×

Επικοινωνία

×

Προσωπική καταναλωτική δαπάνη

Ερώτηση 714.
01.08.2016
Σε επιτηδευματία για προσωπική του δαπάνη εκδόθηκε τιμολόγιο. Για λόγους ΜΥΦ θα το συμπεριλάβω στις εγγραφές μου και θα το κάνω αναμόρφωση στη δήλωση. Από θέμα ΦΠΑ θα το καταχωρήσω ως δαπάνη με ΦΠΑ ή άνευ ΦΠΑ? Αν πρέπει να το καταχωρήσω με ΦΠΑ, όταν θα το αναμορφώσω θα είναι σαν σύνολο ή καθαρή αξία;

Κατηγορία: 

Τιμολόγιο οικοδόμου –Φορολογικός μηχανισμός

Ερώτηση 707.
28.07.2016
Οικοδόμος (με έναρξη στην εφορία) εκδίδει τιμολόγια προς πελάτες ιδιώτες για τις εργασίες που προσφέρει κατά τη ανέγερση ή επισκευή κατοικιών (μπετό, τούβλα, κλπ).
Τα τιμολόγια αυτά μπορεί να είναι αθεώρητα ή θα πρέπει να εκδίδει αποδείξεις από φορολογικό μηχανισμό;

Κατηγορία: 

ΑΛΠ σε γυμναστήριο

Ερώτηση 684.
12.07.2016
Σε γυμναστήριο το οποίο στον τιμοκατάλογο έχει πρόγραμμα π.χ. 6μηνο (500,00 ευρώ) με μηνιαία καταβολή 100,00 ανά μήνα ώστε να έχει ο πελάτης την δυνατότητα να το διακόψει, ο πελάτης δίνει 100 ευρώ ανά μήνα και κόβεται το σχετικό παραστατικό εκτός από τον τελευταίο μήνα που ο πελάτης δεν δίνει καθόλου λεφτά επειδή το έχει αποπληρώσει ήδη. Επίσης ο πελάτης βάσει του τιμοκαταλόγου έχει την δυνατότητα να σταματήσει ανά πάσα στιγμή το πρόγραμμα χωρίς να έχει υποχρέωση να πληρώσει τα υπόλοιπα χρήματα. Επίσης στην καρτέλα του πελάτη κάποιες φόρες γίνεται και πάγωμα συγκεκριμένου διαστήματος. Είναι σωστό;
Ακολουθούν παραδείγματα.
Ο πελάτης σήμερα 27/06/2016 έρχεται στο γυμναστήριο και κλείνει πρόγραμμα 6 μηνο άξιας 500,00 το οποίο και αναγράφεται στην καρτέλα του και την οποία υπογράφει κάθε φορά που έρχεται στο γυμναστήριο δίνει 100,00 και κόβεται ΑΛΠ από ταμειακή 100,00 στις 02/08/2016 δίνει άλλα 100,00 και κόβεται ΑΛΠ 100,00.
Στις 02/09/2016 θέλει να κάνει πάγωμα για ένα μήνα οπότε και έρχεται στο γυμναστήριο και πάνω στην καρτέλα του γράφουμε το χρονικό διάστημα του παγώματος π.χ. 1 μήνα στις 02/10/2016 έρχεται στο γυμναστήριο και δίνει άλλα 100,00 και κόβουμε ΑΛΠ 100,00 οπότε μέχρι τώρα έχει δώσει 300,00 ευρώ και έχουν κοπεί οι αντίστοιχες ΑΛΠ. Στις 02/11/2016 μας ενημερώνει τηλεφωνικά ότι δεν θα ξανάρθει όποτε δεν υπογράφει τίποτα στην καρτέλα του (παρουσίες) και δεν κόβεται καμιά άλλη ΑΛΠ.
Είναι σωστή η διαδικασία;

Κατηγορία: 

Επιχορήγηση αναπτυξιακού παγίου

Ερώτηση 678.
05.07.2016
Ο.Ε. παραγωγής ενέργειας (φωτοβολταϊκό πάρκο) έκδωσε τιμολόγιο επιδότησης από αναπτυξιακό νόμο στο 2015. Η αγορά παγίου έγινε το 2011. Στην φορολογική δήλωση θα περαστεί σαν προσαύξηση εισοδήματος και πως θα περιληφθεί στις αποσβέσεις. Μέχρι σήμερα δεν έχει εισπράξει την επιδότηση.  Θα πρέπει να γίνει μεταβολή τον αποσβέσεων από 2011 μέχρι σήμερα.

Κατηγορία: 

Αποσβέσεις παγίων σε αδράνεια

Ερώτηση 667.
22.06.2016
Σύμφωνα με το ΕΓΛΣ τα ενσώματα πάγια που βρίσκονται σε αδράνεια δεν υπόκεινται σε αποσβέσεις ,με τα ΕΛΠ ισχύει το ίδιο;
(Γνωρίζω ότι σύμφωνα με την ΠΟΛ 1073/31.3.2015 δεν θα υπολογίζονται φορολογικές αποσβέσεις)Λογιστικά τι γίνεται;

Κατηγορία: 

Αποτίμηση συμμετοχών

Ερώτηση 660.
10.06.2016
Θα ήθελα να ρωτήσω αν οι ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ οντότητες είναι υποχρεωμένες σε αποτίμηση
στις 31.12.2015 των συμμετοχών τους σε συγγενείς εταιρείες (ποσοστό πάνω από 30%) και πάνω σε ποιο ισολογισμό. Αν ναι τι εγγραφές είναι απαραίτητες.
Πρόκειται για Ελληνική εταιρεία HOLDING που έχει μόνο συμμετοχές.

Κατηγορία: 

Ασφαλιστικές εισφορές - Καταχώρηση στο έντυπο Ν

Ερώτηση 651.
03.06.2016
Στα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την συμπλήρωση του εντύπου Ν, η καταχώρηση π.χ. της πληρωμής - εξόδων των ενσήμων Δεκεμβρίου θα γίνει την ημερομηνία πληρωμής (Ιανουάριο επόμ. έτους) ή τον Δεκέμβριο;

Κατηγορία: 

Απογραφή 2015 - Προσδιορισμός κόστους πωληθέντων

Ερώτηση 647.
03.06.2016
Επιχείρηση με απλογραφικά βιβλία πραγματοποίησε 31.12.2014 πρώτη φορά προαιρετικά απογραφή.
Η επιχείρηση ανήκει στις απαλλασσόμενες της ΠΟΛ.1019/2015 και δεν θα συνεχίσει να πραγματοποιεί απογραφή. Πως θα προσδιορίσει το κόστος πωληθέντων για το έτος 2015; Είναι υποχρεωμένη να λάβει υπόψη ως απόθεμα έναρξης την απογραφή 31/12/2014 και απόθεμα τέλους μηδέν ή πρέπει να προσδιορίσει το κόστος πωληθέντων μόνο από τις αγορές;

Κατηγορία: 

Απόδειξη παροχής υπηρεσιών

Ερώτηση 641.
19.05.2016
Επιχείρηση δραστηριοποιείται στο λιανικό και χονδρικό εμπόριο σιδηρικών εργαλείων, είδη σπιτιού, χρώματα κ.τ.λ. Στα πλαίσια καλής συνεργασίας με τους πελάτες της αναλαμβάνει την επισκευή βλαβών στα πωληθέντα εμπορεύματα της (εκτός εγγύησης).
Η εταιρεία με την οποία συνεργάζεται για την επισκευή των εμπορευμάτων εκδίδει Τ.Π.Υ. προς την επιχείρηση και εκείνη με την σειρά της χρεώνει το πελάτη .
Τι παραστατικό θα εκδίδει η επιχείρηση για τους πελάτες της;
Λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι εμπορική επιχείρηση, ποιος είναι ο κατάλληλος ΚΑΔ την παραπάνω δραστηριότητα, ώστε να προστεθεί στο Μητρώο της εφορίας;

Κατηγορία: 

Σελίδες