×

Επικοινωνία

×

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Έκπτωση δαπάνης που αφορά χορηγία/διαφήμιση προς αθλητικό σωματείο

Ερώτηση 1217.
13.04.18
Α.Ε. έγινε χορηγός σε αθλητικό σωματείο και κατέβαλε ποσό 1000 € πλέον ΦΠΑ 24 %. στο συμφωνητικό αναφέρεται ότι το σωματείο θα τοποθετήσει σε αντάλλαγμα διαφημιστική πινακίδα της εταιρείας στο χώρο του γηπέδου. τα χρήματα κατατέθηκαν στο λογαριασμό του νομίμου εκπροσώπου του σωματείου. Ερωτάται αν το ποσό αυτό εκπίπτει φορολογικά από τα ακαθάριστα έξοδα της Α.Ε.


Έκπτωση καταβαλλόμενων ημερομισθίων εργατοτεχνιτών από εργολάβο που έχει συνάψει σύμβαση με εταιρεία

Ερώτηση 1205.
12.04.18
Εργολάβος οικοδομών έχει συνάψει σύμβαση με εταιρεία. Το ποσό των ημερομισθίων των εργατοτεχνιτών εκπίπτουν από τα έσοδα του εργολάβου για τους οποίους όμως καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές η εταιρεία με ΑΠΔ και ΑΜΟΕ;


Αμοιβή με μισθό διαχειριστή ΙΚΕ και απλού εταίρου

Ερώτηση 1197.
26.03.18
Υπάρχει ΙΚΕ με 2 μέλη, τον διαχειριστή και τον απλό εταίρο.
Κατόπιν απόφασης γενικής συνελεύσεως ο διαχειριστής λαμβάνει μισθό 800 ευρώ μηνιαίως.
Οι απορίες είναι οι ακόλουθες:

  1. Πρέπει να γίνει τροποποίηση καταστατικού, ναι ή όχι;
  2. Η αμοιβή του θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ή όχι; Εάν ναι, ισχύει το αφορολόγητο όριο μισθωτών;
  3. Πρέπει να γίνεται παρακράτηση φόρου ελεύθερου επαγγελματία 20% ή Φ.Μ.Υ. ναι ή όχι; Μήπως επιβάλλεται και χαρτόσημο οποιασδήποτε μορφής;
  4. Επί της προαναφερθείσας αμοιβής διαχειριστή ΙΚΕ υπολογίζονται ασφαλιστικές κρατήσεις ΕΦΚΑ ναι ή όχι, και εάν ναι με ποιον τρόπο;
  5. Ακριβώς οι ανωτέρω απορίες ισχύουν και για αμοιβή με μισθό του απλού εταίρου, αν αποφασιζόταν κάτι τέτοιο.

Εκμίσθωση χώρου από νομικό πρόσωπο σε εταιρία κινητής τηλεφωνίας για εγκατάσταση κεραίας

Ερώτηση 1192.
23.03.18
Ξενοδοχειακή μονάδα εκμισθώνει στο χώρο της ταράτσας 1 τ.μ. για εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας. Παράλληλα εκμισθώνει στο υπόγειο χώρο 12 τ.μ. και δωμάτιο στον τελευταίο όροφο του κτιρίου για την εγκατάσταση του εξοπλισμού της κεραίας από την εταιρία κινητής τηλεφωνίας. Το μίσθωμα καταβάλλεται ετησίως.
Υπάρχει υποχρέωση έκδοσης παραστατικού για την παραπάνω πράξη ή θεωρείται εισόδημα από ακίνητα, έχει χαρτόσημο 3,6% και αρκεί η κατάθεση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό;


Έκπτωση δωρεάς ή χορηγίας (σε ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο) από τα ακαθάριστα έσοδα επιχείρησης

Ερώτηση 1204.
22.03.18

  1. Παρακαλώ όπως μου απαντήσετε αν χρηματική δωρεά ή χορηγία σε αθλητικό σωματείο επαρχιακής πόλης εκπίπτει από τα έξοδα του δωρητή (νομικό πρόσωπο, ελ. επαγγελματία κ.λπ.);
  2. Ποιες οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για να μπορεί ο σύλλογος να δεχτεί τη δωρεά και ποιες οι προϋποθέσεις για να εκπέσουν από τα έξοδα της εταιρείας;
  3. Σε περίπτωση ελέγχου ποια είναι τα στοιχεία που θα ελέγξει ο ελεγκτής προκειμένου να κρίνει την εκπεσιμότητα ή όχι της δαπάνης, (παρακαλώ πολύ όπως μου αναλύσετε και τις διαφορετικές περιπτώσεις δωρεάς ή χορηγίας πάνω στο ερώτημά μου);

Τα έσοδα από πώληση καυσόξυλου και κάρβουνου αποτελούν έσοδα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα

Ερώτηση 1186.
21.03.18
Αγρότης κανονικού καθεστώτος με έδρα το σπίτι του εκτός από την παραγωγή αγροτικών προϊόντων παράλληλα παράγει κάρβουνα και πουλάει καυσόξυλα, χονδρικά και λιανικά, χωρίς να διαθέτει ιδιαίτερη εγκατάσταση-κατάστημα. Τα ξύλα για την παραγωγή κάρβουνων και την πώληση τους ως καυσόξυλα προέρχονται είτε από δικά του κτήματα π.χ. από κλάδεμα των δέντρων που κατέχει, είτε από εκτάσεις που νοικιάζει από το δημόσιο για υλοτομία, είτε από κτήματα τρίτων που κλαδεύει και ως αμοιβή λαμβάνει την ξυλεία. Το εισόδημα που αποκτά από την παράλληλη δραστηριότητα της παραγωγής κάρβουνων και πώλησης καυσόξυλων θεωρείται εισόδημα από επιχειρηματική ή αγροτική δραστηριότητα; Πώς θα υπολογιστούν οι ασφαλιστικές εισφορές που θα καταβάλει στον ΕΦΚΑ;

Κατηγορία: 

Έκπτωση ΛΑΓΗΕ που παρασχέθηκε με πιστωτικό τιμολόγιο σε επόμενος έτος και αφορά προηγούμενα έτη

Ερώτηση 1181.
21.03.18
Εταιρεία με αντικείμενο εργασιών την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας με μοναδικό πελάτη τον ΛΑΓΗΕ, υποχρεούται να εκδώσει πιστωτικό τιμολόγιο για ηλεκτρική ενέργεια την οποία πώλησε σε χρήσεις πριν το 2017 λόγω επανυπολογισμού της τιμής πώλησης.
Πως αντιμετωπίζεται λογιστικά και φορολογικά το ποσό για το οποίο θα πρέπει να εκδώσει πιστωτικό τιμολόγιο;
Υποχρεούται να προβεί σε υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων ΦΠΑ και Εισοδήματος καθώς και Ισολογισμών για τις προηγούμενες χρήσεις ή το αντιμετωπίζει μόνο στην χρήση στην οποία εκδόθηκε το πιστωτικό τιμολόγιο;


Υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής συμφωνητικού «μπλοκάκια» με τις τριμηνιαίες καταστάσεις

Ερώτηση 1179.
19.03.18
Για την απασχόληση επιτηδευματία με μπλοκάκι, απαιτείται η κατάθεση σύμβασης στον ΕΦΚΑ. Απαιτείται και η κατάθεση ιδιωτικού συμφωνητικού στο taxis βάσει του άρθ. 8 παρ. 16 Ν.1882/90; Η ανάρτηση της σύμβασης στον ΕΦΚΑ δεν αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο ώστε να φορολογηθεί, ο παρέχων την υπηρεσία, ως μισθωτός;

Κατηγορία: 

Ομαδικά ασφαλιστήρια συνταξιοδοτικά συμβόλαια για μέλος Δ.Σ.)

Ερώτηση M018.
13.03.18
Κατά τον φορολογικό έλεγχο ποια είναι τα στοιχεία που θα ελέγξει ένας ελεγκτής προκειμένου να κρίνει την εκπεσιμότητα ή όχι της δαπάνης.
Αρκεί η αναγραφή επί του ασφαλιστηρίου της λέξης "ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ" ;
Συμπληρωματικά εάν ο εργαζόμενος έχει και την ιδιότητα του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου επηρεάζει ή όχι την εκπεσιμότητα της δαπάνης;


Πώληση τρακτέρ

Ερώτηση 1169.
02.03.18
Αγρότης του ειδικού καθεστώτος πουλάει το τρακτέρ του. Η πώληση έχει υπεραξία; Αγοραστής είναι επιτηδευματίας με αντικείμενο εργασιών ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων και παράλληλα έχει αγροτικές δραστηριότητες (Καλλιέργεια πορτοκαλιών). Το Τιμολόγιο Αγοράς για την αγορά αγαθών που θα εκδώσει θα έχει χαρτόσημο; Αν ναι πόσο; 1,2% ή 3,6%;


Σελίδες