×

Επικοινωνία

×

Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση προστίμου ύστερα από προσφυγή και έκδοση απορριπτικής απόφασης

Ερώτηση 1619
30.01.20
Ανώνυμη Εταιρεία, μετά από έλεγχο έλαβε πρόστιμο 162.000, πρόστιμο ΚΒΣ των άρθρων 10 Ν.1809/88, Άρθρο 5 & 9 Ν.2523/97, Άρθρο 34 & 19 Ν.3522/2006.
Το πρόστιμο επεδόθη 2/6/2014.
Στην εφορία το ποσό βεβαιώθηκε την 16/10/2014.
Την 16/12/2014 κατατέθηκε προσφυγή κατά του προστίμου.
Την 30/4/2015 ξεκινάμε να πληρώνουμε το πρόστιμο με ρύθμιση των 100 δόσεων για να μην δεσμευτούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί όπου πληρώνουμε έως σήμερα.
Τον 2/2019 το δικαστήριο αποφάσισε ότι η προσφυγή κατατέθηκε εκπρόθεσμα και την κάνει άκυρη με αποτέλεσμα να παραιτηθεί η εταιρία των όποιων αξιώσεων.
Ποια είναι η φορολογική αντιμετώπιση του προστίμου.
Πρόστιμο 162.000 (κεφάλαιο)
πληρωμές
2015 21.862€
2016 και όλα τα επόμενα έτη 30.675€
Υπόλοιπο 109.000€
η αρχική εγγραφή βεβαίωσης του ποσού
33.98.00.001 Χ 162.000
54.99.00.002 Π 162.000
Πως πρέπει να διαχειριστούμε την απόρριψη της προσφυγής σε σχέση με τις λογιστικές εγγραφές και πώς αντιμετωπίζεται φορολογικά αυτό το πρόστιμο;
Απαιτείται η υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων Φ.Ε. για τις χρονιές από 2014 - 2018, εφόσον απορρίφθηκε η ένστασή μας το 2019;

Κατηγορία: 

Έκδοση στοιχείων αποσταγματοποιού

Ερώτηση 1618
30.01.20
Αξιότιμοι κύριοι,
Αγρότης κανονικού καθεστώτος, ο οποίος δραστηριοποιείται στην παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών αλλά και στις υπηρεσίες αποσταγματοποιού για λογαριασμό τρίτων.
Ερωτήσεις:
α) Για τις υπηρεσίες αποσταγματοποιού για λογαριασμό τρίτων τι γίνεται όταν ο τρίτος τον εξοφλήσει σε είδος δηλαδή αντί να τον εξοφλήσει με μετρητά τον εξοφλήσει με αριθμό μπουκαλιών που έχει παραχθεί από την απόσταξη δικιάς τους παραγωγής; Για την συναλλαγή αυτή πρέπει να εκδοθεί τιμολόγιο αγοράς (συν χαρτόσημο 3,6%;)
β) Εφόσον ο ίδιος ο αγρότης έχει άδεια απόσταξης για δικιά του παραγωγή είναι υποχρεωτικό να εκδοθεί για αυτήν την πράξη κάποιο παραστατικό; Δεδομένου ότι για την υπηρεσία απόσταξης θα χρησιμοποιήσει κάποια έξοδα πχ καύσιμα, για λόγους τακτοποίησης ΦΠΑ θα πρέπει να εκδοθεί κάποιο ειδικό στοιχείο ιδιοχρησιμοποίησης υπηρεσιών;
γ) Ως προς την φορολογία εισοδήματος πως διαχειριζόμαστε έσοδα από ιδιοχρησιμοποίηση υπηρεσιών και αυτοπαράδοση αγαθών;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων!

Κατηγορία: 

Έκδοση παραστατικών από πώληση καρτών κινητής τηλεφωνίας – paysafe κ.λπ. καθώς και από εκμετάλλευση αυτόματου πωλητή

Ερώτηση 1616
30.01.20
Σε επιχειρήσεις οι οποίες εκτός της κυρίας δραστηριότητας τους διαθέτουν - πωλούν και κωδικούς αριθμούς ανανέωσης κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, paysafe.
Το όφελος της επιχείρησης είναι ένα σταθερό μικρό ποσοστό κέρδους από αυτά.
Τα ερωτήματα είναι τα εξής:
Τι παραστατικά πρέπει να εκδίδει η επιχείρηση κατά την πώληση αυτών των καρτών; Υπάρχει υποχρέωση έκδοσης και φορολογικού στοιχειού;
Τι γίνεται στις περιπτώσεις των αυτόματων πωλητών που η επιχείρηση γνωρίζει τις εκάστοτε πωλήσεις του μηχανήματος μόνο όταν δέχεται το παραστατικό από την προμηθεύτρια εταιρία (αναφορικά με την έκδοση παραστατικών από εμάς);
Ορισμένες προμηθεύτριες εταιρίες αναφέρουν ότι δεν χρειάζεται έκδοση παραστατικών από εμάς αρκεί να έχει δηλωθεί ένας συγκεκριμένος ΚΑΔ στην ΔΟΥ για αυτές τις συναλλαγές.
Εάν ισχύει αυτό, με ποιο τρόπο θα εμφανιστούν οι συναλλαγές και το κέρδος το οποίο προκύπτει για εμάς;
Αυτές οι πωλήσεις πρέπει να αναγράφονται στην περιοδική του ΦΠΑ ή μόνο το κέρδος μας, και σε ποιο κωδικό του εντύπου;
Αναφέρατε εάν είναι δυνατόν παράδειγμα.

Κατηγορία: 

Διενέργεια απογραφής λόγω τζίρου – Τήρηση βιβλίου αποθεμάτων – Διαγραφή γραμματίων σε καθυστέρηση – Χειρισμός αγαθών που αναλώνονται για παροχή υπηρεσίας

Ερώτηση 1615
30.01.20
Ήθελα να κάνω τις παρακάτω ερωτήσεις:
1) ΟΕ εμπορίας και παροχής με υποχρεωτική απογραφή λόγω τζίρου τα έτη 2016, 2017, 2018. Το 2019 ο τζίρος της εμπορίας είναι 130.000,00 € και της παροχής είναι 28.000,00 €. Υποχρεούται σε απογραφή στις 31.12.2019; Αν όχι, στο έντυπο Ε3 θα εμφανιστεί η απογραφή 31.12.2018 (1.1.2019) για την εξαγωγή του αποτελέσματος;
2) Στο βιβλίο-αρχείο απογραφών τα εμπορεύματα, ΠΥ, ΒΥ πρέπει να διαχωρίζονται ανά κατηγορία ΦΠΑ;
Στα διπλογραφικά βιβλία όπου καταχωρείται η απογραφή των εμπορεύσιμων στην ομάδα 2 ΕΓΛΣ θα πρέπει να υπάρχουν λογαριασμοί ανά συντελεστή ΦΠΑ;
Τα πάγια κατά την αγορά τους εγγράφονται σε λογαριασμούς ανά συντελεστή ΦΠΑ. Πρέπει να συνεχίσουν να φαίνονται έτσι και στα επόμενα έτη ή θα μπορούσε να είναι σε ένα λογαριασμό ανά κατηγορία πχ Έπιπλα απογραφής, Σκεύη απογραφής, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές απογραφής κ.λπ.;
Ασχέτως δηλαδή με ποιο συντελεστή ΦΠΑ επιβαρύνθηκαν κατά την αγορά τους.
3) Σε ΕΠΕ έχουν καταχωρηθεί γραμμάτια εισπρακτέα από το 2005 τα οποία δεν πληρώθηκαν ποτέ. Έχουν πάει στο λογαριασμό γραμμάτια σε καθυστέρηση. Για να κλείσουμε αυτόν το λογαριασμό και να τα μεταφέρουμε στα αποτελέσματα λέω να χρεώσω τον λογαριασμό έξοδα προηγουμένων χρήσεων και να πιστώσω τον λογαριασμό Γραμμάτια σε καθυστέρηση. Αυτό το ποσό θα μειώσει τα λογιστικά κέρδη αλλά θα το κάνω φορολογική αναμόρφωση ώστε να προκύψουν τα φορολογικά κέρδη. Η διαδικασία είναι σωστή ή υπάρχει κάποιο πρόβλημα; Αν υπάρχει προτείνετε τον τρόπο.
4) Μικτή επιχείρηση με εμπορία και παροχή. Πουλάει τα εμπορεύματα αλλά κάποια υλικά χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση της παροχής. Στο έντυπο Ε3 πως θα εμφανιστούν αυτά τα υλικά; Κατά την αγορά τους, καταχωρήθηκαν σαν εμπορεύματα, αλλά δεν φαίνεται η ‘’πώλησή’’ τους, αφού χρησιμοποιήθηκαν σαν βοηθητικά υλικά κατά την εκτέλεση της παροχής και δεν τιμολογήθηκαν ξεχωριστά;

Κατηγορία: 

Ποσά που καταβάλει ΟΕ για επενδυτικό-αποταμιευτικό πρόγραμμα σε ασφαλιστική εταιρεία

Ερώτηση 1611
16.01.20
Μία ΟΕ με απλογραφικά βιβλία έχει συνάψει ένα 10ετές επενδυτικό-αποταμιευτικό πρόγραμμα με μια ασφαλιστική εταιρεία. Τα ποσά καταβάλλονται ισόποσα μέσα στο έτος από τους 2 εταίρους και η ασφαλιστική τα επενδύει σε κάποιους ΟΣΕΚΑ (αμοιβαία κεφάλαια). Στη λήξη του προγράμματος η ασφαλιστική θα καταβάλλει την αξία του λογαριασμού επένδυσης όπως θα διαμορφωθεί μετά τη ρευστοποίηση των μεριδίων των ΟΣΕΚΑ στις τρέχουσες αγοραίες τιμές κατά την πρώτη εργάσιμη μέρα μετά τη λήξη του προγράμματος. Οπότε στη λήξη του προγράμματος, θα πάρουν τουλάχιστον τα χρήματα που έχουν καταβάλλει όλα αυτά τα χρόνια συν κάποια απόδοση αν υπάρχει. Πώς θα χειριστώ αυτές τις καταβολές λογιστικά κατά τη διάρκεια της 10ετίας καθώς και τα ποσά που θα πάρουν στη λήξη του προγράμματος.

Κατηγορία: 

Υποχρέωση τήρησης βιβλίων για νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε περίπτωση απόκτησης εισοδήματος από μίσθωση ακινήτου

Ερώτηση 1610
16.01.20
Νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικό, το οποίο δεν ασκεί δραστηριότητα, τα έσοδα του αφορούν μόνο ενοίκια και δωρεές και είναι απαλλασσόμενο από την τήρηση βιβλίων, θέλει να ενοικιάζει για μία μέρα κάθε μήνα μία αίθουσα που ιδιοχρησιμοποιεί, σε ένα άλλο νομικό μη κερδοσκοπικό πρόσωπο. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν αυτού του είδους η μίσθωση είναι εφικτή και τί υποχρεώσεις απορρέουν από αυτή και εάν δημιουργηθεί υποχρέωση τήρησης βιβλίων.

Κατηγορία: 

Μεταβίβαση παγίων, αποθεμάτων και άυλης αξιας (αέρας) από ατομική επιχείρηση σε Α.Ε.

Ερώτηση 1602
10.01.20
Ατομική επιχείρηση (β κατηγορίας βιβλία) πρόκειται να μεταβιβασθεί με συμφωνητικό σε ΑΕ έναντι κάποιου τιμήματος, τμήμα του οποίου θα αφορά τον πάγιο εξοπλισμό και εμπορεύματα και το υπόλοιπο θα αφορά επωνυμία, σήμα, προνόμια, φήμη και πελατεία κ.λπ. τον λεγόμενο αλλιώς αέρα-άυλη αξία.
Α. Τα ερωτήματα από την πλευρά της πωλήτριας επιχείρησης είναι τα εξής:
1. Το σύνολο του τιμήματος θα επιβαρυνθεί με χαρτόσημο 2,4% στα πλαίσια των διατάξεων μεταβίβασης επιχείρησης ως συνόλου; Τι παραστατικό πρέπει να εκδοθεί και τι θα περιλαμβάνει; Ποιος βαρύνεται με το χαρτόσημο και από ποιόν και πότε αποδίδεται;
2. Το τμήμα του τιμήματος που αφορά πάγια και εμπορεύματα θα φορολογηθεί ως έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα;
3. Το τμήμα του τιμήματος που αφορά την άυλη αξία θα φορολογηθεί αφού υπολογισθεί η υπεραξία, δηλαδή το αποτέλεσμα της διαφοράς μεταξύ τιμήματος (ολοκλήρου βάσει του συμφωνητικού ή μόνο αυτό που αφορά την άυλη αξία;) και αξίας κτήσης επιχείρησης. Στην περίπτωση αυτή ποια είναι η αξία κτήσης μιας ατομικής επιχείρησης που δεν υπάρχει αρχικό κεφάλαιο και στην συγκεκριμένη περίπτωση τα πάγια της είναι πλήρως αποσβεσμένα; Δηλαδή με ποια μεθοδολογία προκύπτει η υπεραξία μια ατομικής επιχείρησης με απλογραφικά βιβλία; Με ποια διαδικασία και πότε αποδίδεται ο φόρος υπεραξίας που θα προκύψει;
4. Το συμφωνητικό ή το τιμολόγιο αν απαιτείται (βλέπε ερώτημα 1.) πως θα καταχωρηθεί στα βιβλία της πωλήτριας και ποιες αξίες θα ληφθούν υπόψη για την συμφωνία των συγκεντρωτικών καταστάσεων;
5. Σχετικά με την διακοπή εργασιών της πωλήτριας επιχείρησης αυτή μπορεί να γίνει με την ημερομηνία του συμφωνητικού ή τιμολογίου; Υπάρχει κάποια υποχρέωση κατά την διακοπή να προσκομιστεί το συμφωνητικό ή να ελεγχθεί η συγκεκριμένη συμφωνία από τις φορολογικές αρχές;
Β. Από την πλευρά της αγοράστριας επιχείρησης πώς και σε ποια κονδύλια του ισολογισμού απεικονίζεται η αγορά της επιχείρησης και πως αντιμετωπίζεται λογιστικά ειδικότερα το κομμάτι της άυλης αξίας;
Υπάρχουν άλλα σημεία από πλευρά λογιστικής – φορολογικής αντιμετώπισης που κρίνετε πως πρέπει να προσεχτούν-επισημανθούν σύμφωνα με την εμπειρία σας;


Εξαιρέσεις από την ηλεκτρονική τιμολόγηση

Ερώτηση 1595
16.12.19
ΑΕ με δραστηριότητα αγοραπωλησία ακινήτων, εκμισθώσεις ακινήτων, εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1002/31-12-2014 απαλλάσσεται από τη χρήση ΦΗΜ.
Η απαλλαγή αυτή θα συνεχίσει και μετά την 1-1-2020, ημερομηνία που θα ξεκινήσει η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση;

Κατηγορία: 

Λογιστικός χειρισμός χαρτοσήμου ΝΑΤ για λογαριασμό τρίτων

Ερώτηση 1591
16.12.19
Η εταιρεία μας αγοράζει μέσω τράπεζας χαρτόσημα ΝΑΤ τα οποία χρησιμοποιούνται για έκδοση πιστοποιητικού το οποίο κόστος μας αποδίδεται μετρητοίς κατά την παραλαβή του πιστοποιητικού. Θα ήθελα να μάθω τον λογιστικό χειρισμό καθώς και αν προκύπτει κάποιο φορολογικό θέμα από αυτή τη συναλλαγή.

Κατηγορία: 

Έκδοση ΑΛΠ με τη χρήση ΦΗΜ για τοποθέτηση αντηλιακών μεμβρανών τζαμιών κτιρίων και αυτοκινήτων

Ερώτηση 1586
12.12.19
Σε ότι αφορά την απάντησή σας στο ερώτημα 1578, σάς γνωστοποιούμε ότι αντικείμενο της εταιρείας μας είναι η πώληση και τοποθέτηση αντηλιακών μεμβρανών τζαμιών κτιρίων και αυτοκινήτων. Το αντικείμενό μας δεν περιλαμβάνεται στις δραστηριότητες που αναφέρονται αναλυτικά στη παρ. 1, άρθ. 1.
Σε ότι αφορά τη παρατήρησή σας για τα όσα αναφέρονται στη παρ. 3 του άρθ. 1, σάς γνωστοποιούμε ότι πράγματι διατηρούμε καταστήματα πώλησης και τοποθέτησης μεμβρανών σε αυτοκίνητα και για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα εκδίδουμε απόδειξη λιανικών συναλλαγών με χρήση φορολογικού μηχανισμού.

Κατηγορία: 

Σελίδες