×

Επικοινωνία

×

Δυνατότητα εφαρμογής του λογιστικού σχεδίου μητρικής αλλοδαπής εταιρείας

Ερώτηση 1375
14.12.18
Αγαπητοί
Είμαστε υποκατάστημα αλλοδαπής και τηρούμε 2 λογιστικά προγράμματα. Το ένα (Ελληνικό πρόγραμμα) για να καλύψουμε τις ανάγκες που προκύπτουν από την Ελληνική νομοθεσία και το άλλο (SAP) για να καλύψουμε τις ανάγκες του ομίλου στον οποίο ανήκουμε (καθώς μέχρι πρόσφατα δεν υποστήριζε την Ελληνική γλώσσα), όπου για όλο τον όμιλο χρησιμοποιούνται κοινοί λογαριασμοί και υπάρχει ένα πεδίο όπου κάθε υποκατάστημα βάζει τον κωδικό του κατά την εκτέλεση μιας εγγραφής, καθώς και για την εξαγωγή των αρχείων του ημερολογίου, ισοζυγίου κτλ.
Με στόχο να καταργήσουμε το τοπικό λογιστικό πρόγραμμα κάνουμε προσπάθεια στο λογιστικό πρόγραμμα του ομίλου να δημιουργηθούν λογαριασμοί στην Ελληνική γλώσσα (για όσους λογαριασμούς χρειαζόμαστε) έτσι ώστε κάνοντας μια εγγραφή να ενημερωθεί ο κοινός λογαριασμός για όλο τον όμιλο και ταυτόχρονα ο αντίστοιχος Ελληνικός λογαριασμός. Αντιμετωπίζω όμως προβλήματα στην αντιστοίχιση καθώς για παράδειγμα η διάκριση των πελατών και προμηθευτών σε εσωτερικού και εξωτερικού γίνεται με βάση τα κριτήρια της μητρικής εταιρείας και δεν μπορεί να γίνει με βάση τα κριτήρια του τοπικού υποκαταστήματος. Στα πάγια δεν μπορεί να υπάρξει πλήρης αντιστοίχιση μεταξύ των λογαριασμών που χρησιμοποιεί ο όμιλος με τους λογαριασμούς που τηρούμε στο τοπικό σύστημα.
Με βάση το ΕΓΛΣ η τήρηση των λογαριασμών ήταν υποχρεωτική και βάση του σχετικού υποδείγματος χωρίς περιθώριο ευελιξίας. Με τα ΕΛΠ υπάρχει, από ότι καταλαβαίνω, νέα κωδικοποίηση, η οποία όμως δεν είναι υποχρεωτική και δίνει τη δυνατότητα ευελιξίας στην κωδικοποίηση που θα τηρήσει μια εταιρεία.
Με δεδομένο ότι θα τηρείται όλο το κύκλωμα (παραστατικό, εγγραφή, ημερολόγιο, ισοζύγιο κτλ.) θα ήθελα να μάθω το πόση ευελιξία υπάρχει. Μπορώ για παράδειγμα να χρησιμοποιήσω το λογιστικό σχέδιο που τηρεί ο όμιλος ακόμα και αν δεν έχει σχέση με το λογιστικό σχέδιο του ΕΓΛΣ ή των ΕΛΠ, αρκεί να είναι στην Ελληνική γλώσσα;
Με εκτίμηση

Κατηγορία: 

Καταστροφή παγίων

Ερώτηση 1373
13.12.18
ΑΕ εμπορίας τροφίμων έχει στην ιδιοκτησία της πάγιο ηλεκτρονικό εξοπλισμό (Η/Υ, οθόνες, πληκτρολόγια, ποντίκια, εκτυπωτές, τηλέφωνα, φαξ, φωτοτυπικά, router κ.ά.) τα οποία έχει αποκτήσει τμηματικά από το 2005 μέχρι σήμερα και τα οποία έχουν καταστραφεί. Ο εξοπλισμός αυτός φυσικά έχει αντικατασταθεί από άλλο.
Στο μητρώο παγίων δεν έχουν καταχωρηθεί ένα-ένα ανά serial number, αλλά μαζικά σαν μονάδα ανά τιμολόγιο (π.χ. ένας πλήρης Η/Υ).
Η αξία όλων αυτών έχει αποσβεσθεί πλήρως.
Τα ερωτήματα είναι:
α. Πώς ενδείκνυται η καταστροφή αυτού του ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ένα-ένα με περιγραφή είδους και s/n, ή ανά ομάδα είδους (π.χ. οθόνες συνολικά) με γενική περιγραφή και ποσότητα);
β. Η αξία καταστροφής είναι 0,01 €/είδος (αφού έχουν αποσβεσθεί πλήρως);
γ. Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί πριν το πέταμα του εξοπλισμού αυτού (που δηλώνουμε την καταστροφή);
δ. Πώς θα γίνουν οι εγγραφές καταστροφής του εξοπλισμού αυτού;

Κατηγορία: 

Ακίνητα

Ερώτηση 1370
07.12.18
Τεχνική εταιρία κατασκεύασε το 2005 έξι διαμερίσματα με σκοπό την πώληση τους. Τα διαμερίσματα παραμένουν αδιάθετα και η αξία τους εμφανίζεται στο λογαριασμό 21 του ΕΓΛΣ.
Από το 2007 έως σήμερα η εταιρία εκμισθώνει τα παραπάνω ακίνητα και δηλώνει τα εισπραττόμενα ενοίκια στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
Ερώτηση:
Τα παραπάνω 6 διαμερίσματα που εκμισθώνονται θα πρέπει να θεωρηθούν πάγια, να εγγραφούν στο Ε9 από το 2010, να περάσουν στον λογαριασμό 11 και αν πουληθούν να θεωρηθούν ως πώληση παγίου ή να παραμείνουν ως έχουν?
Ευχαριστώ

Κατηγορία: 

Χρόνος έκδοσης τιμολογίου που αφορά μίσθωση ακινήτου για το οποίο δόθηκε και προκαβολή μισθωμάτων

Ερώτηση 1369
27.11.18
Ανώνυμη εταιρία με αντικείμενο δραστηριότητας, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, μισθώνει ένα από τα ακίνητα της (ξενοδοχειακή μονάδα που αποπερατώθηκε το 2015) με ολόκληρο τον εξοπλισμό του αντί του ποσού των 60.000,00 ευρώ συν ΦΠΑ 14.400,00 ευρώ. Ο μισθωτής καταβάλει με την υπογραφή του συμφωνητικού, μισθώματα τριών ετών συν τον αναλογούντα ΦΠΑ ( 180.000,00 + 43.200,00 ).
Ερώτηση
Το παραστατικό που θα εκδοθεί θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τα μισθώματα και των τριών ετών με τον αναλογούντα ΦΠΑ έτσι ώστε ο ΦΠΑ που εισπράχθηκε να αποδοθεί στο δημόσιο εφόσον έχει εισπραχθεί σύμφωνα με το συμφωνητικό μίσθωσης ή θα περιλαμβάνει μόνον τα μισθώματα του τρέχοντος έτους και το υπόλοιπο ποσό που καταβλήθηκε θα θεωρηθεί προκαταβολή έναντι ενοικίων.
Ευχαριστώ

Κατηγορία: 

Υποχρέωση έναρξης φυσικού προσώπου που παρέχει υπηρεσίες διδασκαλίας ξένης γλώσσας μέσω διαδικτύου

Ερώτηση 1365
27.11.18
Ιδιώτης (μισθωτός με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα) θέλει να διδάσκει ξένες γλώσσες μέσω διαδικτύου σε παιδιά ξένων κρατών. Είναι υποχρεωμένος να εκδίδει κάποιου είδους παραστατικό για την αμοιβή που θα λαμβάνει και πώς φορολογείται;

Κατηγορία: 

Διόρθωση ισολογισμού

Ερώτηση 1360
21.11.18
Όταν γίνεται αλλαγή από νέο Διαχειριστή ή από την τακτική Γ.Σ. στον ισολογισμό μετά τη λήξη της προθεσμίας φορολογικών δηλώσεων, επειδή προέκυψαν νέα δεδομένα (π.χ. προβλέψεις) - οπότε έχουν κλείσει τα βιβλία της προηγούμενης χρήσης και έχουν μεταφερθεί στη νέα χρήση – πριν από την δημοσίευση στο ΓΕΜΗ.
Πότε γίνονται οι αντίστοιχες εγγραφές στα βιβλία, 31/12 ή ημερομηνία απόφασης οργάνου π.χ. νέος διαχειριστής ή ΓΣ;
Τροποποιητική φορολογική δήλωση;
Τα φορολογικά κέρδη δεν αλλάζουν γιατί οι προβλέψεις θα αναμορφωθούν.

Κατηγορία: 

Φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις ραδιοφωνικών σταθμών

Ερώτηση 1355
16.11.18
Καλημέρα σας, θα ήθελα να ρωτήσω τί φορολογικές υποχρεώσεις έχει μία ραδιοφωνική εταιρεία, όπως τέλη που πρέπει να αποδώσει π.χ. ΕΔΕΟΑΠ και ποιες είναι οι προθεσμίες υποβολής.


Προμήθεια κατά την λιανική πώληση καρτών κινητής τηλεφωνίας

Ερώτηση Τ.10
05.11.18
Είναι νόμιμη η προμήθεια που χρεώνουν τα περιπτερά και καταστήματα ψιλικών κατά την πώληση καρτών κινητής τηλεφωνίας; Αν ναι πως αντιμετωπίζεται λογιστικά και φορολογικά;

Κατηγορία: 

Έκδοση στοιχείου με λάθος υπολογισμό Φ.Π.Α

Ερώτηση Τ.7
31.10.18
Επιχείρηση εμπορίας ειδών διατροφής με διπλογραφικά βιβλία σε τιμολόγιο που εξέδωσε στις 15/9/20Χ8 για πώληση σε πελάτη της είδη που υπαγόταν σε διαφορετικούς συντελεστές ΦΠΑ εκ παραδρομής τιμολόγησε όλα τα ίδια με τον ίδιο συντελεστή ΦΠΑ. Συγκεκριμένα το σωστό ήταν είδη με 24% 800,00 και είδη με 13% 700,00 εκ παραδρομής τιμολογήθηκαν όλα δηλαδή 1.500,00 με 24%.
Η λάθος τιμολόγηση διαπιστώθηκε κατά την παράδοση των εμπορευμάτων στον πελάτη, στις 17/9/20Χ8 αφού είχαν εκδοθεί τα προβλεπόμενα φορολογικά στοιχεία και είχαν ενημερωθεί τα βιβλία.
Ποια είναι η σωστή διόρθωση που πρέπει να γίνει όσον αφορά τον ΦΠΑ, τα εκδοθέντα στοιχεία και τα τηρούμενα βιβλία;

Κατηγορία: 

Είσπραξη ποσού και έκδοση παραστατικού από κοινοπραξία η οποία έχει λυθεί

Ερώτηση 1347
30.10.18
Το 2012 περατώθηκε η εκτέλεση ενός δημοσίου έργου για λογαριασμό ενός ΟΤΑ. Η κοινοπραξία λύθηκε και το 2014 έγινε διακοπή στην εφορία. Ο τελικός λογαριασμός έγινε το έτος 2017. Ερωτάται με ποιο παραστατικό, έκδοσης ποιου φυσικού ή νομικού προσώπου, μπορεί να εισπράξει η κοινοπραξία το προϊόν του τελικού λογαριασμού, εφόσον αυτή δεν υφίσταται πλέον.

Κατηγορία: 

Σελίδες