×

Επικοινωνία

×

Εισφορά ατομικής επιχείρησης που τηρεί διπλογραφικά σε ΟΕ

Ερώτηση 1408
28.01.19
Ατομική επιχείρηση με διπλογραφικά βιβλία θα μετατραπεί σε ομόρρυθμη εταιρεία με εισφορά στο σύνολό της με το ίδιο αντικείμενο.
Ερωτήματα:
• Εάν τα κτίρια και τα οικόπεδα που διαθέτει η ατομική δεν μεταβιβαστούν υπάρχει το ενδεχόμενο να μην θεωρηθεί εισφορά στο σύνολο της και να επιβληθεί ΦΠΑ στην αξία τους;
• Τα πάγια (τα περισσότερα έχουν αποσβεστεί), πως θα αποτιμηθούν στην πραγματική ή στην λογιστική τους αξία;
• Τι πρέπει να περιλαμβάνει το καταστατικό της ομόρρυθμής ως προς την εισφερόμενη ατομική; Δηλαδή να περιλαμβάνει ισολογισμό με 31/12/2018 ή απλή αποτίμηση της πραγματικής αξίας της ατομικής (ως προς τα εμπορεύματα και τα πάγια);
• Ποιες άλλες υποχρεώσεις έχει ως προς τον έλεγχο της φορολογικής αρχής;
• Η ατομική επιχείρηση που είναι αντιπρόσωπος σε διανομή τροφίμων έχει εγγυητική επιστολή για να διατηρήσει την αντιπροσωπεία. Τι θα πρέπει να γίνει στην διάδοχη κατάσταση;
• O δανεισμός της ατομικής μεταβιβάζεται ως έχει στην ομόρρυθμή;
• Οι εισπρακτέες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της ατομικής και αυτές που υπάρχουν για πλαφόν στην τράπεζα με ποιο τρόπο θα εισπραχθούν στην διάδοχη κατάσταση; Το ίδιο και για τις πληρωτέες.
• Η ομόρρυθμή μπορεί να τηρήσει απλογραφικά βιβλία;

Κατηγορία: 

Χρόνος έκδοσης τιμολογίου

Ερώτηση 1406
15.01.19
Θα ήθελα να σας υποβάλλω το εξής ερώτημα σχετικά με το χρόνο έκδοσης τιμολογίου με βάση τα ΕΛΠ. Έστω ότι μια Α.Ε. που εκδίδει τιμολόγια πώλησης εμπορευμάτων χονδρικής (χωρίς μηχανισμό σήμανσης) έχει δελτίο αποστολής με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2018. Μπορεί να εκδοθεί το τιμολόγιο στις 05 Ιανουαρίου 2019 αλλά στο παραστατικό να αναγράφεται η ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2018;

Κατηγορία: 

Λογιστικός χειρισμός αμοιβών προσωπικού ως δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης

Ερώτηση 1396
24.12.18
Επιχείρηση με βιβλία Γ κατηγορίας, πραγματοποιεί δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης εφαρμογών για τις οποίες ακολουθεί κάθε χρόνο τις διαδικασίες που προβλέπονται για τις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης (φορολογική προσαύξηση κατά 30%, κατάθεση φακέλου στην υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας κτλ.).
Οι δαπάνες αυτές κατά το 90% αφορούν μισθοδοσίες προσωπικού. Μπορείτε να μας ενημερώσετε εάν με βάση και τις διατάξεις των ΕΛΠ και τις αποφάσεις του ΣΛΟΤ, πως χειριζόμαστε λογιστικά τις δαπάνες αυτές σε ετήσια βάση;
Το πραγματικό γεγονός είναι ότι επειδή αφορούν ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής οι οποίες χρειάζονται συνεχή συντήρηση και ανάπτυξη διαφορετικά απαξιώνονται, τις μεταφέρουμε στο σύνολό τους στα αποτελέσματα χρήσης και δεν τις απεικονίζουμε στα άυλα πάγια στοιχεία. Είναι ορθή αυτή η λογιστική απεικόνιση ή όχι; Εάν τα απεικονίζαμε στα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία θα μπορούσαν να βαρύνουν στο σύνολο τους τα αποτελέσματα της χρήσης ή θα ήμουν υποχρεωμένος να εφαρμόσω συντελεστή απόσβεσης;

Κατηγορία: 

Συνέχιση των αποσβέσεων παγίων στοιχείων κατά τη μεταβίβαση επιχείρησης ως συνόλου

Ερώτηση 1400
21.12.18
Ατομική επιχείρηση με δραστηριότητα Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενεργείας από Φωτοβολταϊκά Συστήματα μεταβιβάζεται εντός του 2018 λόγο συνταξιοδότησης, με γονική παροχή στο γιο. Με την 1055/2003 υπολογίστηκε η υπεραξία.
Η ερώτηση μου είναι εάν η αξία των αναπόσπαστων παγίων (το κόστος κατασκευής του Φωτοβολταϊκού Πάρκου) μεταφέρεται στην νέα εταιρεία και μπορούμε κανονικά να συνεχίσουμε τις αποσβέσεις.
Σας ευχαριστώ!

Κατηγορία: 

Εισαγωγές

Ερώτηση 1386
21.12.18
Τιμολόγιο εξωτερικού: 11.581,21€
Φορολογητέα βάση εισαγωγής: 11.893,90€.
ΤΠΥ Εκτελωνιστή: Φόροι Δασμοί: 3167,23 – ΟΛΘ: 70,06 - Έξοδα τρίτων: 45,71 - Σ.Ε.Θ.: 13,00 - αμοιβή εκτελωνιστή: 50,00 + 12,00 ΦΠΑ. Σύνολο τιμολογίου 3.358,00€.
Ο εκτελωνιστής καταβάλλει τα έξοδα εισαγωγής. Ποιες εγγραφές απαιτούνται με χρήση λογαριασμών τάξεως;

Κατηγορία: 

Έκδοση τιμολογίου σε αντικατάσταση ΑΛΠ

Ερώτηση 1398
20.12.18
Διάβασα την απάντηση σας για το πρατήριο, καταλαβαίνω ότι επισυνάπτουμε την ΑΛΠ στο τιμολόγιο που δίνουμε στον πελάτη, παρακαλώ πείτε μου αν όντως έτσι είναι για το κατάστημα εστίασης, εφόσον μας έχει πει ο πελάτης μας ότι θέλει να του εκδώσουμε τιμολόγιο, και με δεδομένο ότι δεν έχουμε σύστημα παραγγελιοληψίας, σε περίπτωση ελέγχου την ώρα του γεύματος πως θα δικαιολογηθούμε στο ότι δεν θα έχουμε απόδειξη με σήμανση πάνω στο τραπέζι;

Κατηγορία: 

Έκδοση παραστατικού για δωρεάν υπηρεσίες και έκπτωση Φ.Π.Α. εισροών απαλλασσόμενης του φόρου δραστηριότητας από αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία

Ερώτηση 1393
20.12.18
Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 741 του Αστικού Κώδικα, υπαγόμενη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, λαμβάνει δωρεές και συνδρομές από τα μέλη της για τη διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων (υπηρεσία στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ) τα οποία παρέχονται δωρεάν και δεν έχει εισοδήματα από άλλη πηγή.
Έχει υποχρέωση έκδοσης οιουδήποτε παραστατικού για την παροχή των επιμορφωτικών σεμιναρίων έστω και μηδενικού στα πλαίσια εφαρμογής των ΕΛΠ;
Έχει δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ των εισροών που πραγματοποιεί στα πλαίσια του καταστατικού της σκοπού;

Κατηγορία: 

Συμμετοχή Ε.Ε. σε άλλη Ε.Ε.

Ερώτηση 1388
19.12.18
Ετερόρρυθμη εταιρεία συμμετέχει ως ετερόρρυθμο μέλος με σε άλλη Ε.Ε. με ποσοστό 60%. Σε ποιόν λογαριασμό θα περαστεί η συμμετοχή αυτή (18.00.08, 18.01.08, 18.30.08)? Θεωρείται θυγατρική ή συγγενική εταιρεία ή όχι;

Κατηγορία: 

Λογιστική αντιμετώπιση χρέωσης αεροπορικών εισητηρίων

Ερώτηση 1378
14.12.18
Καλημέρα,
Σε εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και ανάπτυξης λογισμικού, στην οποία οι εταίροι κάνουν συνεχώς ταξίδια προς του πελάτες τους, έχουμε το εξής θέμα:
Όταν γίνεται κράτηση αεροπορικού εισιτηρίου, μπορεί να πρέπει να γίνει αλλαγή ώρας και ημέρας και να εκδοθεί 2ο αεροπορικό εισιτήριο με αξία μεγαλύτερη από το πρώτο.
Η αεροπορική εταιρεία δεν επιστρέφει την διαφορά των χρημάτων , γιατί αυτή είναι η πολιτική της.
Λογιστικά πως θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό; Κανονικά σαν έξοδο θα πρέπει να καταχωρηθεί το 2ο εισιτήριο, σωστά; Το επιπλέον ποσό μπορεί να μπει στην αναμόρφωση; Προτείνετε κάποια άλλη αντιμετώπιση;
Ευχαριστώ

Κατηγορία: 

Έκδοση τιμολογίου σε αντικατάσταση ΑΛΠ

Ερώτηση 1376
14.12.18
Γειά σας, παρακαλώ να μου πείτε αν επιτρέπεται η αντικατάσταση ΑΛΠ με τιμολόγιο στις εξής περιπτώσεις:
1) Πρατήριο υγρών καυσίμων
Η ΑΛΠ εκδίδεται από το σύστημα εισροών εκροών, ο πελάτης ζητά τιμολόγιο.
2) Εστιατόριο - κατάστημα εστίασης
Η επιχείρηση εκδίδει ΑΛΠ χωρίς σύστημα παραγγελιοληψίας, έστω ότι γνωρίζει εκ των προτέρων ότι πρέπει να εκδώσει τιμολόγιο, πως γίνεται η έκδοση παραστατικών.
Μέχρι τώρα, εκδίδει ΑΛΠ κατά το σερβίρισμα, και στο τέλος εκδίδει ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ με αιτιολογία "σε αντικατάσταση των ΑΛΠ με αριθμό.....)
Σε περίπτωση που επιτρέπεται η αντικατάσταση των ΑΛΠ με τιμολόγιο, πρέπει να επισυνάψουμε τις ΑΛΠ στο τιμολόγιο του πελάτη ή στο δικό μας στέλεχος;
Η ερώτηση γίνεται γιατί πρόσφατα είχαμε έλεγχο σε πρατήριο καυσίμων και είχαμε διαφωνία ως προς αυτό το γεγονός.

Κατηγορία: 

Σελίδες