×

Επικοινωνία

×

Α.Ε. - Ε.Π.Ε. - Ο.Ε. - Ι.Κ.Ε.

Λύση και διακοπή ΟΕ με εκμετάλλευσή τουριστικού καταλύματος

Ερώτηση 2001
14.10.21

Ομόρρυθμη εταιρεία με δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών ξενοδοχείου το οποίο έχει ανεγερθεί με δικές της δαπάνες σε οικόπεδο τρίτου επιθυμεί να προβεί σε διακοπή εργασιών.
Θα ήθελα να με ενημερώσετε ως προς τα βήματα και τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την λύση και εκκαθάριση της Ο.Ε από πλευράς φορολογίας, ΦΠΑ, και λογιστικής δεδομένου πως υπάρχει στα βιβλία της ένα σημαντικό ποσό αναπόσβεστης αξίας του κτιρίου-ξενοδοχείου.


Αλλοδαπός εταίρος σε ημεδαπή ΟΕ που ανακαινίζει και πουλάει ακίνητα. Απόσβεση δαπανών απόκτησης και αντιμετώπιση από πλευράς ΦΠΑ

Ερώτηση 1985
29.09.21

Εταιρεία διαχείρισης ακίνητων θα αγοράζει, θα ανακαινίζει και θα πουλάει ακίνητα. Θα ήθελα να μάθω αν κάτοικος εξωτερικού μπορεί να είναι μέλος σε εταιρεία Ο.Ε. ή Ε.Ε. και σε τι ποσοστό, αν υπάρχει κάποιος περιορισμός και αν θα πληρώνει ΕΦΚΑ.

Επίσης υπάρχει κάτι για να προσέξω ως προς την σύσταση της εταιρείας και προς τα μέλη που θα είναι κάτοικοι εξωτερικού (αν τελικά μπορεί να γίνει μέλος κάποιος κάτοικος εξωτερικού).

Επιπλέον ο φόρος μεταβίβασης που πληρώνεται κατά την αγορά ή την πώληση ακίνητων εκπίπτει από τα έξοδα της εταιρείας; Τα έξοδα για τα μεσιτικά, τα συμβολαιογραφικά και τα δικηγορικά εκπίπτουν;

Υπάγεται στον ΦΠΑ;


Εταιρεία σε αδράνεια

Ερώτηση 1956
08.09.21

ΕΠΕ έχει τεθεί σε αδράνεια. Δεν έχει στοιχεία, δεν έχει επιχείρηση περιμένει απλά να βρεθεί αγοραστής του ακινήτου για να πωληθεί και να λυθεί και εκκαθαριστεί. Τέθηκε σε αδράνεια αρχές 08.2021. Τι υποχρεώσεις, φορολογικές, εταιρικές, ασφαλιστικές έχει;


Εξαγορά ελληνικής εταιρείας από αλλοδαπό νομικό πρόσωπο

Ερώτηση 1931
26.06.21

Εταιρεία του εξωτερικού θέλει να εξαγοράσει ελληνική εταιρεία, η οποία θα συνεχίσει να υφίσταται μετά την εξαγορά. Πώς θα βγάλει ΑΦΜ και τι ενέργειες πρέπει να κάνει;

Η Ελληνική εταιρεία έχει 10.000,00 € εταιρικό κεφάλαιο, συσσωρευμένες ζημίες 90.000,00 € και καταθέσεις εταίρων για μελλοντική αύξηση κεφαλαίου 180.000,00 €. Ο ξένος επενδυτής θα την εξαγοράσει με 5.000,00 €. Θα επηρεάσει αυτό την εικόνα της εταιρείας π.χ. τον Ισολογισμό;


Υποχρέωση δημιουργία και γνωστοποίησης ιστοσελίδας νεοσύστασης ΙΚΕ στο ΓΕΜΗ

Ερώτηση 1919
01.06.21

Ιδιώτες ναυλωτές σκάφους αναψυχής, προκαλούν ζημίες και δέχονται να καλύψουν την προκύπτουσα ζημία. Πως αντιμετωπίζουμε φορολογικά και λογιστικά το γεγονός αυτό; (Ιδιοκτήτης σκάφους ΙΚΕ).


Σύσταση επικαρπίας εταιρικών μεριδίων ΙΚΕ

Ερώτηση 1906
10.05.21

Καλή σας ημέρα

Ο εταίρος Α και ο εταίρος Β συμμετέχουν σε ΙΚΕ με ποσοστό 50% έκαστος. Ο εταίρος Β επιθυμεί τη μεταβίβαση της ψιλής κυριότητας των εταιρικών του μεριδίων στον υιό του. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γίνει τροποποίηση του καταστατικού έτσι ώστε στο αντίστοιχο άρθρο να αναφέρονται ο εταίρος Α και ο εταίρος Β ως επικαρπωτής καθώς και ο υιός του ως ψιλός κύριος;


Ίδρυση Ο.Ε. με εκμετάλλευση ακινήτων και εισφορά ‘η μίσθωση των ακινήτων από τους εταίρους που είναι αγρότες

Ερώτηση 1884
13.04.21

Φυσικό πρόσωπο αγρότης κανονικού καθεστώτος έχει στην κατοχή του ενα ημιτελές ακίνητο. Το φυσικό πρόσωπο έχει εισοδήματα από ενοίκια και εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα. Αν συστήσει εταιρεία ΟΕ με δραστηριότητα εκμετάλλευση ακίνητων και εμπόριο αγροτικών προϊόντων:

1) Μπορεί να μισθώσει το ημιτελές ακίνητο στην εταιρεία για 20 χρόνια και η εταιρεία να εκπέσει σαν δαπάνες όλες τις εργασίες και τον ΦΠΑ;

2) Μπορεί να μισθώσει στην εταιρεία τα υπόλοιπα ακίνητα και η εταιρεία να τα υπεκμισθώσει;

3) Αν αποφασίσει να τα εισφέρει στην εταιρεία απαιτείται έκθεση ορκωτών και 3% για τη μεταβίβαση;

4) Ποιος είναι ο σωστός λογιστικός χειρισμός στη ΟΕ όσον αφορά στο ημιτελές ακίνητο; Δηλαδή, η εταιρεία θα τα μεταχειριστεί ως πάγιο ή ως δαπάνη;

5) Για τις δαπάνες που θα γίνουν, πρέπει η εταιρεία να έχει επαρκές κεφάλαιο κατά τη σύσταση;

6) Οι ζημιές που θα προκύψουν τον πρώτο χρόνο από την εκμετάλλευση ακινήτων θα μπορέσουν να συμψηφιστούν με άλλο κλάδο δραστηριότητας της εταιρείας πχ αγροτικά;

7) Αν τα δυο μέλη της ΟΕ (αγρότες κανονικού καθεστώτος) διατηρήσουν παράλληλα και τις ατομικές τους αγροτικές επιχειρήσεις θα χάσουν την ιδιότητα του κύριου επαγγέλματος αγρότη;

8) Τι εισφορες θα πληρώνουν στον ΕΦΚΑ διατηρώντας παράλληλα και τις δυο ατομικές τους επιχειρήσεις;


Απορρόφηση ΙΚΕ από ΟΕ

Ερώτηση 1863
10.03.21

Ο Α και ο Β είναι συνιδιοκτήτες από 50% έκαστος σε ένα ακίνητο το οποίο έχουν μισθώσει σε μία εταιρεία ΟΕ που έστησαν οι δυο τους και το εκμεταλλεύονται τουριστικά. Στην συνέχεια ο Α μαζί με τον Γ έστησαν μία ΙΚΕ σε ενοικιαζόμενο ακίνητο εκμετάλλευση καφετέριας. Ο Γ όμως πωλεί το μερίδιο του το οποίο αγοράζει ο Β και έτσι ο Α και ο Β κατέχουν σήμερα μία ΟΕ και μία ΙΚΕ με 50% έκαστος. Οι δύο εταίροι συμφώνησαν να συγχωνεύσουν τις δύο εταιρείες στην μορφή όμως της ΟΕ ώστε να υποχρεούνται σε απλογραφικά βιβλία. Μπορείτε παρακαλώ να μου πείτε αν, κατά την γνώμη σας είναι σωστή αυτή η σκέψη των εταίρων, και να υποδείξετε την πιο ανώδυνη διαδικασία για να γίνει αυτό; Τι ακριβώς ενέργειες δηλαδή πρέπει να γίνουν, σε εφορία, ΓΕΜΗ, κ.λπ. και τι λογιστικές εγγραφές στα βιβλία της ΙΚΕ αφού αυτή θα κλείσει οριστικά; Κεφάλαιο που έχει η ΙΚΕ τώρα 10.000,00 και η ΟΕ 20.000,00. Ευχαριστούμε.


Ταμειακή διευκόλυνση / δάνειο εταίρου ΙΚΕ προς την εταιρεία

Ερώτηση 1844
15.02.21

Μια πολυπρόσωπη ΙΚΕ που συμμετέχει σε πρόγραμμα LEADER για τη πραγματοποίηση των δράσεων του προγράμματος δεν επαρκεί το κατατεθημένο κεφάλαιο και δεν έχει έσοδα ακόμη. Αν ο εταίρος με το μεγαλύτερο ποσοστό θέλει να κάνει ταμειακή διευκόλυνση π.χ. 60.000 ευρώ για την ολοκλήρωση των δράσεων και να τα λάβει πίσω μόλις πληρωθεί η εταιρεία από το πρόγραμμα στο ίδιο έτος, πώς πρέπει να γίνει η διαδικασία;

Πρέπει να γίνει κάποια σύμβαση;

Πρέπει να κατατεθεί στην εφορία και με τι προθεσμία;

Έχει χαρτόσημο με ποσοστό 1,2%;


Σελίδες