×

Επικοινωνία

×

Τρόπος τιμολόγησης Airbnb

Ερώτηση 805.
22.11.16
Μια επιχείρηση με ενοικιαζόμενα δωμάτια δέχεται πελάτες μέσω της γνωστής εταιρείας Airbnb. Ο πελάτης πληρώνει την Airbnb και στην συνέχεια η Airbnb βάζει τα χρήματα στο λογαριασμό της επιχείρησης μειωμένα με το ποσό της προμήθειας, δηλαδή αν το δωμάτιο κάνει 100 ευρώ η Airbnb βάζει 97 ευρώ κρατώντας 3 ευρώ προμήθεια (κόβοντας και ένα invoice).
Η επιχείρηση θα πρέπει να κόψει Α.Π.Υ. στον πελάτη ή θα κόψει τιμολόγιο στην Airbnb;

Κατηγορία: 

Απόκτηση αντικειμένων για αναπαλαίωση από σκουπίδια χωρίς παραστατικό – Ειδικό καθεστώς για ανακύκλωση υλικών

Ερώτηση 787.
21.11.16
Είναι 3 συνέταιροι που θέλουν να συστήσουν εταιρία σχετικά με την ανακύκλωση-αναπαλαίωση παλαιών αντικειμένων και επίπλων. Τα αντικείμενα θα τα βρίσκουν από τα σκουπίδια ή από ιδιώτες. Έπειτα θα τα πωλούν.
Θα ήθελα να ρωτήσω
1) Τι σχήμα εταιρικό προτείνετε και αν θα μπορούσε να είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα; Θα μπορούσε να είναι μια αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα;
2) Αν θα μπορούσαν να ιδρύσουν ένα "Σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων" του Ν.2939/2001. Αν είναι απαραίτητο αυτό για να ασχοληθούν με το αντικείμενο, καθώς και αν χρειάζονται κάποια ειδική άδεια από την νομαρχία, δήμο, ΥΠΕΧΩΔΕ ή άλλη δημόσια υπηρεσία έτσι κι αλλιώς (ακόμα και αν δεν αποτελέσουν σύστημα διαχείρισης αποβλήτων).
3) Κατά την αγορά των αντικειμένων από κάποια επιχείρηση θα μπορούσε να εκδοθεί από την πωλήτρια επιχείρηση το άρθρο 39α του κώδικα ΦΠΑ και να απαλλαχθεί;
4) Κατά την πώληση των αντικειμένων αυτών (κυρίως επίπλων αναπαλαιωμένων) μπορεί να εκδοθεί απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο με απαλλαγή ΦΠΑ βάσει του 39α; Δεν μου είναι ξεκάθαρο διαβάζοντας το άρθρο αυτό ότι τα έπιπλα-αντικείμενα απαλλάσσονται.
5) Αν δεν υπάγεται η δραστηριότητα αυτή στο 39α, με τι συντελεστή ΦΠΑ θα τιμολογεί; Θα μπορούσε να υπαχθεί στο άρθρο 45 και να εφαρμόζεται ΦΠΑ στο περιθώριο κέρδους; Ούτε αυτό μου είναι ξεκάθαρο μιας και δεν θα είναι όλα τα εμπορεύματα συλλεκτικής ή καλλιτεχνικής αξίας. Θα μπορούσαν άραγε να θεωρηθούν ως τέτοια;
6) Όταν βρίσκουν τα αντικείμενα αυτά από τα σκουπίδια, πώς θα το δικαιολογώ εγώ ως α΄ ύλη χωρίς να υπάρχει παραστατικό;

Κατηγορία: 

Επιδότηση ΟΠΕΚΕΠΕ από αγρότη κανονικού καθεστώτος

Ερώτηση 774.
19.10.2016
Αγρότης του κανονικού καθεστώτος λαμβάνει ενισχύσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ σε πίστωση τραπ. Λογ/μου του. Επειδή δεν απαιτείται η έκδοση τιμολογίου προς ΟΠΕΚΕΠΕ, η καταχώρηση θα γίνεται κανονικά στο βιβλίο εσόδων - εξόδων, καθόσον αποτελεί έσοδο φορολογητέο;
Θα αναγράφεται στην περιοδική του ΦΠΑ;
Αν αναγράφεται στο βιβλίο, εμφανίζεται και στη ΜΥΦ, αλλά ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν στέλνει στοιχεία για διασταύρωση.

Κατηγορία: 

Παραστατικό πώλησης

Ερώτηση 769.
19.10.2016
Μίνι μάρκετ πουλά λαχεία τύπου ''ξυστό''. Το παραστατικό πώλησης αναφέρει στο είδος του ότι είναι ''πρωτόκολλο παράδοσης λαχείων'', αναφέρει την αξία (χωρίς ΦΠΑ). Αυτό επέχει θέσει τιμολογίου πώλησης; Καταχωρείται κανονικά ως τιμ. πώλησης χωρίς ΦΠΑ ή στα έσοδά της η επιχείρηση θα έχει εκκαθάριση με προμήθεια;

Κατηγορία: 

Ε9 Δασικού συνεταιρισμού - Στοιχείο ΕΛΠ για απόδοση πλεονάσματο

Ερώτηση 766.
13.10.2016
Αναγκαστικός συνεταιρισμός δάσους, που τηρεί απλογραφικό σύστημα, αποφασίζει, μετά την αφαίρεση των προβλεπόμενων αποθεματικών και εξόδων, να μοιράσει κέρδη επιχειρηματικής του δραστηριότητας στα μέλη του υπό μορφή μερίσματος.

  1. Τα μέλη υποχρεούνται στην αναγραφή του μεριδίου τους στο προσωπικό τους Ε9 ή θα πρέπει να είναι δηλωμένο το δάσος στο Ε9 του συνεταιρισμού;
  2. Με τι παραστατικό θα αποδοθούν τα κέρδη-μερίσματα στα μέλη; Δεν θα πρέπει να είναι σχετικό με ΜΥΦ;
Κατηγορία: 

Επέκταση κεντρικού καταστήματος

Ερώτηση 763.
11.10.2016
Ατομική επιχείρηση έχει κεντρικό εμπορικό κατάστημα-έδρα σε ισόγειο πολυκατοικίας. παράλληλα στην ίδια διεύθυνση, στο ισόγειο του ιδίου κτιρίου πάλι ενοικιάζει και δεύτερο κατάστημα το οποίο θα χρησιμοποιήσει σαν έκθεση. Τα δύο καταστήματα δεν επικοινωνούν εσωτερικά μεταξύ τους, επειδή ανάμεσά τους παρεμβάλλεται η είσοδος της πολυκατοικίας.
Ταμειακή μηχανή και γενικότερα πωλήσεις κάνει μόνο το πρώτο κατάστημα.
Ερωτάται, αν το δεύτερο κατάστημα μπορεί να θεωρηθεί ένα με το κεντρικό σαν επέκταση π.χ. κεντρικού, ή αν πρέπει υποχρεωτικά να δηλωθεί σαν υποκατάστημα επιβαρύνοντας μας με τέλη επιτηδεύματος.

Κατηγορία: 

Εγγραφή συμψηφισμού φόρου εισοδήματος ΑΕ με επιστροφή φόρου μετόχου-προέδρου ΔΣ

Ερώτηση 759.
07.10.2016
Μέτοχος σε Α.Ε. ο οποίος είναι ταυτόχρονα και πρόεδρος Δ.Σ. είχε επιστροφή φόρου εισοδήματος και έγινε συμψηφισμός αυτής της επιστροφής με τον φόρο εισοδήματος της Α.Ε. Ποιες λογιστικές εγγραφές πρέπει να γίνουν για αυτόν τον συμψηφισμό στα βιβλία της Α.Ε.;

Κατηγορία: 

Διαγραφή υπολοίπων πελατών με ΕΛΠ

Ερώτηση 746.
16.09.2016
Εταιρεία με διπλογραφικό σύστημα θέλει να προχωρήσει σε διαγραφή υπολοίπων πελατών (χωρίς προβλέψεις και φορολογική έκπτωση) τα οποία έχουν δημιουργηθεί τα προηγούμενα έτη. Για κάθε ΑΦΜ πελάτη το ποσό είναι κάτω των 500 ευρώ και δεν έχει γίνει κάποια κίνηση για την είσπραξη τους με ένδικα μέσα, παρά μόνο με έγγραφες ειδοποιήσεις. Ποια είναι ακριβώς η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί ώστε να γίνει η διαγραφή των υπολοίπων, σε ποιον χρόνο και με ποιες λογιστικές εγγραφές.

Κατηγορία: 

ΓΕΜΗ & Πίνακας Β6

Ερώτηση 744.
16.09.2016
Οι προσωπικές εταιρείες ΟΕ & ΕΕ με απλογραφικά, έχουν υποχρέωση αποστολής στο ΓΕΜΗ του Β6;
Αν ναι σε ποια προθεσμία;
Αν τηρούν διπλογραφικά, τι πρέπει να αποστείλουν στο ΓΕΜΗ;

Κατηγορία: 

Καταχώρηση λογαριασμών ΔΕΗ

Ερώτηση 734.
12.09.2016
Θα ήθελα να ρωτήσω τι ακριβώς ισχύει αναφορικά με τη δυνατότητα καταχώρησης λογαριασμών ΔΕΗ, οι οποίοι εκδίδονται στο όνομα του εκμισθωτή, ενώ τόσο η χρήση όσο και η πληρωμή γίνονται από τη μισθώτρια εταιρεία η οποία χρησιμοποιεί το ακίνητο προς εξυπηρέτηση της επαγγελματικής της δραστηριότητας και καταναλώνει το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας.

Κατηγορία: 

Σελίδες