×

Επικοινωνία

×

Λογιστικός χειρισμός αμοιβών προσωπικού ως δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης

Ερώτηση 1396
24.12.18
Επιχείρηση με βιβλία Γ κατηγορίας, πραγματοποιεί δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης εφαρμογών για τις οποίες ακολουθεί κάθε χρόνο τις διαδικασίες που προβλέπονται για τις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης (φορολογική προσαύξηση κατά 30%, κατάθεση φακέλου στην υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας κτλ.).
Οι δαπάνες αυτές κατά το 90% αφορούν μισθοδοσίες προσωπικού. Μπορείτε να μας ενημερώσετε εάν με βάση και τις διατάξεις των ΕΛΠ και τις αποφάσεις του ΣΛΟΤ, πως χειριζόμαστε λογιστικά τις δαπάνες αυτές σε ετήσια βάση;
Το πραγματικό γεγονός είναι ότι επειδή αφορούν ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής οι οποίες χρειάζονται συνεχή συντήρηση και ανάπτυξη διαφορετικά απαξιώνονται, τις μεταφέρουμε στο σύνολό τους στα αποτελέσματα χρήσης και δεν τις απεικονίζουμε στα άυλα πάγια στοιχεία. Είναι ορθή αυτή η λογιστική απεικόνιση ή όχι; Εάν τα απεικονίζαμε στα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία θα μπορούσαν να βαρύνουν στο σύνολο τους τα αποτελέσματα της χρήσης ή θα ήμουν υποχρεωμένος να εφαρμόσω συντελεστή απόσβεσης;

Κατηγορία: 

Συνέχιση των αποσβέσεων παγίων στοιχείων κατά τη μεταβίβαση επιχείρησης ως συνόλου

Ερώτηση 1400
21.12.18
Ατομική επιχείρηση με δραστηριότητα Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενεργείας από Φωτοβολταϊκά Συστήματα μεταβιβάζεται εντός του 2018 λόγο συνταξιοδότησης, με γονική παροχή στο γιο. Με την 1055/2003 υπολογίστηκε η υπεραξία.
Η ερώτηση μου είναι εάν η αξία των αναπόσπαστων παγίων (το κόστος κατασκευής του Φωτοβολταϊκού Πάρκου) μεταφέρεται στην νέα εταιρεία και μπορούμε κανονικά να συνεχίσουμε τις αποσβέσεις.
Σας ευχαριστώ!

Κατηγορία: 

Εισαγωγές

Ερώτηση 1386
21.12.18
Τιμολόγιο εξωτερικού: 11.581,21€
Φορολογητέα βάση εισαγωγής: 11.893,90€.
ΤΠΥ Εκτελωνιστή: Φόροι Δασμοί: 3167,23 – ΟΛΘ: 70,06 - Έξοδα τρίτων: 45,71 - Σ.Ε.Θ.: 13,00 - αμοιβή εκτελωνιστή: 50,00 + 12,00 ΦΠΑ. Σύνολο τιμολογίου 3.358,00€.
Ο εκτελωνιστής καταβάλλει τα έξοδα εισαγωγής. Ποιες εγγραφές απαιτούνται με χρήση λογαριασμών τάξεως;

Κατηγορία: 

Έκδοση τιμολογίου σε αντικατάσταση ΑΛΠ

Ερώτηση 1398
20.12.18
Διάβασα την απάντηση σας για το πρατήριο, καταλαβαίνω ότι επισυνάπτουμε την ΑΛΠ στο τιμολόγιο που δίνουμε στον πελάτη, παρακαλώ πείτε μου αν όντως έτσι είναι για το κατάστημα εστίασης, εφόσον μας έχει πει ο πελάτης μας ότι θέλει να του εκδώσουμε τιμολόγιο, και με δεδομένο ότι δεν έχουμε σύστημα παραγγελιοληψίας, σε περίπτωση ελέγχου την ώρα του γεύματος πως θα δικαιολογηθούμε στο ότι δεν θα έχουμε απόδειξη με σήμανση πάνω στο τραπέζι;

Κατηγορία: 

Έκδοση παραστατικού για δωρεάν υπηρεσίες και έκπτωση Φ.Π.Α. εισροών απαλλασσόμενης του φόρου δραστηριότητας από αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία

Ερώτηση 1393
20.12.18
Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 741 του Αστικού Κώδικα, υπαγόμενη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, λαμβάνει δωρεές και συνδρομές από τα μέλη της για τη διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων (υπηρεσία στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ) τα οποία παρέχονται δωρεάν και δεν έχει εισοδήματα από άλλη πηγή.
Έχει υποχρέωση έκδοσης οιουδήποτε παραστατικού για την παροχή των επιμορφωτικών σεμιναρίων έστω και μηδενικού στα πλαίσια εφαρμογής των ΕΛΠ;
Έχει δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ των εισροών που πραγματοποιεί στα πλαίσια του καταστατικού της σκοπού;

Κατηγορία: 

Συμμετοχή Ε.Ε. σε άλλη Ε.Ε.

Ερώτηση 1388
19.12.18
Ετερόρρυθμη εταιρεία συμμετέχει ως ετερόρρυθμο μέλος με σε άλλη Ε.Ε. με ποσοστό 60%. Σε ποιόν λογαριασμό θα περαστεί η συμμετοχή αυτή (18.00.08, 18.01.08, 18.30.08)? Θεωρείται θυγατρική ή συγγενική εταιρεία ή όχι;

Κατηγορία: 

Λογιστική αντιμετώπιση χρέωσης αεροπορικών εισητηρίων

Ερώτηση 1378
14.12.18
Καλημέρα,
Σε εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και ανάπτυξης λογισμικού, στην οποία οι εταίροι κάνουν συνεχώς ταξίδια προς του πελάτες τους, έχουμε το εξής θέμα:
Όταν γίνεται κράτηση αεροπορικού εισιτηρίου, μπορεί να πρέπει να γίνει αλλαγή ώρας και ημέρας και να εκδοθεί 2ο αεροπορικό εισιτήριο με αξία μεγαλύτερη από το πρώτο.
Η αεροπορική εταιρεία δεν επιστρέφει την διαφορά των χρημάτων , γιατί αυτή είναι η πολιτική της.
Λογιστικά πως θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό; Κανονικά σαν έξοδο θα πρέπει να καταχωρηθεί το 2ο εισιτήριο, σωστά; Το επιπλέον ποσό μπορεί να μπει στην αναμόρφωση; Προτείνετε κάποια άλλη αντιμετώπιση;
Ευχαριστώ

Κατηγορία: 

Έκδοση τιμολογίου σε αντικατάσταση ΑΛΠ

Ερώτηση 1376
14.12.18
Γειά σας, παρακαλώ να μου πείτε αν επιτρέπεται η αντικατάσταση ΑΛΠ με τιμολόγιο στις εξής περιπτώσεις:
1) Πρατήριο υγρών καυσίμων
Η ΑΛΠ εκδίδεται από το σύστημα εισροών εκροών, ο πελάτης ζητά τιμολόγιο.
2) Εστιατόριο - κατάστημα εστίασης
Η επιχείρηση εκδίδει ΑΛΠ χωρίς σύστημα παραγγελιοληψίας, έστω ότι γνωρίζει εκ των προτέρων ότι πρέπει να εκδώσει τιμολόγιο, πως γίνεται η έκδοση παραστατικών.
Μέχρι τώρα, εκδίδει ΑΛΠ κατά το σερβίρισμα, και στο τέλος εκδίδει ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ με αιτιολογία "σε αντικατάσταση των ΑΛΠ με αριθμό.....)
Σε περίπτωση που επιτρέπεται η αντικατάσταση των ΑΛΠ με τιμολόγιο, πρέπει να επισυνάψουμε τις ΑΛΠ στο τιμολόγιο του πελάτη ή στο δικό μας στέλεχος;
Η ερώτηση γίνεται γιατί πρόσφατα είχαμε έλεγχο σε πρατήριο καυσίμων και είχαμε διαφωνία ως προς αυτό το γεγονός.

Κατηγορία: 

Δυνατότητα εφαρμογής του λογιστικού σχεδίου μητρικής αλλοδαπής εταιρείας

Ερώτηση 1375
14.12.18
Αγαπητοί
Είμαστε υποκατάστημα αλλοδαπής και τηρούμε 2 λογιστικά προγράμματα. Το ένα (Ελληνικό πρόγραμμα) για να καλύψουμε τις ανάγκες που προκύπτουν από την Ελληνική νομοθεσία και το άλλο (SAP) για να καλύψουμε τις ανάγκες του ομίλου στον οποίο ανήκουμε (καθώς μέχρι πρόσφατα δεν υποστήριζε την Ελληνική γλώσσα), όπου για όλο τον όμιλο χρησιμοποιούνται κοινοί λογαριασμοί και υπάρχει ένα πεδίο όπου κάθε υποκατάστημα βάζει τον κωδικό του κατά την εκτέλεση μιας εγγραφής, καθώς και για την εξαγωγή των αρχείων του ημερολογίου, ισοζυγίου κτλ.
Με στόχο να καταργήσουμε το τοπικό λογιστικό πρόγραμμα κάνουμε προσπάθεια στο λογιστικό πρόγραμμα του ομίλου να δημιουργηθούν λογαριασμοί στην Ελληνική γλώσσα (για όσους λογαριασμούς χρειαζόμαστε) έτσι ώστε κάνοντας μια εγγραφή να ενημερωθεί ο κοινός λογαριασμός για όλο τον όμιλο και ταυτόχρονα ο αντίστοιχος Ελληνικός λογαριασμός. Αντιμετωπίζω όμως προβλήματα στην αντιστοίχιση καθώς για παράδειγμα η διάκριση των πελατών και προμηθευτών σε εσωτερικού και εξωτερικού γίνεται με βάση τα κριτήρια της μητρικής εταιρείας και δεν μπορεί να γίνει με βάση τα κριτήρια του τοπικού υποκαταστήματος. Στα πάγια δεν μπορεί να υπάρξει πλήρης αντιστοίχιση μεταξύ των λογαριασμών που χρησιμοποιεί ο όμιλος με τους λογαριασμούς που τηρούμε στο τοπικό σύστημα.
Με βάση το ΕΓΛΣ η τήρηση των λογαριασμών ήταν υποχρεωτική και βάση του σχετικού υποδείγματος χωρίς περιθώριο ευελιξίας. Με τα ΕΛΠ υπάρχει, από ότι καταλαβαίνω, νέα κωδικοποίηση, η οποία όμως δεν είναι υποχρεωτική και δίνει τη δυνατότητα ευελιξίας στην κωδικοποίηση που θα τηρήσει μια εταιρεία.
Με δεδομένο ότι θα τηρείται όλο το κύκλωμα (παραστατικό, εγγραφή, ημερολόγιο, ισοζύγιο κτλ.) θα ήθελα να μάθω το πόση ευελιξία υπάρχει. Μπορώ για παράδειγμα να χρησιμοποιήσω το λογιστικό σχέδιο που τηρεί ο όμιλος ακόμα και αν δεν έχει σχέση με το λογιστικό σχέδιο του ΕΓΛΣ ή των ΕΛΠ, αρκεί να είναι στην Ελληνική γλώσσα;
Με εκτίμηση

Κατηγορία: 

Καταστροφή παγίων

Ερώτηση 1373
13.12.18
ΑΕ εμπορίας τροφίμων έχει στην ιδιοκτησία της πάγιο ηλεκτρονικό εξοπλισμό (Η/Υ, οθόνες, πληκτρολόγια, ποντίκια, εκτυπωτές, τηλέφωνα, φαξ, φωτοτυπικά, router κ.ά.) τα οποία έχει αποκτήσει τμηματικά από το 2005 μέχρι σήμερα και τα οποία έχουν καταστραφεί. Ο εξοπλισμός αυτός φυσικά έχει αντικατασταθεί από άλλο.
Στο μητρώο παγίων δεν έχουν καταχωρηθεί ένα-ένα ανά serial number, αλλά μαζικά σαν μονάδα ανά τιμολόγιο (π.χ. ένας πλήρης Η/Υ).
Η αξία όλων αυτών έχει αποσβεσθεί πλήρως.
Τα ερωτήματα είναι:
α. Πώς ενδείκνυται η καταστροφή αυτού του ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ένα-ένα με περιγραφή είδους και s/n, ή ανά ομάδα είδους (π.χ. οθόνες συνολικά) με γενική περιγραφή και ποσότητα);
β. Η αξία καταστροφής είναι 0,01 €/είδος (αφού έχουν αποσβεσθεί πλήρως);
γ. Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί πριν το πέταμα του εξοπλισμού αυτού (που δηλώνουμε την καταστροφή);
δ. Πώς θα γίνουν οι εγγραφές καταστροφής του εξοπλισμού αυτού;

Κατηγορία: 

Σελίδες