×

Επικοινωνία

×

Α.Ε. - Ε.Π.Ε. - Ο.Ε. - Ι.Κ.Ε.

Μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε Α.Ε.

Ερώτηση 1659
06.03.20
Καλημέρα
Είμαι λογιστής και τηρώ τα βιβλία ατομικής επιχείρησης σούπερ μάρκετ διπλογραφικά. Θέλουμε να μετατρέψουμε την ατομική σε ΑΕ με βάση τον ν.2166/93. Περιγράψτε την διαδικασία που θα ακολουθήσουμε όσον αφορά το νομικό μέρος και τις λογιστικές εγγραφές που θα πρέπει να γίνουν στα βιβλία της ατομικής και της νέας ΑΕ.
Για υπολογισμό του κεφαλαίου που θα εισφέρει ο επιχειρηματίας θα λάβουμε τα στοιχεία του ισολογισμού της 31/12/2020;
Η ατομική διαθέτει μεγάλο αριθμό παγίων, κινητά και ακίνητα και εμπορεύματα στην απογραφή της 31/12/2020. Η μεταβίβαση τους θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο συμβόλαιο που θα συνταχθεί από συμβολαιογράφο;
Ποια δεδομένα θα πρέπει μεταφερθούν στην νέα ΑΕ, η απογραφή του ισολογισμού της 31/12/2020 ή η απογραφή που θα γίνει όταν κλείσει οριστικά η ατομική και γίνει έναρξη την νέας ΑΕ;
Πως θα αποτυπωθούν λογιστικά οι διαφορές που θα προσδιορίσουν οι ελεγκτές και πότε θα γίνουν την 31/12/2020 ή όταν κλείσει οριστικά η ατομική;
Παρακαλώ στην απάντηση σας να βάλετε και μια πρακτική εφαρμογή με ένα παράδειγμα στην πράξη.
Ευχαριστώ για την προσοχή σας


Αντικατάσταση ετερόρρυθμου εταίρου και υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ

Ερώτηση 1645
19.02.20
Θα ήθελα να μου περιγράψετε την διαδικασία αποχώρησης ετερόρρυθμου μέλους από μια ΕΕ και αντικατάστασης του από κάποιο άλλο πρόσωπο. Ο καινούριος εταίρος πρέπει να ασφαλιστεί ως μη μισθωτός στον ΕΦΚΑ εξαιτίας της ιδιότητας του ετερόρρυθμου εταίρου; Η εταιρία δεν έχει ακίνητα, ούτε αυτοκίνητα.


Διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης ΙΚΕ

Ερώτηση 1612
16.01.20
Καλημέρα σας,
θέλω να κάνω λύση σε μονοπρόσωπη ΙΚΕ με 15/01/2020 αν μπορείτε να μου στείλετε αναλυτικά τα βήματα που πρέπει να κάνω προς το ΓΕΜΗ (αποφάσεις ΔΣ κ.τ.λ.) και εφορία (δήλωση εταιρείας, ΦΠΑ και τι άλλο χρειάζεται) μαζί με το κλείσιμο του 2019 και τι κάνω μέχρι την εκκαθάριση. Επίσης έχω ανοιχτό υπόλοιπο σε προμηθευτή που είναι ο ίδιος ο εταίρος να μου πείτε τη σωστή διαδικασία για να κλείσω το υπόλοιπο του ώστε να γίνει και η εκκαθάριση της εταιρείας.


Χρονικός περιορισμός υπό ίδρυση ΙΚΕ για έναρξη εργασιών

Ερώτηση 1606
16.01.20
Καλημέρα σας, στης 13/12/2018 αποδόθηκε από την αρμόδια ΔΟΥ ΑΦΜ σε υπό ίδρυση ΙΚΕ με ιδρυτή φυσικό πρόσωπο. Μέχρι σήμερα δεν κατέστη δυνατή η έναρξη της εταιρίας. Υπάρχει χρονικός περιορισμός για την διάρκεια της υπό ίδρυση εταιρίας;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.


Λύση Μον.ΙΚΕ και έναρξη ατομικής με αγορά παγίων και αποθεμάτων από την ΙΚΕ

Ερώτηση 1603
16.01.20
Θα ήθελα να μου περιγράψετε αναλυτικά τη λογιστική και φορολογική διαδικασία μετατροπής μιας ΜΙΚΕ σε ατομική επιχείρηση με απλογραφικά βιβλία, καθώς επίσης ποιες είναι οι απαιτούμενες διατυπώσεις δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ.


Συγχώνευση με απορρόφηση

Ερώτηση 1583
12.12.19
Το ερώτημα έχει να κάνει με το εξής θέμα: Συγχώνευση Ο.Ε.
Έχουμε 2 Ο.Ε. στην μεν πρώτη (Α) έχουμε αντικείμενο δραστηριότητας πώληση ανταλλακτικών-λιπαντικών και γεωργικών εργαλείων με εταιρικό κεφάλαιο 17.000 και με δυο εταίρους από 50% (Εταίρος Α 50%, Εταίρος Β 50%) η οποία εταιρεία έχει απογραφή λήξης 2018 περί τις 245.000€. Η δεύτερη επιχείρηση (Β) έχει αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή υπηρεσιών (πρατήριο καυσίμων, συνεργείο καθώς και πώληση ανταλλακτικών). Το κεφάλαιο της ανέρχεται στις 12.500€ με μετόχους π.χ. εταίρος Α (συμμετέχει και στην πιο πάνω εταιρεία), 47%, ο Β 47%, ο Γ 3% και ο Δ 3%. Οι εγκαταστάσεις είναι της εταιρείας Β – αγροτεμάχιο με διώροφη οικοδομή στο ισόγειο η επιχείρηση Β στον όροφο η Α πλέον ανεξάρτητου κτιρίου που χρησιμοποιείται από τη Β για το πρατήριο.
Το ζητούμενο: να μείνει μόνο μια εταιρεία η Β, ποια είναι η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουμε, τι θα γίνει με τα εμπορεύματα της πρώτης (έχουν ΦΠΑ ή θα προβούμε σε αύξηση κεφαλαίου και θα αποτελέσουν εισφορά σε είδος) και τι κάνουμε με τα ποσοστά των εταίρων.


Ονομαστικοποίηση μετοχών Α.Ε.

Ερώτηση 1575
25.11.19
Α.Ε. η οποία έχει ανώνυμες μετοχές και βάση νομού τις κάνει ονομαστικές:
1) Πρέπει να κάνει τροποποίηση του καταστατικού έως 31/12/2019;
2) Πρέπει να κάνει επικαιροποίηση του καταστατικού της;
3) Α.Ε. που έχει μετοχές ονομαστικές πρέπει να κάνει επικαιροποίηση καταστατικού της;
Ποιες είναι οι προθεσμίες;


Δήλωση πραγματικών δικαιούχων Ι.Κ.Ε. όταν συμμετέχει σε αυτή άλλη Ι.Κ.Ε.

Ερώτηση 1576
21.11.19
Σε Ι.Κ.Ε. συμμετέχουν 2 φυσικά πρόσωπα που είναι και διαχειριστές με 5% έκαστος καθώς και Νομικό Πρόσωπο (επίσης Ι.Κ.Ε.) με ποσοστό 90%.
Στο Νομικό πρόσωπο, εταίροι είναι τα 2 φυσικά πρόσωπα με ποσοστό έκαστος 50%.
Πως θα συμπληρωθεί το μητρώο πραγματικών δικαιούχων για την πρώτη Ι.Κ.Ε.;


Σελίδες