δημιουργηθεί τα προηγούμενα έτη. Για κάθε ΑΦΜ πελάτη το ποσό είναι κάτω των 500 ευρώ και δεν έχει γίνει κάποια κίνηση για την είσπραξη τους με ένδικα μέσα, παρά μόνο με έγγραφες ειδοποιήσεις. Ποια είναι ακριβώς η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί ώστε να γίνει η διαγραφή των υπολοίπων, σε ποιον χρόνο και με ποιες λογιστικές εγγραφές.

Κατηγορία: 

ΓΕΜΗ & Πίνακας Β6

Ερώτηση 744.
16.09.2016
Οι προσωπικές εταιρείες ΟΕ & ΕΕ με απλογραφικά, έχουν υποχρέωση αποστολής στο ΓΕΜΗ του Β6;
Αν ναι σε ποια προθεσμία;
Αν τηρούν διπλογραφικά, τι πρέπει να αποστείλουν στο ΓΕΜΗ;

Κατηγορία: 

Καταχώρηση λογαριασμών ΔΕΗ

Ερώτηση 734.
12.09.2016
Θα ήθελα να ρωτήσω τι ακριβώς ισχύει αναφορικά με τη δυνατότητα καταχώρησης λογαριασμών ΔΕΗ, οι οποίοι εκδίδονται στο όνομα του εκμισθωτή, ενώ τόσο η χρήση όσο και η πληρωμή γίνονται από τη μισθώτρια εταιρεία η οποία χρησιμοποιεί το ακίνητο προς εξυπηρέτηση της επαγγελματικής της δραστηριότητας και καταναλώνει το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας.

Κατηγορία: 

Προσωπική καταναλωτική δαπάνη

Ερώτηση 714.
01.08.2016
Σε επιτηδευματία για προσωπική του δαπάνη εκδόθηκε τιμολόγιο. Για λόγους ΜΥΦ θα το συμπεριλάβω στις εγγραφές μου και θα το κάνω αναμόρφωση στη δήλωση. Από θέμα ΦΠΑ θα το καταχωρήσω ως δαπάνη με ΦΠΑ ή άνευ ΦΠΑ? Αν πρέπει να το καταχωρήσω με ΦΠΑ, όταν θα το αναμορφώσω θα είναι σαν σύνολο ή καθαρή αξία;

Κατηγορία: 

Τιμολόγιο οικοδόμου –Φορολογικός μηχανισμός

Ερώτηση 707.
28.07.2016
Οικοδόμος (με έναρξη στην εφορία) εκδίδει τιμολόγια προς πελάτες ιδιώτες για τις εργασίες που προσφέρει κατά τη ανέγερση ή επισκευή κατοικιών (μπετό, τούβλα, κλπ).
Τα τιμολόγια αυτά μπορεί να είναι αθεώρητα ή θα πρέπει να εκδίδει αποδείξεις από φορολογικό μηχανισμό;

Κατηγορία: 

Απογραφή φαρμακείου με διπλογραφικά

Ερώτηση 685.
14.07.2016
Φαρμακείο από 01/01/2017 θα υποχρεωθεί λόγω τζίρου να τηρήσει διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.
Η απογραφή ενάρξεως 01/01/2017 θα είναι η πραγματική? Και η λήξη 31/12/2016 μηδενική;

Κατηγορία: 

Σελίδες