×

Επικοινωνία

×

Έκπτωση δαπάνης ενοικίου παρελθουσών χρήσεων βάσει δικαστικής απόφασης

Ερώτηση 1084.
10.11.17
Εταιρία είχε συμφωνήσει προφορικά το ενοίκιο από 2.500,00 που είχε υπογράψει στο μισθωτήριο, να πληρώνει 2.000,00 κάθε μήνα από το έτος 2014. Στα βιβλία της καταχωρούσε τις 2.000,00.
Τη διαφορά των 500,00 ευρώ η εκμισθώτρια την διεκδίκησε δικαστικά και την κέρδισε.
Το δικαστήριο όρισε να πληρωθεί εντός 2 ετών σε δόσεις από το 2017.
Τη διαφορά του ενοικίου την καταχωρώ στο 81 ή στο 82 και το ερώτημα είναι εάν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της τρέχουσας χρήσης.

Κατηγορία: 

Μείωση δανείου από καταβολή εγγύησης ασφαλιστικής εταιρείας προς την τράπεζα

Ερώτηση 1058.
25.10.17
Εταιρεία (ΕΠΕ) είχε δάνεια από τράπεζες, εγγυημένα από τον διαχειριστή – εταίρο της ο οποίος ήταν ασφαλισμένος από την τράπεζα για θάνατο. Επειδή συνέβη (ο θάνατος), το ποσό του δανείου μειώθηκε από την τράπεζα κατά ένα σημαντικό ποσοστό, με το ποσό που κατέβαλε η ασφαλιστική εταιρεία. Ποιος ο χειρισμός των γεγονότων λογιστικά και φορολογικά;

Κατηγορία: 

Απογραφή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και τρόπος τήρησης ειδικού βιβλίου άρθρου 45

Ερώτηση 1067.
20.10.17
Πωλητής μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που τα εισάγει από εξωτερικό είναι υπόχρεος απογραφής όταν ξεπερνάει το όριο που προβλέπεται βάσει των ακαθάριστων εσόδων του; Και επίσης το ειδικό βιβλίο που τηρεί (άρθρο 45) μπορεί να είναι και σε μηχανογραφημένες σελίδες ή και ανά έτος (διευκρινίζω ότι η αρμόδια Δ.Ο.Υ. είπε ότι δεν χρειάζεται θεώρηση);

Κατηγορία: 

Βραχυχρόνια τουριστική μίσθωση/ενοικίαση μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (AirBNB κλπ.) - Υποχρέωση Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας και τρόπος έκδοσης απόδειξης λιανικής

Ερώτηση 1039.
29.09.17
Εταιρεία με διπλογραφικά βιβλία (Ι.Κ.Ε) και κύρια δραστηριότητα την εκμετάλλευση τουριστικών ακινήτων (ΚΑΔ 55.20.1), μισθώνει (με 9ετές συμβόλαιο επαγγελματικής μίσθωσης), 4ώροφο κτίριο από ιδιώτη με σκοπό την αποκλειστική τουριστική εκμετάλλευση.
Κατόπιν συμφωνίας με τον ιδιοκτήτη προχώρησε σε ανακαίνιση των διαμερισμάτων με δικά της έξοδα.
Προβάλλει τα προς βραχυχρόνια μίσθωση διαμερίσματα (ελάχιστος χρόνος ενοικίασης 1 ημέρα και μέγιστος 20 ημέρες) και μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας.
Στους πελάτες της εκδίδει χειρόγραφη Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών για τα ποσά που εισπράττει (για τη διαμονή). Δεν παρέχει πρωινό ούτε γεύμα ούτε μπαρ.
Παρέχει υπηρεσίες καθαριότητας δωματίων (σεντόνια κλπ).
Ερώτημα 1ο : Για κάθε βραχυχρόνια μίσθωση στους τουρίστες (κατά κύριο λόγο από άλλες χώρες πλην Ελλάδας), έχει υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας μέσω TaxisNet;
Ερώτημα 2ο : Υποχρεούται στην έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών λιανικής μέσω ταμειακής μηχανής ή μπορεί να συνεχίσει να εκδίδει χειρόγραφες για την παροχή υπηρεσίας διαμονής στα τουριστικά καταλύματα;

Κατηγορία: 

Λογιστικός χειρισμός ΕΦΚ στο κρασί και τρόπος συμπλήρωσης της περιοδικής δήλωσης κατά την έξοδο από τη φορολογική αποθήκη

Ερώτηση 1021.
13.09.17
Επιτηδευματίας που τηρεί φορολογική αποθήκη, με δραστηριότητα αποστακτήριο -ποτοποιία, καταβάλλει κάθε μήνα μαζί με τον ΕΦΚ και ΦΠΑ στο τελωνείο. Θα ήθελα να μου πείτε το λογιστικό χειρισμό που πρέπει να κάνω για απλογραφικά βιβλία, και σε ποιον κωδικό της περιοδικής ΦΠΑ πρέπει να αναγραφεί το συγκεκριμένο ποσό.

Κατηγορία: 

Φασόν ενδοκοινοτικό

Ερώτηση 1013.
27.07.17
Εταιρία που κατασκευάζει παπούτσια και συνεργάζεται αποκλειστικά με εταιρείες εντός της Ε.Ε., παραλαμβάνει τις πρώτες ύλες από τους πελάτες της με δελτίο αποστολής, τις επεξεργάζεται και τους επιστρέφει έτοιμα παπούτσια. Τι παραστατικό θα εκδώσει για την επιστροφή - πώληση των παπουτσιών;

Κατηγορία: 

Δυνατότητα μη έκδοσης πιστωτικού τιμολογίου σε περίπτωση claw back

Ερώτηση 997.
10.07.17
Γιατρός που έχει λάβει από τον ΕΟΠΥΥ, με ανάρτηση στο σύστημα e-ΔΑΠΥ, τις μειώσεις στις αμοιβές του για το clawback και rebate, έχει υποχρέωση να εκδώσει και πιστωτικό τιμολόγιο προς τον ΕΟΠΥΥ ή το ίδιο το έγγραφο του ΕΟΠΥΥ επέχει και θέση τιμολογίου με βάση τα ΕΛΠ;

Κατηγορία: 

Προαιρετική – υποχρεωτική σύνταξη απογραφής για απλογραφικά με τζίρο < 150 χιλ. €

Ερώτηση 988.
27.06.17
Έστω ότι την 31/12/2016 συντάχθηκε απογραφή και για την επόμενη χρήση 2017 η επιχείρηση δεν θέλει (αφού δεν υποχρεούται) να συντάξει απογραφή. Στο Ε3 του φορολογικού έτους 2017, η απογραφή λήξης της 31/12/2016 θα αναγραφεί σαν απογραφή έναρξης του 2017;
Έστω ότι την 31/12/2016 ΔΕΝ συντάχθηκε απογραφή (αφού η επιχείρησης δεν υποχρεούνταν). Αν στην χρήση 2017 αποφασίσει να συντάξει απογραφή λήξης 31/12/2017, στο Ε3 του φορολογικού έτους 2017 τι θα αναγράψει σαν απογραφή έναρξης 1/1/2017;
Θα μπορούσε να συντάξει απογραφή έναρξης 1/1/2017 η οποία όμως δεν θα ήταν υποχρεωτική να αναγραφεί στο Ε3 του φορολογικού έτους 2016 ως απογραφή λήξης 31/12/2016;
Αν συντάξω προαιρετική απογραφή την 31/12/2016. Ποια θα είναι η τελευταία υποχρεωτική απογραφή του κύκλου της τριετίας; Η απογραφή της 31/12/2019;

Κατηγορία: 

Συνεχόμενες προαιρετικές απογραφές – δυνατότητα διακοπής διενέργειας προαιρετικής απογραφής

Ερώτηση 987.
27.06.17
1η Επιχείρηση: Απλογραφικά – Λιανοπωλητής οπτικών
Ακαθάριστα έσοδα κατά χρήση:
2010 = 203.000€
2011 = 141.000€
2012 = 122.000€
2013 = 98.000€
2014 = 98.000€
2015 = 98.000€
2016 = 101.000€
Όλα τα χρόνια αυτά διενεργούσε απογραφή αποθεμάτων.
Πότε κλείνει ο κάθε κύκλος υποχρέωσης απογραφής λόγω σύνταξης προαιρετικής απογραφής;
Τελικά, πότε μπορεί να σταματήσει την απογραφή;
 
2η επιχείρηση: Απλογραφικά – παντοπωλείο μίνι μάρκετ (λιανική)
Ακαθάριστα έσοδα κατά χρήση:
2012 = 8.500€ (έναρξη 18/12/2012) – Δεν έκανε απογραφή
2013 = 98.000€ - συνέταξε απογραφή
2014 = 98.000€ - συνέταξε απογραφή
2015 = 98.000€ - συνέταξε απογραφή
2016 = 101.000€ - συνέταξε απογραφή
Επίσης, τα ίδια με παραπάνω ερωτήματα.

Κατηγορία: 

Βεβαίωση οίκου δημοπρασιών ως τιμολόγιο - Υποβολή δήλωσης από υπό σύσταση ίδρυμα

Ερώτηση 985.
22.06.17
Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: τηρώ βιβλία σ’ ένα υπό ίδρυση Ίδρυμα το οποίο τον 6/2016 εκποίησε στον οίκο christie's τιμαλφή τα οποία ήταν στην περιουσιακή του κατάσταση μέσω της διαθήκης που άφησε η θανούσα. Ο οίκος christie's σε δημοπρασία που έγινε στο Λονδίνο, εκποίησε τα κοσμήματα τα οποία αξιολογήθηκαν και εκποιήθηκαν 212.000 € εκ των οποίων στον τραπεζικό λογαριασμό κατατέθηκαν 189.517,4 €. Η διαφορά σε κατάσταση που εστάλη μέσω mail δεν είναι τιμολόγιο αλλά μια κατάσταση που πήγε το κάθε τι. Προμήθειες και τα λοιπά.
Το ερώτημά μου έχει να κάνει πώς χειρίζομαι λογιστικά το ποσό της κατάθεσης αλλά και το ποσό της προμήθειας από την cristie's από την στιγμή που δεν εκδόθηκε τιμολόγιο.
Επίσης, τα υπό ίδρυση Ιδρύματα σε σχετικό ερώτημα προς το Υπουργείο Οικονομικών πέρσι το καλοκαίρι μου γνωστοποιήθηκε πως δεν είναι υπόχρεο υποβολής φορολογικής δήλωσης. Ήθελα να γνωρίζω αν αυτο που μου επιδόθηκε εγγράφως ισχύει ή όχι.

Κατηγορία: 

Σελίδες