×

Επικοινωνία

×

Υποχρέωση ή μη απογραφής στα απλογραφικά βιβλία

Ερώτηση 930.
04.04.17
ΟΕ με αντικείμενο εργασιών το λιανικό εμπόριο ειδών σούπερ μάρκετ με έμφαση το εμπόριο τροφίμων (κύρια) και δεύτερη δραστηριότητα το λιανικό εμπόριο τσιγάρων, είχε το 2016 τζίρο 930.000,00 ευρώ, εκ των οποίων οι 700.000,00 από την κύρια δραστηριότητα και οι 230.000,00 από την πώληση τσιγάρων.
Μπορεί η επιχείρηση να μην συντάξει απογραφή για το σύνολο των δραστηριοτήτων ή θα πρέπει να κάνει απογραφή μόνο τα τσιγάρα; Σε ερώτημα που έγινε τηλεφωνικά στο υπουργείο η πρώτη απάντηση ήταν ότι δεν έχει υποχρέωση απογραφής για το σύνολο των δραστηριοτήτων εφόσον το 51% του τζίρου ανήκει στις απαλλασσόμενες τις ΠΟΛ.1019/2015, ενώ η δεύτερη ότι έχει υποχρέωση απογραφής μόνο για τα τσιγάρα εφόρων ο τζίρος υπερβαίνει το ποσό των 150.000,00 ευρώ. Θα ήθελα την γνώμη σας.

Κατηγορία: 

Αποδείξεις Λιανικής πώλησης χωρίς τη χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού

Ερώτηση 931.
29.03.17
Εταιρεία εκδίδει τιμολόγια αντί για αποδείξεις παροχής υπηρεσιών σε ιδιώτες τα οποία δεν σημαίνονται από φορολογικό μηχανισμό. Ποιές οι συνέπειες για την επιχείρηση όταν:

  1. Οι πωλήσεις προς ιδιώτες είναι περιστασιακές
  2. Οι πωλήσεις προς ιδιώτες είναι συστηματικές
Κατηγορία: 

Μη υποχρέωση για διενέργεια απογραφής λόγω αντικειμένου εργασιών

Ερώτηση 916.
20.03.17
ΟΕ με αντικείμενο εργασιών:
α) 47737400 Λιανικό εμπόριο φαρμακευτικών ειδών(φαρμακεία) και
β) 47757600 Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμοί
Ο τζίρος της εταιρείας το 2016 ήταν 255.000,00 και το 90% του τζίρου προέρχεται από την πρώτη δραστηριότητα. Είναι ορθή η άποψη ότι η εν λόγω επιχείρηση δεν είναι υπόχρεη να συντάξει απογραφή 31/12/2016 για το σύνολο των δραστηριοτήτων σύμφωνα με την ΠΟΛ 1019/2015;

Κατηγορία: 

Μεταβολή στο Μητρώο και Θεώρηση βιβλίων στο καθεστώς μεταχειρισμένων αυτοκινήτων του άρθρου 45 – Δυνατότητα υπαγωγής στην οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων (Ν.4446/2016)

Ερώτηση 906.
14.03.17
Επιχείρηση εμπορίας μεταχειρισμένων αυτοκινήτων δεν έχει δηλώσει στο μητρώο το καθεστώς ΦΠΑ του άρθρου 45, και επίσης εκ παραδρομής από το 2016 τηρεί το ειδικό βιβλίο αθεώρητο ενώ πιο πριν το τηρούσε θεωρημένο. Η εφορία της είχε θεωρήσει βιβλίο μικτού περιθωρίου αρ.45 παρότι δεν είχε δηλωθεί το καθεστώς ΦΠΑ στο μητρώο.
Ερωτάται αν μπορεί να δηλώσει την μεταβολή για την υπαγωγή στο καθεστώς ΦΠΑ του αρ.45 τώρα με τις διατάξεις του ν.4446/2016 και να μην έχει κυρώσεις ως προς το ΦΠΑ που είναι το ζητούμενο.
Επίσης ερωτάται αν θα μπορούσε να είχε καταχωρήσει τα δεδομένα του αθεώρητου ειδικού βιβλίου σε κάποιο άλλο θεωρημένο, π.χ. στο βιβλίο επενδύσεων.
Με τις διατάξεις του ν.4446/2016 θα μπορούσε να θεωρήσει τώρα το βιβλίο που ήδη χρησιμοποίησε αθεώρητο από το 2016;

Κατηγορία: 

Εξάνια πυρηνελαιουργείου. Χαρακτηρισμός ως πάγια ή απoθέματα ή δαπάνες

Ερώτηση 900.
06.03.17
Από πυρηνελαιουργείο αγοράστηκαν εξάνια αξίας 32.000,00 € τα οποία χρησιμοποιούνται για την καθαρότητα του τελικού προϊόντος. Υπό κανονικές συνθήκες και εφόσον δεν υπάρχει διαρροή στην παραγωγική διαδικασία τα εξάνια δεν αναλώνονται. Τα εξάνια θα χαρακτηριστούν ως πάγιο περιουσιακό στοιχείο της εταιρίας ή θα περαστούν στα βιβλία ως δαπάνες;

Κατηγορία: 

Όρια για υποχρέωση απογραφής - απαλλαγές

Ερώτηση 905.
24.02.17
Θα ήθελα να διευκρινίσετε τι γίνεται στην περίπτωση που εμπορική επιχείρηση κάνει έναρξη στα μέσα της χρήσης (π.χ. 12/4/2016) και έχει τζίρο 130.000 ευρώ μέχρι 31/12/2016. Είναι υπόχρεη σε απογραφή, δηλ. θα κάνουμε απογραφή λόγω αναγωγής του τζίρου στο δωδεκάμηνο; Δεν κάνουμε (υποχρεωτική) απογραφή διότι έχει τζίρο κάτω από 150.000 ευρώ; Για τα φαρμακεία ισχύει κάτι διαφορετικό;

Κατηγορία: 

Συμπλήρωση πίνακα Κ του Ε3 λόγω εκπρόθεσμης πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών.

Ερώτηση 899.
22.02.17
Επιχείρηση το 2015 δεν είχε πληρώσει το τελευταίο εξάμηνο τις ασφαλιστικές εισφορές του ΙΚΑ. Στο έντυπο Ε3 του φορ. έτους 2015 τις έβαλα κανονικά στον κωδικό 522 "ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ" και στην συνέχεια τις έκανα αναμόρφωση. Το 2016 όμως η επιχείρηση τις παραπάνω εισφορές τις πλήρωσε. Στο έντυπο Ε3 πώς θα τις εμφανίσω; Θα υπάρχει ασυμφωνία με τα βιβλία αν τις προσθέσω στον κωδικό 522 "ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ";

Κατηγορία: 

Λογιστική απεικόνιση Ειδικού φόρου κατανάλωσης

Ερώτηση 881.
21.02.17
Όταν γίνεται χονδρική πώληση από εταιρεία που είναι παραγωγός στον πελάτη π.χ. 1 μπουκάλι κρασί 1 λίτρο 10,00 καθαρή αξία + ΕΦΚ, ΕΤΕΠΑ, χαρτόσημο και ΟΓΑ 0,21 οπότε 10,21 + ΦΠΑ 24% = 12,66. Θα ήθελα να μάθω τι εγγραφές πρέπει να γίνουν σε διπλογραφικά βιβλία με ΕΓΛΣ καθώς και ποια εγγραφή πρέπει να γίνει με την απόδοση του ΕΦΚ;

Κατηγορία: 

Επιστροφή αγαθών

Ερώτηση 862.
30.01.17
Επιχείρηση λιανικής πώλησης, πουλάει έστω ένα ρούχο με απόδειξη λιανικής πώλησης. Την επόμενη ημέρα ο αγοραστής επιστρέφει και ζητάει αντικατάσταση του συγκεκριμένου εμπορεύματος με κάτι άλλο που δεν υπάρχει στο κατάστημα την συγκεκριμένη στιγμή, αλλά υπάρχει σε άλλο κατάστημα της ίδιας επιχείρησης, σε άλλη περιοχή.
Είναι νόμιμο να εκδίδουμε στοιχείο αντικατάστασης, που να έχει τον ρόλο του δελτίου ποσοτικής παραλαβής (για την επιστροφή), το οποίο ο πελάτης θα το προσκομίσει σε άλλο κατάστημα μας (υποκατάστημα), θα παραλάβει το νέο ρούχο από εκεί και δεν θα του εκδώσουμε άλλο παραστατικό από το άλλο κατάστημα μας;

Κατηγορία: 

Τίτλος κτήσης

Ερώτηση 863.
30.01.17
Θα ήθελα να ξέρω αν επιτρέπετε Α.Ε. να κόβει απόδειξη δαπανών, μέχρι ποιο ποσό, για ποιες εργασίες και τι παρακράτηση φόρου έχει.

Κατηγορία: 

Σελίδες