×

Επικοινωνία

×

Α.Ε. - Ε.Π.Ε. - Ο.Ε. - Ι.Κ.Ε.

Αντικατάσταση ετερόρρυθμου εταίρου και υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ

Ερώτηση 1645
19.02.20
Θα ήθελα να μου περιγράψετε την διαδικασία αποχώρησης ετερόρρυθμου μέλους από μια ΕΕ και αντικατάστασης του από κάποιο άλλο πρόσωπο. Ο καινούριος εταίρος πρέπει να ασφαλιστεί ως μη μισθωτός στον ΕΦΚΑ εξαιτίας της ιδιότητας του ετερόρρυθμου εταίρου; Η εταιρία δεν έχει ακίνητα, ούτε αυτοκίνητα.


Διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης ΙΚΕ

Ερώτηση 1612
16.01.20
Καλημέρα σας,
θέλω να κάνω λύση σε μονοπρόσωπη ΙΚΕ με 15/01/2020 αν μπορείτε να μου στείλετε αναλυτικά τα βήματα που πρέπει να κάνω προς το ΓΕΜΗ (αποφάσεις ΔΣ κ.τ.λ.) και εφορία (δήλωση εταιρείας, ΦΠΑ και τι άλλο χρειάζεται) μαζί με το κλείσιμο του 2019 και τι κάνω μέχρι την εκκαθάριση. Επίσης έχω ανοιχτό υπόλοιπο σε προμηθευτή που είναι ο ίδιος ο εταίρος να μου πείτε τη σωστή διαδικασία για να κλείσω το υπόλοιπο του ώστε να γίνει και η εκκαθάριση της εταιρείας.


Χρονικός περιορισμός υπό ίδρυση ΙΚΕ για έναρξη εργασιών

Ερώτηση 1606
16.01.20
Καλημέρα σας, στης 13/12/2018 αποδόθηκε από την αρμόδια ΔΟΥ ΑΦΜ σε υπό ίδρυση ΙΚΕ με ιδρυτή φυσικό πρόσωπο. Μέχρι σήμερα δεν κατέστη δυνατή η έναρξη της εταιρίας. Υπάρχει χρονικός περιορισμός για την διάρκεια της υπό ίδρυση εταιρίας;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.


Λύση Μον.ΙΚΕ και έναρξη ατομικής με αγορά παγίων και αποθεμάτων από την ΙΚΕ

Ερώτηση 1603
16.01.20
Θα ήθελα να μου περιγράψετε αναλυτικά τη λογιστική και φορολογική διαδικασία μετατροπής μιας ΜΙΚΕ σε ατομική επιχείρηση με απλογραφικά βιβλία, καθώς επίσης ποιες είναι οι απαιτούμενες διατυπώσεις δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ.


Συγχώνευση με απορρόφηση

Ερώτηση 1583
12.12.19
Το ερώτημα έχει να κάνει με το εξής θέμα: Συγχώνευση Ο.Ε.
Έχουμε 2 Ο.Ε. στην μεν πρώτη (Α) έχουμε αντικείμενο δραστηριότητας πώληση ανταλλακτικών-λιπαντικών και γεωργικών εργαλείων με εταιρικό κεφάλαιο 17.000 και με δυο εταίρους από 50% (Εταίρος Α 50%, Εταίρος Β 50%) η οποία εταιρεία έχει απογραφή λήξης 2018 περί τις 245.000€. Η δεύτερη επιχείρηση (Β) έχει αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή υπηρεσιών (πρατήριο καυσίμων, συνεργείο καθώς και πώληση ανταλλακτικών). Το κεφάλαιο της ανέρχεται στις 12.500€ με μετόχους π.χ. εταίρος Α (συμμετέχει και στην πιο πάνω εταιρεία), 47%, ο Β 47%, ο Γ 3% και ο Δ 3%. Οι εγκαταστάσεις είναι της εταιρείας Β – αγροτεμάχιο με διώροφη οικοδομή στο ισόγειο η επιχείρηση Β στον όροφο η Α πλέον ανεξάρτητου κτιρίου που χρησιμοποιείται από τη Β για το πρατήριο.
Το ζητούμενο: να μείνει μόνο μια εταιρεία η Β, ποια είναι η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουμε, τι θα γίνει με τα εμπορεύματα της πρώτης (έχουν ΦΠΑ ή θα προβούμε σε αύξηση κεφαλαίου και θα αποτελέσουν εισφορά σε είδος) και τι κάνουμε με τα ποσοστά των εταίρων.


Ονομαστικοποίηση μετοχών Α.Ε.

Ερώτηση 1575
25.11.19
Α.Ε. η οποία έχει ανώνυμες μετοχές και βάση νομού τις κάνει ονομαστικές:
1) Πρέπει να κάνει τροποποίηση του καταστατικού έως 31/12/2019;
2) Πρέπει να κάνει επικαιροποίηση του καταστατικού της;
3) Α.Ε. που έχει μετοχές ονομαστικές πρέπει να κάνει επικαιροποίηση καταστατικού της;
Ποιες είναι οι προθεσμίες;


Δήλωση πραγματικών δικαιούχων Ι.Κ.Ε. όταν συμμετέχει σε αυτή άλλη Ι.Κ.Ε.

Ερώτηση 1576
21.11.19
Σε Ι.Κ.Ε. συμμετέχουν 2 φυσικά πρόσωπα που είναι και διαχειριστές με 5% έκαστος καθώς και Νομικό Πρόσωπο (επίσης Ι.Κ.Ε.) με ποσοστό 90%.
Στο Νομικό πρόσωπο, εταίροι είναι τα 2 φυσικά πρόσωπα με ποσοστό έκαστος 50%.
Πως θα συμπληρωθεί το μητρώο πραγματικών δικαιούχων για την πρώτη Ι.Κ.Ε.;


Διανομή προσωρινού μερίσματος

Ερώτηση 1566
15.11.19
ΑΕ θα αποφασίσει με έκτακτη Γενική Συνέλευση τον Νοέμβριο να διανέμει προσωρινό μέρισμα για την χρήση 2018.
1. Για ποιο χρονικό διάστημα της χρήσης 2018 θα πρέπει να συντάξει προσωρινές οικονομικές καταστάσεις.
2. Ποιες λογιστικές εγγραφές πρέπει να γίνουν;
3. Εξηγήστε μου τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσω για την διανομή του προσωρινού μερίσματος.


Φόρος κληρονομιάς μετοχών Α.Ε.

Ερώτηση 1561
01.11.19
Το 2014 πέθανε ο μέτοχος σε ΑΕ με 900 μετοχές αξίας 900.000,00 ευρώ. Η συνολική αξία ΑΕ είναι 1.000.000,00 (όλοι οι 4* λογαριασμοί) η σύζυγος του και τα δυο (2) του παιδιά είναι εκείνοι που δικαιούνται τις μετοχές. Πως θα φορολογηθούν, σαν κληρονόμοι ή σαν λήπτες μετοχών; (Η αξία της ακίνητης περιουσίας είναι 1.400.000,00 ευρώ)


Εκκαθάριση σε περίπτωση ύπαρξης υποχρεώσεων προς το Δημόσιο, τράπεζες, προμηθευτές

Ερώτηση 1554
22.10.19
Ανώνυμη Εταιρεία, τίθεται σε καθεστώς εκκαθάρισης. Δεν έχει απαιτήσεις, δεν έχει πάγια και δεν έχει αποθέματα, ενώ έχει υποχρεώσεις προς ΔΗΜΟΣΙΟ-ΕΦΚΑ - Προμηθευτές & Τράπεζες.
Ποιος τρόπος ενδείκνυται για να κλείσει η εταιρεία;
α) να ενταχθεί στις διατάξεις του πτωχευτικού κώδικα; ή
β)να κλείσει τα υπόλοιπα των υποχρεώσεων, πιστώνοντας τα έκτακτα κέρδη (λόγω μεγάλων ζημιών δεν θα προκύψει φορολογητέο κέρδος) και στην συνέχεια να προβεί σε κλείσιμο της εταιρείας (εμφανίζοντας στον Ισολογισμό μηδενική καθαρή θέση /Μετοχικό κεφάλαιο (θετικό )και Ζημίες χρήσης (αρνητικό κονδύλι)
Με την β μέθοδο, μπορεί η εταιρεία να αντιμετωπίσει νομικά προβλήματα από τους Πιστωτές της (αναφέρομαι αποκλειστικά στον τρόπο κλεισίματος της Α.Ε. και όχι σε οικονομικές απαιτήσεις) και να δημιουργηθούν προβλήματα κατά την διαδικασία του κλεισίματος;
Αναφέρετε πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα των 2 μεθόδων.


Σελίδες