×

Επικοινωνία

×

Ακίνητα

Ερώτηση 1370
07.12.18
Τεχνική εταιρία κατασκεύασε το 2005 έξι διαμερίσματα με σκοπό την πώληση τους. Τα διαμερίσματα παραμένουν αδιάθετα και η αξία τους εμφανίζεται στο λογαριασμό 21 του ΕΓΛΣ.
Από το 2007 έως σήμερα η εταιρία εκμισθώνει τα παραπάνω ακίνητα και δηλώνει τα εισπραττόμενα ενοίκια στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
Ερώτηση:
Τα παραπάνω 6 διαμερίσματα που εκμισθώνονται θα πρέπει να θεωρηθούν πάγια, να εγγραφούν στο Ε9 από το 2010, να περάσουν στον λογαριασμό 11 και αν πουληθούν να θεωρηθούν ως πώληση παγίου ή να παραμείνουν ως έχουν?
Ευχαριστώ

Κατηγορία: 

Χρόνος έκδοσης τιμολογίου που αφορά μίσθωση ακινήτου για το οποίο δόθηκε και προκαβολή μισθωμάτων

Ερώτηση 1369
27.11.18
Ανώνυμη εταιρία με αντικείμενο δραστηριότητας, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, μισθώνει ένα από τα ακίνητα της (ξενοδοχειακή μονάδα που αποπερατώθηκε το 2015) με ολόκληρο τον εξοπλισμό του αντί του ποσού των 60.000,00 ευρώ συν ΦΠΑ 14.400,00 ευρώ. Ο μισθωτής καταβάλει με την υπογραφή του συμφωνητικού, μισθώματα τριών ετών συν τον αναλογούντα ΦΠΑ ( 180.000,00 + 43.200,00 ).
Ερώτηση
Το παραστατικό που θα εκδοθεί θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τα μισθώματα και των τριών ετών με τον αναλογούντα ΦΠΑ έτσι ώστε ο ΦΠΑ που εισπράχθηκε να αποδοθεί στο δημόσιο εφόσον έχει εισπραχθεί σύμφωνα με το συμφωνητικό μίσθωσης ή θα περιλαμβάνει μόνον τα μισθώματα του τρέχοντος έτους και το υπόλοιπο ποσό που καταβλήθηκε θα θεωρηθεί προκαταβολή έναντι ενοικίων.
Ευχαριστώ

Κατηγορία: 

Υποχρέωση έναρξης φυσικού προσώπου που παρέχει υπηρεσίες διδασκαλίας ξένης γλώσσας μέσω διαδικτύου

Ερώτηση 1365
27.11.18
Ιδιώτης (μισθωτός με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα) θέλει να διδάσκει ξένες γλώσσες μέσω διαδικτύου σε παιδιά ξένων κρατών. Είναι υποχρεωμένος να εκδίδει κάποιου είδους παραστατικό για την αμοιβή που θα λαμβάνει και πώς φορολογείται;

Κατηγορία: 

Διόρθωση ισολογισμού

Ερώτηση 1360
21.11.18
Όταν γίνεται αλλαγή από νέο Διαχειριστή ή από την τακτική Γ.Σ. στον ισολογισμό μετά τη λήξη της προθεσμίας φορολογικών δηλώσεων, επειδή προέκυψαν νέα δεδομένα (π.χ. προβλέψεις) - οπότε έχουν κλείσει τα βιβλία της προηγούμενης χρήσης και έχουν μεταφερθεί στη νέα χρήση – πριν από την δημοσίευση στο ΓΕΜΗ.
Πότε γίνονται οι αντίστοιχες εγγραφές στα βιβλία, 31/12 ή ημερομηνία απόφασης οργάνου π.χ. νέος διαχειριστής ή ΓΣ;
Τροποποιητική φορολογική δήλωση;
Τα φορολογικά κέρδη δεν αλλάζουν γιατί οι προβλέψεις θα αναμορφωθούν.

Κατηγορία: 

Φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις ραδιοφωνικών σταθμών

Ερώτηση 1355
16.11.18
Καλημέρα σας, θα ήθελα να ρωτήσω τί φορολογικές υποχρεώσεις έχει μία ραδιοφωνική εταιρεία, όπως τέλη που πρέπει να αποδώσει π.χ. ΕΔΕΟΑΠ και ποιες είναι οι προθεσμίες υποβολής.


Προμήθεια κατά την λιανική πώληση καρτών κινητής τηλεφωνίας

Ερώτηση Τ.10
05.11.18
Είναι νόμιμη η προμήθεια που χρεώνουν τα περιπτερά και καταστήματα ψιλικών κατά την πώληση καρτών κινητής τηλεφωνίας; Αν ναι πως αντιμετωπίζεται λογιστικά και φορολογικά;

Κατηγορία: 

Έκδοση στοιχείου με λάθος υπολογισμό Φ.Π.Α

Ερώτηση Τ.7
31.10.18
Επιχείρηση εμπορίας ειδών διατροφής με διπλογραφικά βιβλία σε τιμολόγιο που εξέδωσε στις 15/9/20Χ8 για πώληση σε πελάτη της είδη που υπαγόταν σε διαφορετικούς συντελεστές ΦΠΑ εκ παραδρομής τιμολόγησε όλα τα ίδια με τον ίδιο συντελεστή ΦΠΑ. Συγκεκριμένα το σωστό ήταν είδη με 24% 800,00 και είδη με 13% 700,00 εκ παραδρομής τιμολογήθηκαν όλα δηλαδή 1.500,00 με 24%.
Η λάθος τιμολόγηση διαπιστώθηκε κατά την παράδοση των εμπορευμάτων στον πελάτη, στις 17/9/20Χ8 αφού είχαν εκδοθεί τα προβλεπόμενα φορολογικά στοιχεία και είχαν ενημερωθεί τα βιβλία.
Ποια είναι η σωστή διόρθωση που πρέπει να γίνει όσον αφορά τον ΦΠΑ, τα εκδοθέντα στοιχεία και τα τηρούμενα βιβλία;

Κατηγορία: 

Είσπραξη ποσού και έκδοση παραστατικού από κοινοπραξία η οποία έχει λυθεί

Ερώτηση 1347
30.10.18
Το 2012 περατώθηκε η εκτέλεση ενός δημοσίου έργου για λογαριασμό ενός ΟΤΑ. Η κοινοπραξία λύθηκε και το 2014 έγινε διακοπή στην εφορία. Ο τελικός λογαριασμός έγινε το έτος 2017. Ερωτάται με ποιο παραστατικό, έκδοσης ποιου φυσικού ή νομικού προσώπου, μπορεί να εισπράξει η κοινοπραξία το προϊόν του τελικού λογαριασμού, εφόσον αυτή δεν υφίσταται πλέον.

Κατηγορία: 

Εξαγωγή αποτελέσματος ατομικής επιχείρησης

Ερώτηση 1341
10.10.18
Σε ατομική επιχείρηση με διπλογραφικά βιβλία το καθαρό κέρδος προ φόρων ανέρχεται στα 13477,04ευρώ.Το κόστος της ιδιόχρησης του κτιρίου είναι 5454,00ευρώ και οι λογιστικές διαφορές είναι 4958,69ευρώ.Επίσης υπάρχουν ζημιές προηγούμενων ετών 70584,90 ευρώ οι οποίες συμψηφίζονται στο Ε1 της ατομικής επιχείρησης. Ποιες είναι οι εγγραφές τακτοποίησης με περίοδο ισολογισμού καθώς και ποιες είναι οι εγγραφές που αφορούν τον φόρο της ατομικής του φορολογικής δήλωσης με βάσει ότι ο φορολογούμενος δεν διαθέτει εισοδήματα από άλλες πηγές . Ο φόρος που προκύπτει για τον επιχειρηματία προέρχεται από την ιδιόχρηση ποσού 5181,60ευρώ καθώς και από τα εισοδήματα της συζύγου του που είναι από μισθωτές υπηρεσίες και ανέρχονται στα 10536,74ευρώ. Να σημειωθεί ότι το τέλος επιτηδεύματος ανέρχεται στα 650,00ευρώ.

Κατηγορία: 

Δαπάνες για λογαριασμό τρίτου

Ερώτηση 1337
10.10.18
Το ερώτημα μου έχει να κάνει σχετικά με τον τρόπο που θα πρέπει να χειριζόμαστε τις "δαπάνες που κάνει ένα γραφείο τελετών για λογαριασμό τρίτων".
Ο πελάτης μου, ο οποίος έχει ΙΚΕ, λαμβάνει από τους τρίτους χρήματα σχετικά με τα παρακάτω:
- Αμοιβή νεκροφορέων.
- Αυτοκίνητο για τη μεταφορά πραγμάτων και
- Για πλύσιμο – άλλαγμα.
Για τις συγκεκριμένες αμοιβές στην ΑΠΥ που κόβει το γραφείο τελετών δεν βάζει ΦΠΑ.
Σε τυχόν έλεγχο θα πρέπει να έχω παραστατικά που να αποδεικνύουν τα συγκεκριμένα έξοδα και ποια να είναι αυτά;
Επίσης στην καταχώρηση της ΑΠΥ τις "δαπάνες για λογαριασμό τρίτων" σε ποιον κωδικό θα τις καταχωρήσω;
Κατά την έκδοση της ΑΠΥ ο πελάτης με πληρώνει το σύνολο του ποσού με μετρητά. Το ποσό που εισπράττω είναι κάτω από 500€ τόσο για την παροχή υπηρεσίας όσο και για τις "δαπάνες για λογαριασμό τρίτων". Όμως το συνολικό εισπρακτέο ποσό είναι πάνω από 500€. Έχω πρόβλημα ή επειδή αφορά δαπάνες για λογαριασμό τρίτων είμαι καλυμμένος;
Επίσης, οποιεσδήποτε πληροφορίες θα μπορούσα να αντλήσω υπό τη κατεύθυνσή σας παρακαλώ πολύ όπως μου υποδείξετε συγκεκριμένη ΠΟΛ ή εγκύκλιο κτλ.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων

Κατηγορία: 

Σελίδες