×

Επικοινωνία

×

Τουριστικές επιχειρήσεις. Λογαριασμός παρακολούθησης εσόδων –εξόδων από πακέτα

Ερώτηση 866.
24.01.17
Θα ήθελα να ρωτήσω σε εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τουριστικό τομέα τα έξοδα πακέτου βάσει ΕΓΛΣ καταχωρούνται στον 62.90, τα έσοδα στον 73.90 και η μεταφορά από ιδιοχρησιμοποίηση εκδρομής στον 78.90. Με τα ΕΛΠ ποιούς λογαριασμούς θα πρέπει να χρησιμοποιήσω;

Κατηγορία: 

Λογιστικός χειρισμός δωροεπιταγών

Ερώτηση 839.
22.12.16
Εταιρεία εμπορική με εταιρικά καταστήματα , αντιπροσώπους και καταστήματα franchise διαθέτει σε όλα αυτά τα καταστήματα δωροεπιταγές τις οποίες μπορεί να αγοράσει κάποιος και να τις δωρίσει όπου θέλει. Ο τελικός κομιστής της δωροεπιταγής την προσκομίζει σε όποιο κατάστημα θέλει και αγοράζει με αυτή ίσης αξίας εμπορεύματα.
Το ερώτημα είναι αν μπορούμε (αντί να αντιμετωπίζουμε την όλη διαδικασία του να πιστώνουμε την μερίδα των επιταγών αυτών με χρέωση του ταμείου και όταν προσκομίζονται για την αγορά εμπορευμάτων να πιστώνουμε τις πωλήσεις και το ΦΠΑ με αντίστοιχη χρέωση της μερίδας των επιταγών) να θεωρήσουμε τις επιταγές αυτές εμπόρευμα με ενσωματωμένο το ΦΠΑ και όταν επιστρέφουν σε εμάς να τις αντιμετωπίζουμε σαν επιστροφή εμπορευμάτων (σαν αντικατάσταση ουσιαστικά εμπορευμάτων, μας επιστρέφουν το εμπόρευμα επιταγή και παραλαμβάνουν το εμπόρευμα ρούχα στην περίπτωσή μας).
Ο λόγος που θέλουμε να το κάνουμε με αυτό τον τρόπο είναι γιατί διευκολύνει πάρα πολύ την όλη διαδικασία με τις προμήθειες των αντιπροσώπων και τις περιπτώσεις των καταστημάτων franchise.

Κατηγορία: 

Καταχώριση παραστατικών με χρονολογική σειρά

Ερώτηση 838.
21.12.16
Το ερώτημα είναι εάν η καταχώρηση των τιμολογίων αγορών και δαπανών πρέπει υποχρεωτικά να γίνεται με χρονολογική σειρά (δηλαδή κατά ημερομηνία) μέσα στο μήνα ή και γενικά και που ορίζεται αυτό. Δηλαδή είναι δυνατόν τα τιμολόγια του μηνός να μη καταχωρηθούν με χρονολογική σειρά ή και του τριμήνου χωρίς πρόστιμα κλπ;

Κατηγορία: 

Αλλαγή μεθόδου αποτίμησης αποθεμάτων

Ερώτηση 837.
20.12.16
Ομόρρυθμος εταιρεία της οποίας οι εταίροι είναι φυσικά πρόσωπα, κατατάσσεται σύμφωνα με τα ΕΛΠ στις μεσαίες. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια σαν μέθοδο αποτίμησης των αποθεμάτων της χρησιμοποιεί την FIFO. Τώρα θέλει να αλλάξει μέθοδο αποτίμησης και να χρησιμοποιήσει την μέση τιμή. Τι ενέργειες πρέπει να κάνει για την αλλαγή αυτή και για πόσα χρόνια δεσμεύεται να την ακολουθεί;

Κατηγορία: 

Αναγνώριση Δαπανών πριν από την έναρξη δραστηριότητας

Ερώτηση 831.
20.12.16
Επιχείρηση πραγματοποίησε δαπάνες και αγόρασε πάγια με ημερομηνία έκδοσης τιμολογίων προγενέστερη της έναρξης εργασιών της. Οι παλιότερες διατάξεις του Κ.Β.Σ. και του Κ.Φ.Α.Σ. αναφέρουν ότι η αξία των τιμολογίων που λαμβάνονται με ημερομηνία έκδοσης προγενέστερη της ημερομηνίας έναρξης εργασιών της κατά δεκαπέντε ημέρες εφόσον έχουν αναγραφεί στα βιβλία της επιχείρησης εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της σε αντίθεση με τις διατάξεις του Φ.Π.Α. όπου διευκρινίσθηκε ότι ο φόρος για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν πριν την υποβολή έναρξης δεν εκπίπτει.
Τι ισχύει σήμερα με τις διατάξεις των Ε.Λ.Π.; Υπάρχει κάποιο όριο ως προς την αναδρομική ισχύ των δαπανών;

Κατηγορία: 

Υποκατάστημα επιχείρησης ενοικιαζόμενων κατοικιών

Ερώτηση 818.
02.12.2016
Επιχείρηση με έδρα την εκμετάλλευση τουριστικών κατοικιών, επεκτείνει την δραστηριότητα της και σε κατοικίες οι οποίες βρίσκονται στην ίδια κοινότητα με την έδρα της αλλά σε διαφορετικές διευθύνσεις.

Προϋπόθεση χαρακτηρισμού μιας εγκατάστασης ως υποκατάστημα (Σταματόπουλος Νοεμ.2015 άρθ. 3 §69 σελ.196), είναι να βρίσκεται εκτός έδρας, αλλά ταυτόχρονα να έχει ίδια αυτοτελή οργάνωση παραγωγής ή συναλλακτικής δραστηριότητας.

Οι παραπάνω κατοικίες θεωρούμε ότι δεν πληρούν την έννοια του υποκαταστήματος διότι δεν ενεργείται παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα (πληρωμές γίνονται στο κεντρικό), δεν έχουν τη ίδια αυτοτελή οργάνωση (στερούνται υποδοχής - reception), υποδομή και αυτοτέλεια (λειτουργούν υπό την άμεση επίβλεψη της έδρας). Η άποψή μας βασίζεται και στο Σχετ. Εγγρ.1093366/575/8-6-99 της Διοίκησης (βλ. Σταματόπουλος ΚΒΣ 2008 1ος τόμος αρθ.9 σελ.746), το οποίο αναφέρει την εκμετάλλευση από ΑΕ οικιών που βρίσκονται στην ίδια κοινότητα.

Με βάση τα ανωτέρω θεωρείτε ότι οι εν λόγω κατοικίες αποτελούν υποκατάστημα της κεντρική ενοικιαζόμενης κατοικίας ή μπορούν να χαρακτηριστούν μαζί με το κεντρικό ως ενιαίο σύνολο;

Σε περίπτωση που χαρακτηριστούν ως υποκαταστήματα της έδρας επιβαρύνονται με τέλος επιτηδεύματος;

Κατηγορία: 

Χρόνος έναρξης τήρησης διπλογραφικών βιβλίων επί μετατροπής ΟΕ (απλογραφικά) σε ΑΕ.

Ερώτηση 820.
28.11.16
ΟΕ με βιβλία Β΄ κατηγορίας μετασχηματίστηκε σε ΑΕ με ισολογισμό μετατροπής της 31/12/2015. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2016. Στο μεταξύ διάστημα η ΟΕ τηρούσε κανονικά τα βιβλία Β΄ κατηγορίας που είχε.
Μετά την ολοκλήρωση της μετατροπής θεωρητικά όλες οι κινήσεις που έχουν γίνει είναι για λογαριασμό της ΑΕ. Δεδομένου ότι έως τον Νοέμβριο έχουμε τηρήσει Β΄ κατηγορίας βιβλία, πώς θα χειριστούμε το θέμα; Από πότε πρέπει να τηρήσει βιβλία Γ΄ κατηγορίας η ΑΕ; Από τώρα που ολοκληρώθηκε η διαδικασία ή από την 1/1/16;


Χαρακτηρισμός διαφήμισης μέσω youtube ως ευκαιριακή παρεπόμενη δραστηριότητας και συμπλήρωση αντίστοιχων κωδικών στο Ε1

Ερώτηση 809.
28.11.16
Σε συνέχεια της ερώτησης 780, θα ήθελα να μου διευκρινίσετε:
1) Αν το εισόδημά μου είναι έως 10.000 ευρώ σε ποιον κωδικό θα το καταχωρήσω στο Ε1;
2) Αν είναι πάνω από 10.000 και κάνω έναρξη, θα πρέπει να κάνω σύμβαση με την Youtube; Κάτι τέτοιο από ό,τι γνωρίζω είναι ανέφικτο.


Κατηγορία μεγέθους οντοτήτων για Ομόρρυθμη Εταιρεία

Ερώτηση 807.
23.11.16
Ο.Ε. με εταίρους δύο φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης (όπως τον αντιλήφθηκα), κατατάσσετε στις μεσαίες οντότητες. Επειδή είναι Ο.Ε. με εταίρους φυσικά πρόσωπα, μπορεί να έχει κάποια ιδιαίτερη μεταχείριση ως προς την κατάταξη και τις υποχρεώσεις;

Κατηγορία: 

Σελίδες