×

Επικοινωνία

×

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Έκπτωση δαπανών μισθωμένου γεωργικού ελκυστήρα από αγρότη κανονικού καθεστώτος

Ερώτηση 1328
26.09.18
Αγρότης κανονικού καθεστώτος θέλει να ενοικιάσει γεωργικό ελκυστήρα, με ετήσιο μίσθωμα, είτε από ιδιώτη (μη ασκούντα αγροτική δραστηριότητα ) ή από αγρότη κανονικού καθεστώτος.
Πως θα καλυφθεί φορολογικά;
Σ’ αυτή την περίπτωση θα έχει δικαίωμα έκπτωσης όλων των δαπανών του ελκυστήρα (καύσιμα – αναλώσιμα - ανταλλακτικά κ.λπ.);

Κατηγορία: 

Παρακράτηση φόρου από κληροδοτήματα αυτοτελούς διαχείρισης που ανήκουν σε Δήμους

Ερώτηση 1323
24.09.18
Τα κληροδοτήματα των Δήμων (ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ) λειτουργούν με τον ΑΦΜ των Δήμων. Δεδομένου ότι, από μόνα τους, έχοντας αυτοτελή διαχείριση, δεν υπάγονται στη Γενική Κυβέρνηση, αλλά ο φορέας τους (Δήμος) ανήκει, υπόκεινται στην υποχρέωση παρακράτησης φόρου επί των τιμολογίων που τα αφορούν; (Δεδομένου ότι εκδίδονται με το ΑΦΜ του Δήμου)

Κατηγορία: 

Μίσθωση μηχανήματων ελαιοτριβείου

Ερώτηση 1317
17.09.18
ΙΚΕ θέλει να πουλήσει τα μηχανήματα της σε ιδιώτη.
Τι παραστατικό θα κοπεί από την ΙΚΕ; Τιμολόγιο πώλησης σε ιδιώτη;
Στην συνέχεια ο ιδιώτης θέλει να μισθώσει τα μηχανήματα στην ΙΚΕ, θα πρέπει να κάνει έναρξη εργασιών ο ιδιώτης με αντικείμενο την εκμετάλλευση μηχανημάτων; Μπορεί να αποφύγει την έναρξη εργασιών;
Στον ιδιώτη ανήκει το κτίριο του ελαιοτριβείου (μεταβιβάστηκε προσφάτως).
Μπορεί να γίνει μισθωτήριο μαζί με τα μηχανήματα;
Στο παραπάνω κύκλωμα να προσθέσουμε την παράμετρο ότι ο ιδιώτης είναι ανήλικος (υπάρχει απόφαση από το δικαστήριο για διαχείριση από τους κηδεμόνες). Ο σκοπός μας είναι να αποφευχθεί η έναρξη του ιδιώτη και να μείνουν στην κατοχή του τα μηχανήματα. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.


Φορολογία - Εξόφληση τιμολογίων σε λογαριασμό διαφορετικό από του εκδότη αυτών λόγω μεταβίβασης ατομικής επιχείρησης

Ερώτηση 1304
29.08.18
Μεταβιβάζεται ατομική επιχείρηση από ένα φυσικό πρόσωπο (ΠΩΛΗΤΗΣ) σε άλλο (ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ), ο ΠΩΛΗΤΗΣ έχει υπόλοιπα προς είσπραξη από πελάτες του, τα οποία τα αναλαμβάνει ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ, υπάρχει πρόβλημα για τους εν λόγω πελάτες, εφόσον εξοφλήσουν τιμολόγια που τα εξέδωσε ο ΠΩΛΗΤΗΣ, σε τραπεζικό λογαριασμό του ΑΓΟΡΑΣΤΗ;

Κατηγορία: 

Ιδιοχρησιμοποίηση ενοικιαζόμενων δωματίων

Ερώτηση 1285
27.07.18
Στα ενοικιαζόμενα δωμάτια ή διαμερίσματα, υπάρχει υποχρέωση δήλωσης εισοδήματος από ιδιόχρηση στο Ε2 ατομικής με απλογραφικά;
Αν ναι, θα υπολογιστεί επί ποιάς επιφανείας; Επί του συνόλου των τμ των κτισμάτων; Των τμ της διοίκησης; Των τμ του περιβάλλοντος χώρου οικοπέδου;

Κατηγορία: 

Φορολογική μεταχείριση και αναγραφή στο Ε1 χρηματικού επάθλου από τηλεπαιχνίδι

Ερώτηση 1280
16.07.18
Εντός 2017 αποκτήθηκε χρηματικό έπαθλο από συμμετοχή σε τηλεπαιχνίδι, ποσό 1.845 ευρώ με παρακράτηση φόρου 20%, 369 ευρώ και ποσό 1.000 ευρώ χωρίς παρακράτηση φόρου.
Από το τηλεοπτικό κανάλι μας ενημέρωσαν ότι δεν θα ανεβάσουν ηλεκτρονικά τα ποσά διότι αποτελούν χρηματικά έπαθλα.
Σε ποιους κωδικούς αναγράφονται στο Ε1; Υπάρχει περίπτωση επιστροφής φόρου 369 ευρώ;

Κατηγορία: 

Υπεραξία μεταβίβασης λεωφορείου βάσει Ν.2579/1998

Ερώτηση 1275
04.07.18
Τα μέλη Α.Ε., που εκμεταλλεύεται λεωφορεία, θέλουν να πουλήσουν ένα λεωφορείο. Ισχύει ότι υπάρχει κάποια ευνοϊκή διάταξη για να κάνουν απόσβεση του τιμήματος πώλησης σε μια επταετία μέχρι τέλους του 2018?

Κατηγορία: 

Έκπτωση παροχής σε είδος (δίδακτρα τέκνων) από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης

Ερώτηση 1271
04.07.18
Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία προσλαμβάνει στέλεχος την 01/01/2017 και στην Σύμβαση εργασίας που υπογράφει μαζί του, αναλαμβάνει την υποχρέωση να πληρώνει για λογαριασμό του τα δίδακτρα των παιδιών του σε ιδιωτικό σχολείο μέχρι ύψους 10.000 ευρώ των χρόνο.
Η εταιρεία προχωράει στην πληρωμή των διδάκτρων για το έτος 2017 ύψους 8.500 ευρώ μέσω τραπέζης, λαμβάνει το τιμολόγιο το οποίο καταχωρεί στα βιβλία της.
Στο τέλος του έτους βάζει παροχή σε είδος το ποσό των 8.500 στον Εργαζόμενο για να το συμπεριλάβει στην προσωπική του Φορολογική Δήλωση.
Θα πρέπει η εταιρεία να κάνει Φορολογική αναμόρφωση το ποσό των 8.500,00 ευρώ?

Κατηγορία: 

Σύμβαση έργου και υποχρεώσεις μισθοδοσίας

Ερώτηση 1274
03.07.18
Ατομική εμπορική εταιρεία με απλογραφικά βιβλία (β' κατηγορίας).
Ημερομηνία έναρξης εργασιών 25/10/2017.
Ενεργητικό 35.000,00€.
Έχει 5 εργαζομένους.
Κατά τη διάρκεια του 2017 έκανε πωλήσεις 570.000,00€ οι οποίες όμως πραγματοποιήθηκαν όλες κατά το μήνα Δεκέμβριο '17. Κατά τη διάρκεια του 2018 έχει κάνει ήδη πωλήσεις 2.500.000,00€ και αναμένεται μέχρι το τέλος του έτους να ξεπεράσει τα 4.000.000,00€ πωλήσεις.
Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, όταν μια επιχείρηση ξεπεράσει για δύο συνεχόμενα έτη σε πωλήσεις το ποσόν των 1.500.000,00€, τότε υποχρεωτικά αλλάζει κατηγορία βιβλίων από απλογραφικά σε διπλογραφικά.
Ερώτημα:
Μία ατομική επιχείρηση συνάπτει με κάποια εταιρεία σύμβαση παροχής υπηρεσιών. Στα πλαίσια αυτής της σύμβασης η ατομική χρησιμοποιεί εργαζόμενους της αντισυμβαλλόμενης εταιρείας για την υλοποίηση του σκοπού της σύμβασης. Η αντισυμβαλλόμενη ασφαλίζει κανονικά τους εργαζόμενους.
Η ατομική τι υποχρεώσεις έχει απέναντι στους εργαζόμενους?
Υποβάλλουμε προσωρινές, βεβαιώσεις αποδοχών κλπ.?

Κατηγορία: 

Μεταβίβαση αγροτικών δικαιωμάτων-επιδοτήσεων

Ερώτηση 1247
07.06.18
Η μεταβίβαση δικαιωμάτων αγροτικών επιδοτήσεων μαζί με τα εμπορεύματα (Μόσχοι πάχυνσης), αποτελεί εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (κωδ 829 ΠΙΝ.Ε), φορολογείται με 15% με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης (αυτοτελώς) και ο φόρος αποδίδεται με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης;

Κατηγορία: 

Σελίδες