×

Επικοινωνία

×

Παραστατικά για τεκμηρίωση ενδοκοινοτικών αποκτήσεων

Ερώτηση 1256
12.06.18
Ποια δικαιολογητικά πρέπει να έχουμε για την διενέργεια ενδοκοινοτικών αποκτήσεων από χώρες που δεν είναι σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς; Οι φορτωτικές είναι απαραίτητες, με δεδομένο ότι ο πωλητής πληρώνει τα μεταφορικά και άρα δεν παραδίδεται η φορτωτική στον παραλήπτη;

Κατηγορία: 

Διανομή μερίσματος σε ΙΚΕ που συμμετέχει σε ΟΕ η οποία τηρεί απλογραφικά βιβλία

Ερώτηση M019
08.06.18
ΙΚΕ συμμετέχει με 90% σε μία ΟΕ με απλογραφικά βιβλία.
Η ΙΚΕ όταν θα πάρει το μέρισμα θα κάνει διανομή.
Τι εγγραφές γίνονται στα βιβλία της ΙΚΕ και της ΟΕ και πώς απεικονίζεται στο έντυπο Ν (και για την ΙΚΕ και για την ΟΕ).
Ουσιαστικά, τι φορολογία έχει;

Κατηγορία: 

Τρόπος έκδοσης στοιχείου ΕΛΠ από εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών

Ερώτηση 1254
07.06.18
Εταιρεία με αντικείμενο την ενοικίαση μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων μπορεί να εκδίδει φορολογικό παραστατικό (ΑΠΥ ή ΤΠΥ) χωριστά από το συμβόλαιο μίσθωσης ή το έντυπο είναι υποχρεωτικά συνενωμένο?
Αν εκδίδει χωριστά πρέπει να είναι από ταμειακή?

Κατηγορία: 

Παραστατικό εκθλιπτικού δικαιώματος που λαμβάνει αγρότης ειδικού καθεστώτος από ελαιοτριβείο

Ερώτηση 1240
07.06.18
Ελαιοτριβείο εκδίδει σε αγρότη ειδικού καθεστώτος ΤΠΥ-ΔΑ. Στο επισυναπτόμενο παραστατικό (βλ. παρακάτω) τι θα υπολογισθεί ως έσοδο και τι ως έξοδο?

Κατηγορία: 

Φορολογική αντιμετώπιση εκμίσθωσης αυτοκινήτου από ιδιώτη σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων

Ερώτηση 1232.
10.05.18
Ιδιώτης μπορεί να ενοικιάσει το ΙΧ αυτοκίνητο του σε εταιρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων; Μπορεί να θεωρηθεί επαγγελματίας με αυτή την ενέργεια;

Κατηγορία: 

Τρόπος έκδοσης στοιχείων που περιλαμβάνουν παροχή υπηρεσίας και εμπορία από μηχανογράφο-ελεύθερο επαγγελματία με έδρα την κατοικία του

Ερώτηση 1225.
30.04.18
Μηχανογράφος παρέχει υπηρεσίες πχ. στήσιμο δικτύων, στήσιμο RACK, Η/Υ κλπ. "μετά υλικών". Αγοράζει μόνος του τα υλικά που χρειάζεται που είναι και μεγάλης αξίας κάποια από αυτά πχ. το RACK ή ένας Η/Υ ή ένας σκληρός δίσκος και τα στήνει (δηλ. βάζει κ την υπηρεσία του) στον πελάτη.
Δεδομένου ότι η έδρα του είναι σε ένα δωμάτιο στην οικία του, πώς θα μπορούσε να αντιμετωπισθεί σύννομα το όλο θέμα;
Μπορεί να κόβει μόνο ΤΠΥ αναγράφοντας τα ΔΑ που τα μεταφέρει τα υλικά και την φράση "μετά υλικών" αν έχει συμφωνητικό στο οποίο ρητά αναγράφεται η αξία των υλικών και η αξία της υπηρεσίας; Αυτή η ενέργεια θα ήταν σύννομη; Ο πελάτης του θα μπορούσε να ενημερώσει σύννομα το μητρώο παγίων του;
Μήπως υποχρεούνται να κόψει Τιμολόγιο για τα υλικά και ΤΠΥ για την υπηρεσία που παρέχει; Εισάγοντας και έναν ΚΑΔ χονδρικού εμπορίου;
Μπορεί να το κάνει αυτό δεδομένου ότι η έδρα είναι στο σπίτι του; Αν όχι θα μπορούσε να κόβουν οι προμηθευτές του τα τιμολόγια στο όνομα του αλλά με τόπο παράδοσης την έδρα του πελάτη του και αυτός να εισάγει ΚΑΔ χονδρικού εμπορίου με Υ/Δ ότι δεν έχει αποθήκη αλλά τα υλικά πάνε κατευθείαν στην έδρα του πελάτη του;
Πώς θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε σωστά το όλο θέμα;

Κατηγορία: 

Χρόνος έκδοσης τιμολογίου ή στοιχείου λιανικής σε χονδρική ή λιανική παροχή υπηρεσίας

Ερώτηση 1216.
12.04.18
Επιχείρηση με απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία παρείχε υπηρεσίες τόσο χονδρικής όσο και λιανικής τους μήνες 11/2017 και 12/2017, όπως αναφέρονται στην περιγραφή κειμένου του παραστατικού.
Έως ποιο χρονικό διάστημα 2018 πρέπει να εκδώσει ΤΠΥ και ΑΠΥ αντίστοιχα;
Για το οικείο φορολογικό έτος υπάρχει κάποιος χρονικός περιορισμός ως προς την υπηρεσία και αντίστοιχη τιμολόγηση της ως 31/12/2018 (πχ. για μια υπηρεσία του 6/2018 όπως περιγράφεται αναλυτικά ως πότε πρέπει να εκδοθεί το παραστατικό;)
 

Κατηγορία: 

Φορολογική αντιμετώπιση πώλησης παγίου

Ερώτηση 1203.
10.04.18
ΙΚΕ πουλάει ένα πάγιο αναπόσβεστης αξίας 1.840 ευρώ με αξία πώλησης όση η αναπόσβεστη. Με βάση τον Ν.4172/2013 οι πωλήσεις παγίων φορολογούνται κανονικά στα έσοδα και η εγγραφή που θα γίνει κατά την πώληση είναι χρέωση πελάτης = 2281,16 και πίστωση πωλήσεις + ΦΠΑ (1840 + 441,6) Κατά το κλείσιμο της χρήσης αφού γίνουν οι εγγραφές κλεισίματος το πάγιο που πουλήθηκε στο ισολογισμό δεν πρέπει να εμφανίζεται με την πραγματική του λογιστική αξία δηλαδή αξία αγοράς μείον αποσβέσεις μέχρι την πώληση υπόλοιπο 0,01 λεπτό; Αν είναι έτσι τι εγγραφές θα κ άνω ώστε να φτάσω στο παραπάνω αποτέλεσμα;

Κατηγορία: 

Έκδοση στοιχείων σε περίπτωση απόκτησης δικαιώματος πρόσβασης σε ηλεκτρονικό βιβλίο (e-book) και επί παράδοσης βιβλίου σε υλική μορφή (CD)

Ερώτηση 1201.
04.04.18
Εκδοτικός οίκος Α εκδίδει σε μορφή e-book βιβλία επιστημονικού περιεχομένου. Τα βιβλία αυτά υπάρχουν στο site του οίκου και οι πελάτες (ιδιώτες ΦΠ και ΝΠ) έναντι αμοιβής έχουν πρόσβαση σε αυτά.
Υπάρχουν κάποια ΦΠ που (συμμετέχοντας σε ένα σεμινάριο που διοργανώνει τρίτος) θα αποκτήσουν κωδικούς πρόσβασης στα e-book του Α. Η συμφωνία θα προβλέπει ότι τα ΦΠ, ανάλογα με την πρόοδο του σεμιναρίου, θα έχουν μέσω των κωδικών τους, πρόσβαση στα e-book αλλά σε περιορισμένο περιεχόμενο ανάλογο την διδακτέας ύλης. Όμως, στο τέλος του σεμιναρίου θα λαμβάνουν σε cd ολόκληρο το e-book.
Για τις ανάγκες του ΦΠΑ θεωρώ η παραπάνω πράξη υπάγεται στα αρ 47α & 72 δηλαδή ότι είναι υπηρεσία. Για τις ανάγκες των ΕΛΠ, σε ποια περίπτωση του Αρ 13 υπάγεται;
1) Σαν δικαίωμα λήψης υπηρεσίας, οπότε θα έχει ο Α υποχρέωση έκδοσης απόδειξης στην έναρξη της υπηρεσίας;
2) Σαν συνεχιζόμενη, οπότε η έκδοση θα εξαρτάται από την μορφή της συμφωνίας σε σχέση με το απαιτητό;
3) Ή σαν πώληση είδους και η έκδοση απόδειξης θα συγχρονίζεται με την παράδοση του cd;
4) Βλέπεται κάποια διαφοροποίηση στον χρόνο έκδοσης με το Αρ .11 των ΕΛΠ αν χρειαστεί να εκδώσουμε παρόμοια στοιχεία προς ΝΠ;

Κατηγορία: 

Αλλαγή βιβλίων

Ερώτηση 1195.
22.03.18
ΑΕ που εντάσσεται στις μικρές οντότητες (τζίρος 2015 1.206.235, 2016 1.210.652, 2017 1.204.502 και προσωπικό 2015-16-17 10 άτομα) προτίθεται να μετατραπεί το 2018 σε ετερόρρυθμη εταιρεία. Με δεδομένο ότι δεν πρόκειται να αλλάξουν τα δύο από τα τρία μεγέθη (τζίρος και αριθμός εργαζομένων) το 2018, μπορεί από 1-1-2019 να τηρήσει απλογραφικά βιβλία;

Κατηγορία: 

Σελίδες