×

Επικοινωνία

×

Z – ΣΤΗΛΗ ΕΣΟΔΩΝ

Ερώτηση 299.
Με τις αλλαγές του ΦΠΑ, τα κρεοπωλεία πως πρέπει να διορθώσουν το ζ; Έως σήμερα είχαν:

1) ένα παράδειγμα συμπλήρωσης ζ για να δοθεί ως δείγμα.
2) όταν πελάτης δεν κόβει σωστά τα ζ ως προς το είδος , πάρα μόνο ως προς το ΦΠΑ, έχει κυρώσεις;
3) στο βιβλίο (απλογραφικά) οι στήλες: λιανικές πωλήσεις εμπορευμάτων 13% και λιανικές πωλήσεις εμπορευμάτων 23%, είναι σωστές ή πρέπει να γίνει λεπτομερή αναφορά και στα είδη;

Κατηγορία: 

ΜΙΣΘΩΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΣΠΑ

Ερώτηση 283.
Σας έχω ρωτήσει και άλλη φορά για το παρακάτω θέμα απλώς θα ήθελα μια γραμμή στο πως θα χειριστώ τις δαπάνες βελτιώσεων σε σχέση με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ το οποίο επιδοτεί το 50% του κόστους. Η επιχείρηση είναι μισθωμένη και σύμφωνα με την 1103/2015 θα πρέπει να επιμερίσω το κόστος δαπανών (βελτιώσεων) στα έτη μίσθωσης. Η επιδότηση δόθηκε το 2015 και οι δαπάνες ξεκίνησαν στο τέλος του 2013. Μέσα από το παρακάτω παράδειγμα πείτε μου σας παρακαλώ το λογιστικό χειρισμό: 94000 € Βελτιώσεις το 2014 (πρέπει να καταχωρηθούν ως πάγια)η επιδότηση είναι 47000€ (δόθηκε

Κατηγορία: 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ

Ερώτηση 279.
Επιχείρηση με β κατηγορίας βιβλία διενεργεί προαιρετική απογραφή το έτος 2010 επομένως διενεργούνται υποχρεωτικά απογραφές για τα έτη 2011-2012-2013.
Μπορεί να χρησιμοποιήσει σαν απογραφή έναρξης το 10% των αγορών του έτους 2013 ή υποχρεωτικά πρέπει να αναγραφεί η πραγματική απογραφή που θα έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη ζημιά;

Κατηγορία: 

ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΠΑ

Ερώτηση 274.
Σας παρακαλώ ενημερώστε με για το πως θα χειριστώ λογιστικά το πρωινό σε ξενοδοχείο...στην απόδειξη παροχής (6,5%) θα ενσωματώσω και το πρωινό (13%); Στα βιβλία θα πρέπει να εμφανίζω ξεχωριστές στήλες; Μήπως η φορολόγηση γινεται με ποσοστά όταν υπάρχει πρωινό στην τιμή;

 

Κατηγορία: 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Ερώτηση 266.
Επαγγελματίας με μπλοκάκι έκανε διακοπή εργασιών στις 30/5/2015. Θα δηλώσει του χρόνου καθαρά κέρδη 6.000 ευρώ (από την δραστηριότητα που είχε με μπλοκάκι). Τώρα του πρότειναν να εργαστεί σε μια εταιρία περιστασιακά (4 μήνες) και να τον πληρώσουν με τίτλο κτήσης (πρώην απόδειξη δαπανών). Το συνολικό ποσό που θα πάρει θα είναι 4.000 ευρώ .

Κατηγορία: 

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΡΝΗΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Ερώτηση 265.
Όταν μία εταιρεία Α πληρώνει μέσω όψεως προμηθευτή της για λήψη υπηρεσίας αλλά ο προμηθευτής αρνείται να εκδώσει τιμολόγιο, μπορεί η εταιρεία Α να εκδώσει κάποιο παραστατικό για να δικαιολογήσει την δαπάνη; Απαντήστε μου παρακαλώ και σε περίπτωση που ο προμηθευτής είναι εσωτερικού και σε περίπτωση που είναι εξωτερικού.

 

Κατηγορία: 

ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

Ερώτηση 263.
Επιτηδευματίας που χρησιμοποιεί αθεώρητα πλέον παραστατικά για τις πωλήσεις που πραγματοποιεί, η αρίθμηση έχει φτάσει σε πολύ μεγάλο νούμερο, έχει το δικαίωμα όταν αλλάξει η χρήση η αρίθμηση των παραστατικών να αρχίζει από το νο1 .

 

Κατηγορία: 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ

Ερώτηση 244.
Σε προηγουμένη  απάντηση σας μου είπατε να καταχωρήσω αρνητικά την επιδότηση βελτιώσεων ΕΣΠΑ σε απλογραφικά βιβλία. Θα ήθελα να που πείτε αν και απλογραφικά...σε ποιο 4βαθμιο θα μπορούσα να καταχωρούσα την επιδότηση βελτιώσεων πάγιου, σε ποιο κωδ. θα έπρεπε πληροφορικά να φαίνεται στην περιοδική ΦΠΑ;

 

Κατηγορία: 

ΚΛΟΠΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Ερώτηση 238.
Κλοπή εμπορευμάτων 10 000 πως αντιμετωπίζεται από άποψης φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ? Τι έγγραφές πρέπει να γίνουν, έχοντας υπόψιν ότι τα 4.000 ήταν και στην απογραφή 31-12-2014;
Ταυτοχρόνως έχουμε και 10.000 κλοπή από το ταμείο.

 

Κατηγορία: 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2014 – 2015

Ερώτηση 237.
Επιχείρηση που τηρεί απλογραφικά βιβλία και η οποία για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων της του οικονομικού έτους 2014 (χρήση 2013) εφάρμοσε τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης γ' της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.2238/1994, επιλέγει να μην εφαρμόσει την μεταβατική διάταξη της παρ. 32 του άρθρου 72 του Ν.4172/2013 (απογραφή έναρξης και λήξης 10%) και λαμβάνει ως μηδενική την αξία της απογραφής έναρξης και λήξης.

Κατηγορία: 

Σελίδες