×

Επικοινωνία

×

Αλλαγή μεθόδου αποτίμησης αποθεμάτων

Ερώτηση 837.
20.12.16
Ομόρρυθμος εταιρεία της οποίας οι εταίροι είναι φυσικά πρόσωπα, κατατάσσεται σύμφωνα με τα ΕΛΠ στις μεσαίες. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια σαν μέθοδο αποτίμησης των αποθεμάτων της χρησιμοποιεί την FIFO. Τώρα θέλει να αλλάξει μέθοδο αποτίμησης και να χρησιμοποιήσει την μέση τιμή. Τι ενέργειες πρέπει να κάνει για την αλλαγή αυτή και για πόσα χρόνια δεσμεύεται να την ακολουθεί;

Κατηγορία: 

Αναγνώριση Δαπανών πριν από την έναρξη δραστηριότητας

Ερώτηση 831.
20.12.16
Επιχείρηση πραγματοποίησε δαπάνες και αγόρασε πάγια με ημερομηνία έκδοσης τιμολογίων προγενέστερη της έναρξης εργασιών της. Οι παλιότερες διατάξεις του Κ.Β.Σ. και του Κ.Φ.Α.Σ. αναφέρουν ότι η αξία των τιμολογίων που λαμβάνονται με ημερομηνία έκδοσης προγενέστερη της ημερομηνίας έναρξης εργασιών της κατά δεκαπέντε ημέρες εφόσον έχουν αναγραφεί στα βιβλία της επιχείρησης εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της σε αντίθεση με τις διατάξεις του Φ.Π.Α. όπου διευκρινίσθηκε ότι ο φόρος για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν πριν την υποβολή έναρξης δεν εκπίπτει.
Τι ισχύει σήμερα με τις διατάξεις των Ε.Λ.Π.; Υπάρχει κάποιο όριο ως προς την αναδρομική ισχύ των δαπανών;

Κατηγορία: 

Υποκατάστημα επιχείρησης ενοικιαζόμενων κατοικιών

Ερώτηση 818.
02.12.2016
Επιχείρηση με έδρα την εκμετάλλευση τουριστικών κατοικιών, επεκτείνει την δραστηριότητα της και σε κατοικίες οι οποίες βρίσκονται στην ίδια κοινότητα με την έδρα της αλλά σε διαφορετικές διευθύνσεις.

Προϋπόθεση χαρακτηρισμού μιας εγκατάστασης ως υποκατάστημα (Σταματόπουλος Νοεμ.2015 άρθ. 3 §69 σελ.196), είναι να βρίσκεται εκτός έδρας, αλλά ταυτόχρονα να έχει ίδια αυτοτελή οργάνωση παραγωγής ή συναλλακτικής δραστηριότητας.

Οι παραπάνω κατοικίες θεωρούμε ότι δεν πληρούν την έννοια του υποκαταστήματος διότι δεν ενεργείται παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα (πληρωμές γίνονται στο κεντρικό), δεν έχουν τη ίδια αυτοτελή οργάνωση (στερούνται υποδοχής - reception), υποδομή και αυτοτέλεια (λειτουργούν υπό την άμεση επίβλεψη της έδρας). Η άποψή μας βασίζεται και στο Σχετ. Εγγρ.1093366/575/8-6-99 της Διοίκησης (βλ. Σταματόπουλος ΚΒΣ 2008 1ος τόμος αρθ.9 σελ.746), το οποίο αναφέρει την εκμετάλλευση από ΑΕ οικιών που βρίσκονται στην ίδια κοινότητα.

Με βάση τα ανωτέρω θεωρείτε ότι οι εν λόγω κατοικίες αποτελούν υποκατάστημα της κεντρική ενοικιαζόμενης κατοικίας ή μπορούν να χαρακτηριστούν μαζί με το κεντρικό ως ενιαίο σύνολο;

Σε περίπτωση που χαρακτηριστούν ως υποκαταστήματα της έδρας επιβαρύνονται με τέλος επιτηδεύματος;

Κατηγορία: 

Χρόνος έναρξης τήρησης διπλογραφικών βιβλίων επί μετατροπής ΟΕ (απλογραφικά) σε ΑΕ.

Ερώτηση 820.
28.11.16
ΟΕ με βιβλία Β΄ κατηγορίας μετασχηματίστηκε σε ΑΕ με ισολογισμό μετατροπής της 31/12/2015. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2016. Στο μεταξύ διάστημα η ΟΕ τηρούσε κανονικά τα βιβλία Β΄ κατηγορίας που είχε.
Μετά την ολοκλήρωση της μετατροπής θεωρητικά όλες οι κινήσεις που έχουν γίνει είναι για λογαριασμό της ΑΕ. Δεδομένου ότι έως τον Νοέμβριο έχουμε τηρήσει Β΄ κατηγορίας βιβλία, πώς θα χειριστούμε το θέμα; Από πότε πρέπει να τηρήσει βιβλία Γ΄ κατηγορίας η ΑΕ; Από τώρα που ολοκληρώθηκε η διαδικασία ή από την 1/1/16;


Χαρακτηρισμός διαφήμισης μέσω youtube ως ευκαιριακή παρεπόμενη δραστηριότητας και συμπλήρωση αντίστοιχων κωδικών στο Ε1

Ερώτηση 809.
28.11.16
Σε συνέχεια της ερώτησης 780, θα ήθελα να μου διευκρινίσετε:
1) Αν το εισόδημά μου είναι έως 10.000 ευρώ σε ποιον κωδικό θα το καταχωρήσω στο Ε1;
2) Αν είναι πάνω από 10.000 και κάνω έναρξη, θα πρέπει να κάνω σύμβαση με την Youtube; Κάτι τέτοιο από ό,τι γνωρίζω είναι ανέφικτο.

Κατηγορία: 

Κατηγορία μεγέθους οντοτήτων για Ομόρρυθμη Εταιρεία

Ερώτηση 807.
23.11.16
Ο.Ε. με εταίρους δύο φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης (όπως τον αντιλήφθηκα), κατατάσσετε στις μεσαίες οντότητες. Επειδή είναι Ο.Ε. με εταίρους φυσικά πρόσωπα, μπορεί να έχει κάποια ιδιαίτερη μεταχείριση ως προς την κατάταξη και τις υποχρεώσεις;

Κατηγορία: 

Τρόπος τιμολόγησης Airbnb

Ερώτηση 805.
22.11.16
Μια επιχείρηση με ενοικιαζόμενα δωμάτια δέχεται πελάτες μέσω της γνωστής εταιρείας Airbnb. Ο πελάτης πληρώνει την Airbnb και στην συνέχεια η Airbnb βάζει τα χρήματα στο λογαριασμό της επιχείρησης μειωμένα με το ποσό της προμήθειας, δηλαδή αν το δωμάτιο κάνει 100 ευρώ η Airbnb βάζει 97 ευρώ κρατώντας 3 ευρώ προμήθεια (κόβοντας και ένα invoice).
Η επιχείρηση θα πρέπει να κόψει Α.Π.Υ. στον πελάτη ή θα κόψει τιμολόγιο στην Airbnb;

Κατηγορία: 

Απόκτηση αντικειμένων για αναπαλαίωση από σκουπίδια χωρίς παραστατικό – Ειδικό καθεστώς για ανακύκλωση υλικών

Ερώτηση 787.
21.11.16
Είναι 3 συνέταιροι που θέλουν να συστήσουν εταιρία σχετικά με την ανακύκλωση-αναπαλαίωση παλαιών αντικειμένων και επίπλων. Τα αντικείμενα θα τα βρίσκουν από τα σκουπίδια ή από ιδιώτες. Έπειτα θα τα πωλούν.
Θα ήθελα να ρωτήσω
1) Τι σχήμα εταιρικό προτείνετε και αν θα μπορούσε να είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα; Θα μπορούσε να είναι μια αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα;
2) Αν θα μπορούσαν να ιδρύσουν ένα "Σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων" του Ν.2939/2001. Αν είναι απαραίτητο αυτό για να ασχοληθούν με το αντικείμενο, καθώς και αν χρειάζονται κάποια ειδική άδεια από την νομαρχία, δήμο, ΥΠΕΧΩΔΕ ή άλλη δημόσια υπηρεσία έτσι κι αλλιώς (ακόμα και αν δεν αποτελέσουν σύστημα διαχείρισης αποβλήτων).
3) Κατά την αγορά των αντικειμένων από κάποια επιχείρηση θα μπορούσε να εκδοθεί από την πωλήτρια επιχείρηση το άρθρο 39α του κώδικα ΦΠΑ και να απαλλαχθεί;
4) Κατά την πώληση των αντικειμένων αυτών (κυρίως επίπλων αναπαλαιωμένων) μπορεί να εκδοθεί απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο με απαλλαγή ΦΠΑ βάσει του 39α; Δεν μου είναι ξεκάθαρο διαβάζοντας το άρθρο αυτό ότι τα έπιπλα-αντικείμενα απαλλάσσονται.
5) Αν δεν υπάγεται η δραστηριότητα αυτή στο 39α, με τι συντελεστή ΦΠΑ θα τιμολογεί; Θα μπορούσε να υπαχθεί στο άρθρο 45 και να εφαρμόζεται ΦΠΑ στο περιθώριο κέρδους; Ούτε αυτό μου είναι ξεκάθαρο μιας και δεν θα είναι όλα τα εμπορεύματα συλλεκτικής ή καλλιτεχνικής αξίας. Θα μπορούσαν άραγε να θεωρηθούν ως τέτοια;
6) Όταν βρίσκουν τα αντικείμενα αυτά από τα σκουπίδια, πώς θα το δικαιολογώ εγώ ως α΄ ύλη χωρίς να υπάρχει παραστατικό;

Κατηγορία: 

Επιδότηση ΟΠΕΚΕΠΕ από αγρότη κανονικού καθεστώτος

Ερώτηση 774.
19.10.2016
Αγρότης του κανονικού καθεστώτος λαμβάνει ενισχύσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ σε πίστωση τραπ. Λογ/μου του. Επειδή δεν απαιτείται η έκδοση τιμολογίου προς ΟΠΕΚΕΠΕ, η καταχώρηση θα γίνεται κανονικά στο βιβλίο εσόδων - εξόδων, καθόσον αποτελεί έσοδο φορολογητέο;
Θα αναγράφεται στην περιοδική του ΦΠΑ;
Αν αναγράφεται στο βιβλίο, εμφανίζεται και στη ΜΥΦ, αλλά ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν στέλνει στοιχεία για διασταύρωση.

Κατηγορία: 

Σελίδες