×

Επικοινωνία

×

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Ιδιοχρησιμοποίηση ενοικιαζόμενων δωματίων

Ερώτηση 1285
27.07.18
Στα ενοικιαζόμενα δωμάτια ή διαμερίσματα, υπάρχει υποχρέωση δήλωσης εισοδήματος από ιδιόχρηση στο Ε2 ατομικής με απλογραφικά;
Αν ναι, θα υπολογιστεί επί ποιάς επιφανείας; Επί του συνόλου των τμ των κτισμάτων; Των τμ της διοίκησης; Των τμ του περιβάλλοντος χώρου οικοπέδου;

Κατηγορία: 

Φορολογική μεταχείριση και αναγραφή στο Ε1 χρηματικού επάθλου από τηλεπαιχνίδι

Ερώτηση 1280
16.07.18
Εντός 2017 αποκτήθηκε χρηματικό έπαθλο από συμμετοχή σε τηλεπαιχνίδι, ποσό 1.845 ευρώ με παρακράτηση φόρου 20%, 369 ευρώ και ποσό 1.000 ευρώ χωρίς παρακράτηση φόρου.
Από το τηλεοπτικό κανάλι μας ενημέρωσαν ότι δεν θα ανεβάσουν ηλεκτρονικά τα ποσά διότι αποτελούν χρηματικά έπαθλα.
Σε ποιους κωδικούς αναγράφονται στο Ε1; Υπάρχει περίπτωση επιστροφής φόρου 369 ευρώ;

Κατηγορία: 

Υπεραξία μεταβίβασης λεωφορείου βάσει Ν.2579/1998

Ερώτηση 1275
04.07.18
Τα μέλη Α.Ε., που εκμεταλλεύεται λεωφορεία, θέλουν να πουλήσουν ένα λεωφορείο. Ισχύει ότι υπάρχει κάποια ευνοϊκή διάταξη για να κάνουν απόσβεση του τιμήματος πώλησης σε μια επταετία μέχρι τέλους του 2018?

Κατηγορία: 

Έκπτωση παροχής σε είδος (δίδακτρα τέκνων) από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης

Ερώτηση 1271
04.07.18
Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία προσλαμβάνει στέλεχος την 01/01/2017 και στην Σύμβαση εργασίας που υπογράφει μαζί του, αναλαμβάνει την υποχρέωση να πληρώνει για λογαριασμό του τα δίδακτρα των παιδιών του σε ιδιωτικό σχολείο μέχρι ύψους 10.000 ευρώ των χρόνο.
Η εταιρεία προχωράει στην πληρωμή των διδάκτρων για το έτος 2017 ύψους 8.500 ευρώ μέσω τραπέζης, λαμβάνει το τιμολόγιο το οποίο καταχωρεί στα βιβλία της.
Στο τέλος του έτους βάζει παροχή σε είδος το ποσό των 8.500 στον Εργαζόμενο για να το συμπεριλάβει στην προσωπική του Φορολογική Δήλωση.
Θα πρέπει η εταιρεία να κάνει Φορολογική αναμόρφωση το ποσό των 8.500,00 ευρώ?

Κατηγορία: 

Σύμβαση έργου και υποχρεώσεις μισθοδοσίας

Ερώτηση 1274
03.07.18
Ατομική εμπορική εταιρεία με απλογραφικά βιβλία (β' κατηγορίας).
Ημερομηνία έναρξης εργασιών 25/10/2017.
Ενεργητικό 35.000,00€.
Έχει 5 εργαζομένους.
Κατά τη διάρκεια του 2017 έκανε πωλήσεις 570.000,00€ οι οποίες όμως πραγματοποιήθηκαν όλες κατά το μήνα Δεκέμβριο '17. Κατά τη διάρκεια του 2018 έχει κάνει ήδη πωλήσεις 2.500.000,00€ και αναμένεται μέχρι το τέλος του έτους να ξεπεράσει τα 4.000.000,00€ πωλήσεις.
Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, όταν μια επιχείρηση ξεπεράσει για δύο συνεχόμενα έτη σε πωλήσεις το ποσόν των 1.500.000,00€, τότε υποχρεωτικά αλλάζει κατηγορία βιβλίων από απλογραφικά σε διπλογραφικά.
Ερώτημα:
Μία ατομική επιχείρηση συνάπτει με κάποια εταιρεία σύμβαση παροχής υπηρεσιών. Στα πλαίσια αυτής της σύμβασης η ατομική χρησιμοποιεί εργαζόμενους της αντισυμβαλλόμενης εταιρείας για την υλοποίηση του σκοπού της σύμβασης. Η αντισυμβαλλόμενη ασφαλίζει κανονικά τους εργαζόμενους.
Η ατομική τι υποχρεώσεις έχει απέναντι στους εργαζόμενους?
Υποβάλλουμε προσωρινές, βεβαιώσεις αποδοχών κλπ.?

Κατηγορία: 

Μεταβίβαση αγροτικών δικαιωμάτων-επιδοτήσεων

Ερώτηση 1247
07.06.18
Η μεταβίβαση δικαιωμάτων αγροτικών επιδοτήσεων μαζί με τα εμπορεύματα (Μόσχοι πάχυνσης), αποτελεί εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (κωδ 829 ΠΙΝ.Ε), φορολογείται με 15% με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης (αυτοτελώς) και ο φόρος αποδίδεται με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης;

Κατηγορία: 

Έκπτωση τόκων επαγγελματικού δανείου

Ερώτηση 1253
07.06.18
Οι τόκοι επαγγελματικού δανείου που έχουν καταβληθεί σε μια διαχειριστική χρήση και εκδίδει η τράπεζα βεβαίωση, καταχωρούνται στα βιβλία της επιχείρησης λογιστικά και εκπίπτουν φορολογικά ως δαπάνες όλο το ποσό τους;

Κατηγορία: 

Δικαιολογητικά για την πρόσθετη μείωση φόρου που λαμβάνουν οι φορολογούμενοι με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%

Ερώτηση 1250
07.06.18
Προκειμένου να αναγνωριστεί η μείωση φόρου λόγω αναπηρίας 67% και άνω; Μπορεί να γίνει χρήση γνωμάτευσης που έχει εκδοθεί πριν το 2011 από τις υγειονομικές επιτροπές των κατά τόπους υπηρεσιών. Η γνωμάτευση πρόκειται για επ’ αόριστον κρίση.

Κατηγορία: 

Κάλυψη τεκμηρίου αγοράς πρώτης κατοικίας στην Ελλάδα από ομογενή με την εισαγωγή συναλλάγματος

Ερώτηση 1248
04.06.18
Έλληνας ομογενής πούλησε κατοικία του στην Κορυτσά Αλβανίας και με αυτό το ποσό αγοράζει διαμέρισμα (α’ κατοικία) στην Ελλάδα ισόποσης αξίας (περιλαμβανομένων και συμβολαιογραφικών εξόδων). Θέλει να μεταφέρει το νόμισμα (αλβανικά λέι) τα οποία εισέπραξε από εμπορική τράπεζα της γείτονος χώρας σε ευρώ ως συνάλλαγμα σε ελληνική συστημική τράπεζα.
Το συναλλαγματικό ποσό τον καλύπτει ως τεκμήριο αγοράς α’ κατοικίας στην Ελλάδα ή μήπως όχι;


Παρακράτηση φόρου όταν η συναλλαγή υπερβαίνει τα 300 ευρώ

Ερώτηση 1244.
24.05.18
Σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 64 του ΚΦΕ παρακράτηση φόρου ενεργείται μόνο εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα 300 ευρώ. Έχουμε ιατρό (φυσικό πρόσωπο, φορολογικό κάτοικο Ελλάδος) ο οποίος παρέχει τις υπηρεσίες του (σε νομικό πρόσωπο) και εκδίδει κάθε μήνα παραστατικό μικρότερο των 300 ευρώ. Ερωτάται αν πρέπει να γίνεται παρακράτηση φόρου. Δηλ. συναλλαγή θεωρείται το σύνολο της παρεχόμενης υπηρεσίας (οπότε υπερβαίνει τα 300 ευρώ και γίνεται παρακράτηση του 20%) ή κάθε μεμονωμένη απόδειξη που προσκομίζει η οποία είναι κάτω των 300 ευρώ και δεν πρέπει να γίνεται παρακράτηση;


Σελίδες