×

Επικοινωνία

×

Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία, από επιχείρηση που εμπορεύεται (λιανικώς) μεταχειρισμένα Ι.Χ.

Ερώτηση 1483
16.05.19
ΙΚΕ που έχει αντικείμενο εργασιών έως τώρα την υπηρεσία αποστολής εμπορευμάτων για επιχειρήσεις (logistics) ,ξεκινά την εισαγωγή και πώληση μεταχειρισμένων (ειδικό καθεστώς άρθρου 45) Ι.Χ. αυτοκινήτων σε ιδιώτες (λιανική). Το ερώτημα μου είναι: Απαλλάσσεται του φορολογικού μηχανισμού ως οντότητα με διπλογραφικό σύστημα τήρησης των βιβλίων της. (ΠΟΛ.1002/2014) ή όχι.

Κατηγορία: 

Λογιστικός και φορολογικός χειρισμός αποζημίωσης επαγγελματικής ευθύνης

Ερώτηση 1482
16.04.19
Σας παρακαλώ τη γνώμη σας για το χειρισμό, φορολογικό και λογιστικό, των συμβαλλομένων, για την αποζημίωση που λάβαμε ως γραφείο, για την αποκατάσταση της απώλειας του επιστρεπτέου ΦΠΑ πελάτη μας, που από αμέλεια μας δεν αιτηθήκαμε την επιστροφή του από τη ΔΟΥ. Δηλαδή για το γραφείο μας όλο το ποσό της αποζημίωσης δόθηκε στον πελάτη μας. Και ο πελάτης μας το πλήρωσε στη ΔΟΥ, που του το καταλόγισε.
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Κατηγορία: 

Χρόνος ενημέρωσης βιβλίων με παραστατικά που δεν λήφθηκαν στην επόμενη χρήση και πριν τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών κατστάσεων

Ερώτηση 1477
08.04.19
Τα τιμολόγια που βρίσκουμε από τις αποκλίσεις των ΜΥΦ και αφορούν την προηγούμενη χρήση και συγκεκριμένα στα 3 πρώτα τρίμηνα της προηγούμενης χρήσης, θα πρέπει να τα καταχωρίσουμε στα τρίμηνα που έχουν εκδοθεί κάνοντας τις ανάλογες τροποποιητικές ΦΠΑ ή μπορούμε να τα καταχωρίσουμε στο τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς κάνοντας έτσι μια μόνο Τροποποιητική ΦΠΑ;

Κατηγορία: 

Υποχρέωση διενέργειας απογραφής πολύ μικρής οντότητας με απλογραφικά που εμπορεύεται λιανικώς, ψιλικά και τσιγάρα

Ερώτηση 1476
08.04.19
Επιχείρηση με άδεια λειτουργίας «πώληση τυποποιημένων παγωτών, αναψυκτικών, ποτών, ειδών σοκολατοποιίας, μπισκοτοποιίας κ.τ.λ. σε εμπορικό κατάστημα (ψιλικά ειδή)» {έτσι ακριβώς αναφέρει η άδεια λειτουργίας από τον δήμο} τηρεί απογραφικά βιβλία και έχει ετήσιο τζίρο έτους 2018 282.083,99 ευρώ, με την εξής ανάλυση:

ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤΑ: 62.591,93 ευρώ
ΤΗΛΕΚΑΡΤΕΣ: 54.008,24 ευρώ
ΤΣΙΓΑΡΑ: 165.483,82 ευρώ
-----------------------------------
ΣΥΝΟΛΟ 282.083,99 ευρώ
-----------------------------------
Είναι υποχρεωμένη η επιχείρηση σε σύνταξη φυσικής απογραφής αποθεμάτων δεδομένου ότι ο ετήσιος τζίρος έτους 2018 ανέρχεται στις 282.077,71;
Προβληματισμοί:
- Αν οι πωλήσεις τσιγάρων συμπεριλαμβάνονται στην δραστηριότητα των ψιλικών ειδών τότε βάσει της ΠΟΛ.1019/16.1.2015 η επιχείρηση εξαιρείται της απογραφής λόγω αντικείμενου δραστηριότητας (δλδ τα ψιλικά)
Στην περίπτωση όμως που πρέπει να τα εξετάζουμε ανεξάρτητα δλδ:
- τρόφιμα-ποτά–απορ. 22,19% του ετήσιου τζίρου
- τηλεκάρτες 19,15% του ετήσιου τζίρου
- τσιγάρα 58,66% του ετήσιου τζίρου.
Εξαιτίας των πωλήσεων τσιγάρων προκύπτει υποχρέωση σύνταξης φυσικής απογραφής αφού βάσει πάλι της ΠΟΛ.1019/2015 εξαιρεί τις πωλήσεις των τσιγάρων χονδρικώς.

Κατηγορία: 

Κλείσιμο λογαριασμών εσόδων/εξόδων σε διπλογραφικά βιβλία

Ερώτηση 1470
05.04.19
Αν ακολουθώ το λογιστικό σχέδιο του ΕΓΛΣ, ποιες εγγραφές κατ’ ελάχιστο πρέπει να κάνω για να κλείσω την χρήση; Έχω κάνει τις εγγραφές απογραφής λήξης, αποσβέσεων, τακτοποίησης εσόδων και εξόδων (πχ ΔΕΗ κ.λπ.).
Πρέπει υποχρεωτικά να γίνει ολόκληρη η «χορογραφία» που εφαρμόζονταν επί ΕΓΛΣ στην ομάδα 8 ή μπορώ να μεταφέρω μόνο τις ομάδες 2, 6 & 7 σε ένα λογαριασμό αποτελεσμάτων (αφού τα υπόλοιπα των λογαριασμών των ομάδων 1,3,4,5 έχει δυνατότητα το λογιστικό πρόγραμμα να τα παρακολουθεί και στην επόμενη χρήση);

Κατηγορία: 

Πιστωτικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσίας η οποία παρασχέθηκε σε προηγούμενη χρήση

Ερώτηση 1422 (διευκρίνηση)
05.04.19
Σχετικά με την ερώτηση 1422 θα ήθελα να επιβεβαιώσω τα εξής:
- Δεν καταχωρώ το πιστωτικό την 13/12/18 που έχει εκδοθεί
- Το καταχωρώ το 2016 (την ημ/νια εκδοσης του αρχικού τιμολογίου) και κάνω τροποποιητική ΦΕ
- Υποβάλλω τροποποιητική ΦΠΑ το 2016
Ευχαριστώ εκ των προτέρων

Κατηγορία: 

Εγγραφές εισαγωγής σε απλογραφικά και δήλωση ΦΠΑ

Ερώτηση 1468
05.04.19
Καλημέρα σας, θα ήθελα να σας υποβάλλω το εξής ερώτημα:
Έχω τιμολόγιο αγοράς από Τουρκιά, το τιμολόγιο αναφέρει ποσόν σε λίρες Τουρκίας 7.588,84 ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν σε 1.241,35 ευρώ. Το Τ.Π.Υ. από τον εκτελωνιστή αναφέρει:
Δασμοί & φόροι 1241,33 ευρώ με Φ.Π.Α. 297,92 ευρώ.
Διάφορα έξοδα εκτελωνισμού, χωρίς Φ.Π.Α., 15,00 ευρώ.
Ένσημα 10,00 ευρώ.
ΕΕΠΑ 10,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 2,40 ευρώ.
Αμοιβή γραφείου 40,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 9,60 ευρώ.
Θα ήθελα να ρωτήσω ποιες εγγραφές θα κάνω σε απλογραφικά βιβλία και ποιοι κωδικοί στο έντυπο ΦΠΑ θα ενημερωθούν.
Ευχαριστώ

Κατηγορία: 

Καταχώρηση εσόδου και έκδοση παραστατικού στην περίπτωση συνεχιζόμενης παροχής

Ερώτηση 1463
27.03.19
Τεχνικός ασφαλείας (με απλογραφικά) εκδίδει ΤΠΥ που τιμολογεί ετήσια τις υπηρεσίες του. Πχ. εκδίδει το ΤΠΥ 1/12/18 με διάρκεια παροχής υπηρεσιών 1/12/18-30/11/19. Πώς καταχωρείται αυτό το ΤΠΥ; Αφορά έσοδα επόμενης χρήσης το διάστημα 1/1/19-30/11/19;
Εταιρία (με απλογραφικά) που εκδίδει ΤΠΥ για πιστοποίηση ISO ετήσιας διάρκειας αλλά το έσοδο αφορά την επιθεώρηση που γίνεται εκείνη την δεδομένη χρονική στιγμή, αποτελεί έσοδο επόμενης χρήσης; πχ. εκδίδει ΤΠΥ πιστοποίηση ISO την 1/12/18 αλλά το συμφωνητικό αναφέρει ότι είναι ετήσιας διάρκειας.

Κατηγορία: 

Έκδοση παραστατικών για παροχή υπηρεσίας περιηγήσεων όταν το λεωφορείο εκμισθώνεται και σε άλλη εταιρεία

Ερώτηση 1462
27.03.19
Νομικό πρόσωπο (ΙΚΕ) με αντικείμενο εργασιών τις υπηρεσίες οδικής μεταφοράς επιβατών για περιήγηση σε αξιοθέατα και την εκμίσθωση επιβατικών αυτοκινήτων (τύπου BUGGY) διοργανώνει περιηγήσεις εντός των ορίων του νομού με οδηγούς των οχημάτων τους ίδιους τους πελάτες. Οι πελάτες παραλαμβάνονται από διάφορα σημεία του νομού με ιδιόκτητο λεωφορείο το οποίο έχει άδεια δημόσιας χρήσης και συγκεντρώνονται στο χώρο εκκίνησης της περιήγησης. Στο τέλος της εκδρομής η οποία διαρκεί πάνω από 6 ώρες οι πελάτες επιστρέφουν στο σημείο από το οποίο τους παρέλαβε η επιχείρηση με τον ίδιο τρόπο.
1.Κατά την άποψη σας τι παραστατικά ή δελτία πρέπει να εκδοθούν για τις παραπάνω πράξεις έτσι ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα σε περίπτωση ελέγχου.
2.Μπορεί το παραπάνω λεωφορείο να εκμισθωθεί και να μεταφέρει άτομα τρίτης επιχείρησης από το αεροδρόμιο στις εγκαταστάσεις της και τι παραστατικά πρέπει να εκδοθούν.
Ευχαριστώ

Κατηγορία: 

Λογιστική εγγραφή τιμήματος που δόθηκε για αγορά αγροτεμαχίου με προσύμφωνο

Ερώτηση 1441
22.02.19
Αγροτεμάχιο αγοράσθηκε από ΙΚΕ με προσύμφωνο. Το οριστικό θα γίνει στην επόμενη χρήση.
Παρακαλώ να μου απαντήσετε αν η αγορά αυτή θα καταχωρηθεί στα πάγια, στον λογαριασμό 10.04 (Αγροί) ή στον 15.09 "προκαταβολή κτήσεων πάγιων στοιχείων".

Κατηγορία: 

Σελίδες