×

Επικοινωνία

×

Υποχρέωση χρήσης ΦΗΜ

Ερώτηση 1196.
22.03.18
Ιατρική ΑΕ με αντικείμενο εργασιών τους παρακάτω ΚΑΔ
86901502 υπηρεσίες διαγνωστικού ιατρικού κέντρου
86901506 υπηρεσίες κυτταρολογικού εργαστηρίου
71201102 υπηρεσίες δοκίμων και ανάλυσης βιολογικής ιδιότητας των υλικών
86901500 υπηρεσίες ιατρικών εργαστηρίων
Η εταιρεία παρέχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σύμφωνα με το ΠΔ 84/2001. Με βάση τα παραπάνω μπορεί η επιχείρηση να ενταχθεί στην ΠΟΛ.1002/2014 και να εκδίδει παραστατικά χωρίς την χρήση ΦΗΜ.

Κατηγορία: 

Έκπτωση ΛΑΓΗΕ που παρασχέθηκε με πιστωτικό τιμολόγιο σε επόμενος έτος και αφορά προηγούμενα έτη

Ερώτηση 1181.
21.03.18
Εταιρεία με αντικείμενο εργασιών την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας με μοναδικό πελάτη τον ΛΑΓΗΕ, υποχρεούται να εκδώσει πιστωτικό τιμολόγιο για ηλεκτρική ενέργεια την οποία πώλησε σε χρήσεις πριν το 2017 λόγω επανυπολογισμού της τιμής πώλησης.
Πως αντιμετωπίζεται λογιστικά και φορολογικά το ποσό για το οποίο θα πρέπει να εκδώσει πιστωτικό τιμολόγιο;
Υποχρεούται να προβεί σε υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων ΦΠΑ και Εισοδήματος καθώς και Ισολογισμών για τις προηγούμενες χρήσεις ή το αντιμετωπίζει μόνο στην χρήση στην οποία εκδόθηκε το πιστωτικό τιμολόγιο;

Κατηγορία: 

Αντιμετώπιση από πλευράς ΦΠΑ προμήθειας AIRBNB

Ερώτηση 1182.
20.03.18
Επιχείρηση με ενοικιαζόμενα δωμάτια με απλογραφικά βιβλία λαμβάνει τιμολόγιο προμήθειας της AIRBNB με ημερομηνία έκδοσης 01/01/2018 για κράτηση που θα διαμείνει στο κατάλυμα 20/08/2018. Στην αιτιολογία το τιμολόγιο αναφέρει βασική προμήθεια υπηρεσιών 4,68, ΦΠΑ 1,12 και σύνολο προμήθειας 5,80.
Ερώτηση: Με ποια ημερομηνία θα πρέπει το τιμολόγιο να καταχωρηθεί στα βιβλία της επιχείρησης, να συνταχθεί και υποβληθεί ανακεφαλαιωτικός πίνακας ενδοκοινοτικών συναλλαγών (ΑΦΜ Ιρλανδίας) και με ποιο ποσό αφού η συναλλαγή είναι ενδοκοινοτική χωρίς ΦΠΑ (έχω ενημερώσει τον ανακεφαλαιωτικό με 5,80 το σύνολο δηλαδή διότι αυτό έχει κρατηθεί).

Κατηγορία: 

Κλείσιμο ανοικτών υπολοίπων πελατών - προμηθευτών

Ερώτηση 1175.
07.03.18
Επιχείρηση η οποία είναι είτε σε αδράνεια είτε σε εκκαθάριση και έχει ανοικτά υπόλοιπα πελατών και προμηθευτών, και δεν έχει ασκήσει ένδικα μέσα για να καταχωρηθούν ως επισφάλειες, μπορεί τα υπόλοιπα πελατών να τα κλείσει με χρέωση στον 81 "Μη εκπιπτόμενα έξοδα" και αντίστοιχα των προμηθευτών με πίστωση του 81 "έκτακτα έσοδα";
Αν η επιχείρηση δεν είναι ούτε σε αδράνεια ούτε σε εκκαθάριση, μπορεί να ακολουθήσει την παραπάνω διαδικασία; Και αν ναι, μετά από πόσο καιρό;

Κατηγορία: 

Χρόνος και τρόπος έκδοσης στοιχείων (τιμολογίου/δελτίου αποστολής) σε περίπτωση τριγωνικής παράδοσης αγαθών

Ερώτηση 1165.
02.03.18
Οινοποιείο με πώληση χονδρική-λιανική συνάπτει συμφωνία με τουριστικό γραφείο βάσει της οποίας πελάτες του γραφείου θα επισκέπτονται το οινοποιείο. Θα γίνεται ξενάγηση και εκ παραλλήλου θα δοκιμάζουν κρασιά με ανάλογη αμοιβή για το οινοποιείο από το γραφείο. Τι παραστατικά θα εκδίδονται από το οινοποιείο στο γραφείο; Θα συντάσσονται συμφωνητικά για κάθε ομάδα πελατών ή ένα για όλο το χρόνο; Θα εκδίδεται κάποιο επιπλέον παραστατικό κατά την ώρα επίσκεψης για τα κρασιά προς δοκιμή;

Κατηγορία: 

Ζημιά που προκύπτει από συμφωνία εξυγίανσης και διαγραφή της απαίτησης

Ερώτηση 1168.
01.03.18
Πελάτης λογιστηρίου είχε λαμβάνειν ως ΟΕ με διπλογραφικά βιβλία 136.000,00 ευρώ από την πτωχευθείσα Μαρινόπουλος ΑΕ. Κατόπιν εξαγοράς της τελευταίας από την Σκλαβενίτης ΑΕ και υστέρα από τελεσίδικες αποφάσεις δικαστηρίων, οριστικοποιήθηκε η εξόφληση του ημίσεος ποσού ήτοι 68.000,00 ευρώ, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ του πελάτη λογιστή και της Σκλαβενίτης ΑΕ.
Παρακαλώ πολύ όπως με ενημερώσετε το ανεξόφλητο ποσό των 68.000,00 ευρώ πώς αποτυπώνεται ως ζημιά στους λογαριασμούς κίνησης μήνα όπως και στους λογαριασμούς κλεισίματος χρήσης ημερολογιακού έτους 2017, καθώς και ενημέρωση για οτιδήποτε άλλο θεωρείτε αξιόλογο αναφοράς για αυτή την περίπτωση (νομολογία, συμβουλή, οτιδήποτε).

Κατηγορία: 

Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση δαπάνης σε περίπτωση συνεχιζόμενης παροχής υπηρεσίας – Έτος έκπτωσης του εξόδου

Ερώτηση 1152.
12.02.18
Τιμολόγιο λήψης υπηρεσιών από εξωτερικό (Κύπρος) που αφορά περίοδο 1/6/2016-30/6/2017 εκδόθηκε και παρελήφθη μέσα στο 2017. Η εξόφλησή του θα γίνει σε 3 δόσεις: 01/2018, 01/2019 και 01/2020. Δεν έχει γίνει κάποια πρόβλεψη και καταχώριση στο 2016. Η αξία του είναι σημαντική. Το συμφωνητικό έχει κατατεθεί στο 2016. Θα εκπέσει λογιστικά και φορολογικά στο 2017; Ποιες είναι οι φορολογικές υποχρεώσεις (εκτός από φπα);

Κατηγορία: 

Κτηνοτρόφοι κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α.

Ερώτηση 1141.
25.01.18
Γαλακτοβιομηχανία αγοράζει γάλα από Έλληνες κτηνοτρόφους του ειδικού και του κανονικού καθεστώτος του Φ.Π.Α.. Επειδή, μερικές φορές, υπάρχουν καθυστερήσεις* στην παραλαβή των τιμολογίων από τους κτηνοτρόφους του ειδικού καθεστώτος, σκέφτεται η εταιρεία να εκδίδει εκείνη τα τιμολόγια για λογαριασμό τους.
Α) Επιτρέπεται οι κτηνοτρόφοι, του κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α., να εκδίδουν τα Δ.Α. και η βιομηχανία τα τιμολόγια αγοράς, για λογαριασμό τους;
Β) Επιτρέπεται η βιομηχανία να εκδίδει τιμολόγια αγοράς μόνο στις περιπτώσεις που καθυστερεί ο κτηνοτρόφος, του κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α., να τα εκδώσει;
Γ) Η βιομηχανία για τους κτηνοτρόφους του ειδικού καθεστώτος εκδίδει συγκεντρωτικό Δ.Α. στο οποίο υπάρχουν 25 κτηνοτρόφοι ανά Δ.Α. Εάν η βιομηχανία αποφασίσει να εκδίδει και Δ.Α. αγοράς και για τους κτηνοτρόφους του κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α., πως θα τους δίνει αντίγραφο του Δ.Α. αγοράς;
Δ) Τι ενέργειες πρέπει να γίνουν από την βιομηχανία για να έχει δικαίωμα να εκδίδει τιμολόγια και ίσως Δ.Α. αγοράς για λογαριασμό των κτηνοτρόφων του κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α.;
Ε) Πώς θα συμπληρώνονται τα στοιχεία της βιομηχανίας και του κτηνοτρόφου στο τιμολόγιο και Δ.Α. και πώς θα είναι ο τίτλος του τιμολογίου και Δ.Α. αγοράς;
ΣΤ) Στην γενική λογιστική ο Φ.Π.Α. θα καταχωρείται στον Φ.Π.Α. αγορών ή θέλει ξεχωριστό λογαριασμό;
* Η καθυστέρηση προσκόμισης των τιμολογίων από τους κτηνοτρόφους οφείλεται στο γεγονός ότι έχουν δοσοληψίες με περισσότερους του ενός προμηθευτές και προσκομίζουν το τιμολόγιο στο λογιστήριο της κάθε εταιρείας για να το συμπληρώσει η εταιρεία (αγοραστής).

Κατηγορία: 

Εμφάνιση συμμετοχών και δοσμένων εγγυήσεων στον ισολογισμό

Ερώτηση 1140.
19.01.18
ΑΕ πολύ μικρή οντότητα κατέχει εδώ και πολλά χρόνια μετοχές άλλης ΑΕ (10% του κεφαλαίου της) και είχε καταχωρηθεί στον λογ/σμο 18.00.01 (με το ΕΓΛΣ). Επίσης έχουμε το κονδύλι της εγγύησης της ΔΕΗ στον 18.11. Έπρεπε να είχαν μεταφερθεί στον 36.01;
Στον ισολογισμό εντάσσεται στα πάγια ή στις απαιτήσεις; Αν έπρεπε να είχαν μεταφερθεί στον 36.01 και να ενταχθούν στις απαιτήσεις στον ισολογισμό (το είχα εντάξει στα πάγια) απαιτείται διόρθωση του προηγούμενου ισολογισμού ή μπορώ να το διορθώσω στον τωρινό ισολογισμό (κλείνει χρήση 30/6/17 και πρέπει να συνταχθεί τώρα ο ισολογισμός). Γενικά αν πρέπει να διορθωθεί πώς θα γίνει αυτό.

Κατηγορία: 

Χρόνος έκδοσης τιμολογίου για παρεχόμενες υπηρεσίες κατά τη διάρκεια του έτους

Ερώτηση 1142.
17.01.18
Εταιρεία παροχής λογιστικών υπηρεσιών σε κάποια εκ των συμφωνητικών με τους πελάτες της συμφωνεί σε μία ετήσια αμοιβή την οποία και εισπράττει με την έκδοση ενός τιμολογίου τον τελευταίο μήνα του χρόνου.
Μπορεί να αντιμετωπίσει πρόβλημα σε ενδεχόμενο έλεγχο από τις φορολογικές αρχές, να απαιτήσουν δηλαδή να εκδίδεται τιμολόγιο κάθε μήνα άσχετα εάν η συνολική είσπραξη γίνεται τον τελευταίο μήνα κάθε έτους;

Κατηγορία: 

Σελίδες