×

Επικοινωνία

×

Τρόπος έκδοσης παραστατικού κατά τη μετάβαση από τη χειρόγραφη στη μηχανογραφική έκδοση

Ερώτηση 1732
31.07.20
Εταιρεία εκδίδει χειρόγραφα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών με συνεχόμενη αρίθμηση άνευ σειράς, καθώς δεν υπάρχει λόγος για την ύπαρξη παραπάνω από μιας σειράς.
Προγραμματίζεται η έκδοση των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών να γίνεται μηχανογραφικά από το εμπορικό της πρόγραμμα από το οποίο ήδη εκδίδει τιμολόγια πώλησης.
Μπορεί να συνεχίσει την αρίθμηση από εκεί που θα τελειώσουν τα χειρόγραφα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών ή πρέπει να ξεκινήσει αρίθμηση από την αρχή; Εξακολουθεί να μην υπάρχει λόγος την ύπαρξη πάνω από μιας σειράς;

Κατηγορία: 

Φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση αγοράς χρυσού και ανταλλαγής αυτού με μετοχές εταιρείας του εξωτερικού

Ερώτηση 1729
27.07.20
Μία ΙΚΕ αγόρασε ράβδους χρυσού στη χρήση του 2019, χωρίς όμως να έχει κάποιον ΚΑΔ για εμπορία επενδυτικού χρυσού. Έπειτα αυτές τις ράβδους τις "αντάλλαξε" με μετοχές από μια εταιρεία, που βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στο συμφωνητικό απόκτησης των μετοχών αναφέρεται αυτή η ανταλλαγή και ως αξία των μετοχών αναφέρεται η τιμή αγοράς τους. Στις 31/12/2019 στάλθηκε στην ΙΚΕ η οικονομική κατάσταση για την αξία των μετοχών, η οποία ανέφερε ότι υπήρχε μία άνοδος στην τιμή των μετοχών. Οι μετοχές μέχρι σήμερα δεν έχουν πουληθεί.
Με ποιες λογιστικές εγγραφές θα πρέπει να αποτυπωθεί στα βιβλία της επιχείρησης η αγορά του χρυσού, η ανταλλαγή του χρυσού με μετοχές και η διαφορά της αξίας των μετοχών στο τέλος της χρήσης;
Θα υπολογιστεί και θα φορολογηθεί ως κέρδος η άνοδος αυτή των μετοχών;

Κατηγορία: 

Τίτλος κτήσης (Φορολογική/Ασφαλιστική αντιμετώπιση)

Ερώτηση 1728
27.07.20
Καλημέρα,
Σε περίπτωση που μια ατομική επιχείρηση κάνει χρήση αυτοκίνητο τρίτου ( Ε.Ι.Χ. ) και τον ίδιο ως οδηγό για περιστασιακές μεταφορές ή κάποιες μετακινήσεις προσωπικού ή/και πελατών της επιχείρησης, πως θα μπορούσε να οριστεί μια τέτοια συνεργασία για να είναι και οι δυο πλευρές σύννομες ασφαλιστικά και φορολογικά; Η χρήση της απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης (δεδομένου ότι η αμοιβή δεν θα υπερβεί ετησίως το ποσό των 3.000 ευρώ) μπορεί να αποτελέσει επιλογή για την τακτοποίηση της συγκεκριμένης ανάγκης ή πρέπει να γίνει σύμβαση εργασιακής σχέσης με την συνοδεία ίσως και κάποιου ιδιωτικού συμφωνητικού (για την χρήση του Ε.Ι.Χ.).
Ευχαριστώ πολύ.


Αγορά οικοπέδου και παραχώρηση σε εργολάβο για ανέγερση οικοδομής και αποτύπωση στο Ε3

Ερώτηση 1724
10.07.20
Ε.Ε. με απλογραφικό σύστημα τήρησης βιβλίων, αγόρασε εντός του 2019 δύο οικόπεδα. Στο τέλος του έτους τα παραχώρησε σε εργολάβο για να λάβει κάποια ακίνητα.
Θέλω να ξέρω:
1) Η αγορά θα εγγραφεί στο βιβλίο της επιχείρησης;
2) Συμμετέχει στο οικονομικό αποτέλεσμα, δηλαδή αποτελεί έξοδο (θα πρέπει να βάλω απόσβεση);
3) Πώς θα χειριστώ το θέμα της εργολαβίας όσον αφορά το Ε3 της χρήσης 2019;

Κατηγορία: 

Κοστολόγηση βιβλίων (αποθεμάτων) εκδοτικού οίκου, λογιστική αντιμετώπιση συγγραφικών (πνευματικών) δικαιωμάτων

Ερώτηση 1722
01.07.20
Κατά την αποτίμηση από εκδοτικό οίκο των μενόντων αποθεμάτων στην απογραφή της 31-12-2019, εκτός από τις α’ ύλες και τις αμοιβές τρίτων, συμπεριλαμβάνουμε και το δικαίωμα του συγγραφέα (π.χ. 30%), με αντίστοιχη χρέωση πρόβλεψης στο λογαριασμό 61.
1) Επειδή όμως δεν γνωρίζουμε πότε θα πουληθούν τα προϊόντα, πώς θα είναι ορθό να συμπεριλάβουμε στο κόστος αποθεμάτων αυτή την πρόβλεψη δικαιωμάτων του συγγραφέα, δεδομένου ότι: α) δεν γνωρίζουμε το χρόνο πώλησης των προϊόντων και β) στην μεταξύ τους συμφωνία υπάρχει ο όρος ότι ο υπολογισμός των δικαιωμάτων θα γίνεται επί των εισπραχθέντων ποσών (δεν αναφέρει πωλήσεων)
2) Για να μην πιστώσω τον λογ. 53 στην παραπάνω εγγραφή πρόβλεψης του 61 (οπότε θα πρέπει να αποδοθεί και φόρος δικαιωμάτων 20% για μη βέβαιες και μη εκκαθαρισμένες πωλήσεις), ποιο λογαριασμό προτείνεται να πιστώσω;

Κατηγορία: 

Λογιστική παρακολούθηση υποκαταστήματος και εφαρμογή prorata σε σχέση με την έδρα

Ερώτηση 1714
15.06.20
Καλημέρα
Παρακαλώ όπως μου απαντήσετε στο εξής:
Δραστηριότητα ατομικής επιχείρησης με κύριο ΚΑΔ υπηρεσίες χειροπρακτικής - ποδολογίας υπαγόμενη στο καθεστώς ΦΠΑ, ιδρύει υποκατάστημα σε διπλανό ακίνητο
με την ίδια διεύθυνση (ίδιος ιδιοκτήτης εκμισθωτής) και λόγω γειτνίασης, ισχύει η τήρηση βιβλίων μαζί με το κεντρικό σε ξεχωριστή αναφορά στηλών για το υποκατάστημα.
- Η δραστηριότητα του υποκαταστήματος είναι αποκλειστικά εργασίες φυσικοθεραπείας η οποία απαλλάσσεται από καθεστώς ΦΠΑ.
- Το υποκατάστημα για να λειτουργήσει έχει αγοράσει πάγια και έχει κάνει διαδικασίες για επιδότηση από ΕΣΠΑ.
- Τα τιμολόγια αγοράς παγίων & εξόδων που αφορά το υποκατάστημα έχει εκπεστεί το ΦΠΑ κανονικά, με το σκεπτικό της ενιαίας τήρησης των βιβλίων λόγω γειτνίασης.
- Να σημειωθεί τα βιβλία είναι απλογραφικά
Παρακαλώ θα ήθελα την γνώμη σας.
1) Μπορώ να τηρώ τη λογιστική ενημέρωση σε ενιαίο βιβλίο (κεντρικό και υποκατάστημα);
2) Στην περίπτωση ενιαίας τήρησης βιβλίων και πως θα εφαρμόσω τον υπολογισμό της prorata;
3) Ποια είναι η σωστή τήρηση; Ενιαίο βιβλίο κεντρικό & υποκατάστημα και υπολογισμός Prorata ενιαία τέλος του χρόνου;
4) Ξεχωριστή τήρηση βιβλίων κεντρικό & υποκατάστημα χωρίς υπολογισμό prorata;
Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.
Πουλίδας Μ. Πέτρος

Κατηγορία: 

Επέκταση ΚΑΔ για λειτουργία e-shop και περιεχόμενο απόδειξης λιανικής πώλησης

Ερώτηση 1700
13.05.20
Υφιστάμενη εμπορική ατομική επιχείρηση (ρουχισμού) θέλει ξεκινήσει e-shop. Είναι γραμμένη στο ΓΕΜΗ.
1. Πέραν από επέκταση δραστηριότητας στη ΔΟΥ, πρέπει να κάνει κάποια εγγραφή ή κοινοποίηση και σε άλλη υπηρεσία;
2. Όταν ξεκινήσει τις λιανικές πωλήσεις απ’ το e-shop, με την αποστολή των αγαθών θα κόβει και απόδειξη από την ΦΤΜ. Η απόδειξη θα πρέπει να γράφει όνομα, διεύθυνση πελάτη καθώς και αναλυτικά το είδος του εμπορεύματος που πωλήθηκε ( πχ. τζιν παντελόνι και όχι ρουχισμός);

Κατηγορία: 

Επιβολή τέλους επιτηδεύματος ανά υποκατάστημα – Απαλλαγή διενέργειας απογραφής σε περίπτωση ύπαρξης υποκαταστημάτων

Ερώτηση 1674
26.03.20
1. Επιχείρηση νοικιάζει 4 καταστήματα των 20τμ έκαστος. Όλα βρίσκονται σε έναν και μόνο όροφο ξενοδοχείου. Όλα έχουν οπτική επαφή μεταξύ τους, αλλά με ξεχωριστές εισόδους το καθένα, οι οποίες βλέπουν σε ένα κοινό διάδρομο. Αυτά πρέπει να δηλωθούν ως 4 υποκαταστήματα ή ένα (1);

2. Επιχείρηση (Απλογραφικά) με υποκαταστήματα ασχολείται με το λιανικό εμπόριο, έχει ΚΑΔ που τις δίνουν απαλλαγή απογραφής ανεξαρτήτως τζίρου και ΚΑΔ με υποχρέωση απαλλαγής εφόσον υπερβεί το όριο τζίρου 150.000 ευρώ ευρώ.
Σαν επιχείρηση, στο σύνολο, έχει τζίρο πολύ πάνω από 150000. Ποσοστό πάνω του 50% του συνολικού τζίρου προέρχεται από πωλήσεις ψιλικών και μίνι μάρκετ τα οποία δεν υποχρεούνται σε απογραφή. Παρόλα αυτά σε μερικά επιμέρους υποκαταστήματα μπορεί να μην ισχύει αυτή η αναλογία και ταυτόχρονα ο τζίρος του συγκεκριμένου υποκαταστήματος να ξεπερνάς τις 150.000 ευρώ. πχ. υποκατάστημα που έχει συνολικό τζίρο 160.000 ευρώ και προέρχεται αποκλειστικά από πωλήσεις ρούχων. Τί κάνω στη συγκεκριμένη περίπτωση;
Στον τζίρο από εκμετάλλευση ψιλικών και μίνι μάρκετ προσθέτω και τις πωλήσεις των τσιγάρων για λόγους υποχρέωσης απογραφής ή τις αντιμετωπίζω σαν ξεχωριστή ΚΑΔ?
Ευχαριστώ!

Κατηγορία: 

Φορολογική και ασφαλιστική αντιμετώπιση DJ που προσφέρει υπηρεσίες σε σύλλογο και σε ιδιώτη. Παραστατικό στις συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών

Ερώτηση 1652
18.03.20
4. DJ/ΜΠΑΡΜΑΝ/ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ/ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ/ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΙΔΙΩΤΩΝ
α. DJ για να παίξει μουσική σε εκδήλωση που πραγματοποιεί ένας σύλλογος. Πως αντιμετωπίζεται φορολογικά και ασφαλιστικά; Απαιτείται συμφωνητικό και γνωστοποίηση από τους συμβαλλόμενους στην ΑΑΔΕ; Τι παραστατικό πρέπει να εκδοθεί;

β. DJ για να παίξει μουσική σε μια οικεία ενός ιδιώτη που γίνεται π.χ. ένα party. Πως αντιμετωπίζεται φορολογικά και ασφαλιστικά η περίπτωση αυτή; Απαιτείται συμφωνητικό και γνωστοποίηση στην ΑΑΔΕ; Η αμοιβή του DJ μπορεί να γίνει με ΕΡΓΟΣΗΜΟ; Τι παραστατικό πρέπει να εκδοθεί;

γ. ΜΠΑΡΜΑΝ / ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ / ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ / ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Ποια είναι η φορολογική και ασφαλιστική αντιμετώπιση των επαγγελμάτων αυτών; Ποιοι είναι οι κωδικοί ειδικότητας σε ΕΡΓΑΝΗ και ΑΠΔ; Και ποιος είναι ο κωδικός πακέτου κάλυψης (ΚΠΚ);

δ. Για συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών τι παραστατικό εκδίδεται; Π.χ. πουλάω ψυγείο, κουζίνα και λοιπά οικιακά είδη σε έναν άλλον ιδιώτη. Τι παραστατικό πρέπει να εκδοθεί; Ποιος κωδικός του Ε1 πρέπει να συμπληρωθεί από τον αγοραστή και τον πωλητή;

ε. Για παροχή υπηρεσιών (π.χ. κηπουρικές εργασίες, καθαριότητες κ.λπ.) μεταξύ ιδιωτών εκδίδεται κάποιο παραστατικό;

Σας ευχαριστώ.


Σελίδες