×

Επικοινωνία

×

Ένταξη σε κατηγορία μεγέθους ιερού ναού βάσει Ε.Λ.Π.

Ερώτηση 1278
11.07.18
Ιερός ναός ο οποίος δεν τηρεί βιβλία γιατί δεν έχει κερδοσκοπική δραστηριότητα παρά μόνο έσοδα από ενοίκια, υποβάλλει Ε3 μηδενικό.
Σε ποια κατηγορία οντοτήτων θα πρέπει να καταταχτεί για να μπορέσει να υποβληθεί το Ε3;

Κατηγορία: 

Τρόπος έκδοσης στοιχείου ΕΛΠ από εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών (Συνέχεια ερωτήματος 1254)

Ερώτηση 1276
04.07.18
Εάν η εταιρεία ενοικίασης αυτοκίνητων εκδίδει συνενωμένο μισθωτήριο συμβόλαιο με ΑΠΥ ή ΤΠΥ είναι εντάξει, ή πρέπει υποχρεωτικά να εκδίδει ΑΠΥ ή ΤΠΥ ξεχωριστά από το μισθωτήριο;

Κατηγορία: 

Τήρηση βιβλίων βάσει κατηγορίας μεγέθους σε περίπτωση έναρξης μέσα στη χρήση – Αναγωγή τζίρου στο έτος

Ερώτηση 1270
03.07.18
Ατομική εμπορική εταιρεία με απλογραφικά βιβλία (β' κατηγορίας).
Ημερομηνία έναρξης εργασιών 25/10/2017.
Ενεργητικό 35.000,00€.
Έχει 5 εργαζομένους.
Κατά τη διάρκεια του 2017 έκανε πωλήσεις 570.000,00€ οι οποίες όμως πραγματοποιήθηκαν όλες κατά το μήνα Δεκέμβριο '17. Κατά τη διάρκεια του 2018 έχει κάνει ήδη πωλήσεις 2.500.000,00€ και αναμένεται μέχρι το τέλος του έτους να ξεπεράσει τα 4.000.000,00€ πωλήσεις.
Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, όταν μια επιχείρηση ξεπεράσει για δύο συνεχόμενα έτη σε πωλήσεις το ποσόν των 1.500.000,00€, τότε υποχρεωτικά αλλάζει κατηγορία βιβλίων από απλογραφικά σε διπλογραφικά.
Ερώτημα:
Ο τζίρος των 570.000,00€ που έγινε μέσα στο 2017 θεωρείται τζίρος ολόκληρου του έτους, άρα η επιχείρηση δεν θα υποχρεούται την 1/1/2019 να αλλάξει κατηγορία βιβλίων ή μήπως για το τζίρο των 570.000 που έγινε μόνο τον Δεκέμβριο γίνεται αναγωγή σε ετήσια βάση (μήπως δηλαδή η εφορία υπολογίζει 570.000*12 = 6.840.000€) και με βάση έναν τέτοιο υπολογισμό η χρονιά του 2017 εκλαμβάνεται ως χρονιά υπέρβασης του ορίου των 1.500.000,00€ ?

Κατηγορία: 

Μεταφορές εργαζομένων της εταιρείας μέσω συνεταιρισμού ΤΑΞΙ

Ερώτηση 1269
28.06.18
Έχουμε ένα συνεταιρισμό ταξί ο οποίος αποτελείται από 100 μέλη. Έχω τα εξής θέματα:
1) Ο συνεταιρισμός αναλαμβάνει την μεταφορά προσωπικού ενός εργοστασίου. Τι στοιχεία πρέπει να εκδοθούν από το συνεταιρισμό (τιμολόγιο παροχής υπηρεσίας;) προς το εργοστάσιο;
2) Και τι στοιχεία φορολογικά πρέπει να εκδοθούν από τους ταξιτζήδες προς τον συνεταιρισμό; (Το ταξίμετρο πρέπει να είναι σε λειτουργία).
3) Οι μηνιαίες συνδρομές των μελών του συνεταιρισμού Ταξί υπόκεινται σε ΦΠΑ; Σε φορολογία υπόκεινται; (συνδρομές)
Σχετικά με το πρώτο ερώτημα σας αναφέρω ότι τα ταξί θα κάνουν τη μεταφορά μετά από ειδοποίηση του κέντρου της μέσω ραδιοσυχνότητας σε όποιο μέλος είναι διαθέσιμο. Ο συνεταιρισμός δεν έχει αυτοσκοπό το κέρδος, σκοπός είναι η εξυπηρέτηση των μελών δηλαδή ένα δρομολόγιο των 100 ευρώ συμφωνία του συνεταιρισμού με το εργοστάσιο θα το δώσει στον ταξιτζή μέλος της 100 ευρώ. (τι στοιχεία πρέπει να εκδοθούν; κ από ποιους θα γίνουν συμφωνητικά; (ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ-ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ και ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥΣ;
4) Επίσης η διαφήμιση που κάνει κάποιος μέσω συνεταιρισμού (ηχητικό μήνυμα στην αναμονή όταν τηλεφωνεί ο πελάτης για διαθέσιμο ταξί) σε τι τέλη υπόκεινται ή δεν υπόκεινται;

Κατηγορία: 

Απεικόνιση καταστροφής αποθεμάτων στα βιβλία και στο Ε3

Ερώτηση 1267
22.06.18
Επιχείρηση με απλογραφικά, δεν συντάσσει απογραφή. Αν έχει σημαντική καταστροφή αποθεμάτων και δεν θέλει να επηρεαστεί το μικτό κέρδος, μπορεί να γράψει στον κωδικό 205 του πιν Δ3 του Ε3 την καταστροφή; Δεν θα πρέπει στη συνέχεια το ίδιο ποσό να καταγραφεί και στον κωδικό 223, ως μεταφορά από τον κωδικό 288 του Ζ2; Και γιατί αν τα αναγράψει στον κωδικό 205 το taxis ζητάει υποχρεωτικά να τα καταγράψει και στον κωδικό 295 του Ζ3; (διαφορετικά δεν προχωράει η υποβολή).
Στα βιβλία δεν θα πρέπει να απεικονίσουμε με εγγραφή αυτή την ζημιά; Δηλαδή με αφαιρετική εγγραφή από τα αποθέματα και αντίστοιχα μεταφορά του ποσού σε μία στήλη «Ζημιές από καταστροφές εμπορευμάτων», δεδομένου ότι η επιχείρηση δεν κάνει απογραφή και η όποια ζημιά στα αποθέματα δεν φαίνεται από την μεταβολή αποθεμάτων;

Κατηγορία: 

Έκδοση στοιχείου μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων

Ερώτηση 1261
19.06.18
Είναι σωστό να εκδίδονται τα ακόλουθα παραστατικά από εμπορική επιχείρηση:
- Τιμολόγιο
- Δελτίο μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων
Το Τιμολόγιο ενημερώνει ποσότητα και αξία, το δελτίο μη τιμολογηθέντων δεν ενημερώνει ποσότητα αλλά διατηρείται στο σύστημα και παρακολουθείται για την έκδοση των τιμολογίων εντός της νόμιμης προθεσμίας.

Κατηγορία: 

Παραστατικά για τεκμηρίωση ενδοκοινοτικών αποκτήσεων

Ερώτηση 1256
12.06.18
Ποια δικαιολογητικά πρέπει να έχουμε για την διενέργεια ενδοκοινοτικών αποκτήσεων από χώρες που δεν είναι σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς; Οι φορτωτικές είναι απαραίτητες, με δεδομένο ότι ο πωλητής πληρώνει τα μεταφορικά και άρα δεν παραδίδεται η φορτωτική στον παραλήπτη;

Κατηγορία: 

Διανομή μερίσματος σε ΙΚΕ που συμμετέχει σε ΟΕ η οποία τηρεί απλογραφικά βιβλία

Ερώτηση M019
08.06.18
ΙΚΕ συμμετέχει με 90% σε μία ΟΕ με απλογραφικά βιβλία.
Η ΙΚΕ όταν θα πάρει το μέρισμα θα κάνει διανομή.
Τι εγγραφές γίνονται στα βιβλία της ΙΚΕ και της ΟΕ και πώς απεικονίζεται στο έντυπο Ν (και για την ΙΚΕ και για την ΟΕ).
Ουσιαστικά, τι φορολογία έχει;

Κατηγορία: 

Τρόπος έκδοσης στοιχείου ΕΛΠ από εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών

Ερώτηση 1254
07.06.18
Εταιρεία με αντικείμενο την ενοικίαση μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων μπορεί να εκδίδει φορολογικό παραστατικό (ΑΠΥ ή ΤΠΥ) χωριστά από το συμβόλαιο μίσθωσης ή το έντυπο είναι υποχρεωτικά συνενωμένο?
Αν εκδίδει χωριστά πρέπει να είναι από ταμειακή?

Κατηγορία: 

Παραστατικό εκθλιπτικού δικαιώματος που λαμβάνει αγρότης ειδικού καθεστώτος από ελαιοτριβείο

Ερώτηση 1240
07.06.18
Ελαιοτριβείο εκδίδει σε αγρότη ειδικού καθεστώτος ΤΠΥ-ΔΑ. Στο επισυναπτόμενο παραστατικό (βλ. παρακάτω) τι θα υπολογισθεί ως έσοδο και τι ως έξοδο?

Κατηγορία: 

Σελίδες